UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Bandplan

Om de tekst maximaal te respecteren is het uittreksel uit het HF Manager Handbook niet vertaald en wordt het in de originele taal (Engels) weergeven.

Niettegenstaande dat er een IARU-bandplan bestaat, zijn niet alle banden toegelaten in België.

Beperkingen van de Belgische wetgeving hebben voorrang t.o.v. de IARU-bandplanning.

Ziehier een overzicht van het HF-bandplan: