UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het BIPT

BIPT logoTot in 1991 werd de voogdij over de radioamateurdienst uitgeoefend door de Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT). Toen de autonome overheidsbedrijven (AOB) door de wet van 21 maart 1991 in het leven werden geroepen, koos de RTT voor dat nieuwe statuut. Voortaan gekend als Belgacom, is ze uitsluitend belast met operationele taken. Tezelfdertijd heeft de wetgever een onafhankelijke en onpartijdige instelling opgericht, belast met opdrachten op het gebied van strategie, regelgeving en controle in de sector van de post en telecommunicatie: het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.
 
Het Instituut is een parastatale instelling die rechtstreeks onder toezicht staat van de Minister die bevoegd is voor twee economische sectoren: de post en de telecommunicatie (ook electronische communicatie genoemd). Het BIPT wordt geleid door een vier koppige Raad. Het instituut staat in voor de voorbereiding van de federale reglementering op het gebied van de telecommunicatie. Tevens is het bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor radiocommunicatie en voor het controleren van de gebruikers op het gebruik van het frequentiespectrum, op de installaties en op de eindapparaten.
 
Het BIPT moet ook de hele Europese en internationale reglementering op het gebied van telecommunicatie omzetten in Belgisch recht. Het BIPT is dan ook lid van verscheidene gespecialiseerde internationale organisaties.
 
Op Europees vlak woont het instituut de vergaderingen bij van de Europese Conferentie van Post en Telecommunicatieadministraties (CEPT) en neemt het deel aan de werkzaamheden van de verscheidene instanties binnen de Europese Unie. Op wereldvlak zetelt het BIPT in de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en de Universele Post Unie (UPU).
 
Het BIPT organiseert de examens voor de radioamateurdienst, levert de vergunningen af, controleert het bezit van de apparatuur en waakt over de uitzendingen.
 
De UBA is de voornaamste gesprekspartner van het BIPT voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de radioamateurdienst. De radioamateurdienst staat hoog aangeschreven bij het BIPT en mag rekenen op de rechtmatige steun die onze experimentele dienst is voorbehouden. De UBA stelt de uitstekende medewerking met de verscheidene diensten van het instituut zeer op prijs.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel. (02) 226.88.88