UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Enkele verwezenlijkingen van de UBA

Eén van de voornaamste bestaansredenen van een nationale vereniging is de verdediging van de gegronde belangen van haar leden, onder andere bij de overheden. Te allen tijde heeft de UBA de nodige stappen ondernomen om voor de Belgische radioamateurs de best mogelijke voorwaarden voor het beoefenen van hun activiteiten te bekomen.

Ziehier, op een rijtje, enkele van de voordelen die door de jaren heen werden verkregen:

 • luistertoelating voor de ONL 's (sinds 2001 is een luistervergunning niet meer vereist)
 • vergunningen voor het radionoodnet van het Belgische Rode Kruis
 • vergunningen voor mobiele en draagbare stations
 • vergunningen voor maritieme stations
 • wederkerigheid van de vergunningen met vreemde landen (een wereldpremière)
 • tijdelijke vergunningen voor buitenlandse radioamateurs tijdens hun verblijf in België
 • validatie van de Congolese vergunningen voor 1 jaar, verlengd met 2 jaar, en een voorlopige ON-roepnaam (periode 1961)
 • vergunningen voor SSB, RTTY, SSTV, ATV, Facsimile
 • toegang tot nieuwe banden
 • passende vermogens voor clubstations tijdens hun deelname aan internationale wedstrijden
 • toelating om in de LF-band te experimenteren.
 • uitbreiding van sommige banden (o.a. 160m en 40m)
 • een vooruitstrevende wetgeving voor radioamateurs (KB van 7 januari 2001) inclusief hoog vermogen voor iedereen.
 • Een voortreffelijke regeling in verband met wetgeving op RF-straling en onze gezondheid voor alle radioamateurs
 • vrijstelling van zelfbouw en kits van EC-normen
 • toelating voor kinderen om in de JOTA (jamboree on the air) context te mogen spreken aan een radioamateurstation
 • toelating voor "third party traffic" waar scholieren en studenten voor de micro mogen komen o.a. voor contacten met het ISS
 • vrijstelling van verhoogde taks voor ON1-stations die niet wensen actief te zijn op HF-banden
 • voorstel aan het BIPT voor nieuwe instaplicentie (target: midden 2004)
 • voorstel tot automatisering van de examens, met opstellen van meer dan 1500 multiple-choice vragen daartoe (target invoering bekomen van BIPT: midden 2004)

Enkele andere bijzondere verwezenlijkingen in de laatste jaren, willen we ook even belichten:

 • een voorbeeldig werkend QSL-bureau waar ook de niet-leden hun kaarten kunnen opvragen
 • ontwikkelen van software voor de berekeningen van de stralingdossiers
 • het inrichten van een der meest actieve Radio-Amateur Websites met dagelijks nieuwe informatie
 • het ter beschikking stellen op de UBA-website van meer dan 2000 links in verband met het radiomateurisme
 • het organiseren van een zeer druk bezochte elektronische beurs op de UBA-website
 • enz... enz...

Deze lijst is verre van volledig. Hij wijst, indien nog nodig, op het nut van een nationale vereniging, die de grote meerderheid van 's lands radioamateurs vertegenwoordigt.
 
Daar waar de UBA voortreffelijke relaties heeft met het BIPT en waar we weten dat de UBA als volwaardige partner wordt beschouwd bij het opstellen van de "spelregels", ligt het veel moeilijker op andere domeinen waar de regelgevers de radioamateurs veel minder gunstig gezind zijn (voorbeeld stedenbouw). De UBA is zich hiervan terdege bewust en probeert met alle geoorloofde middelen hier tot een doorbraak te komen die enige garanties zou moeten bieden aan de radioamateurs betreffende hun mogelijkheid om een antenne op te stellen.