UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Contestreglementen

contest reglementen contest reglementen contest reglementen contest reglementen

UBA Contestlog Service

Papieren logs worden steeds minder aanvaard bij contesten. Heb je 't daar moeilijk mee, dan hebben we goed nieuws. De "Contestlog Service" van de UBA helpt amateurs die problemen ondervinden met contestprogramma's of met het aanmaken van Cabrillo-logs. Het volstaat je contest QSO's in te voeren in een Excel file, die je hier kan downloaden. Wij zorgen er dan voor dat je log in het juiste formaat wordt gezet. Stuur deze file dan door naar on9tt [at] uba [dot] be (ON9TT) en je ontvangt zo vlug mogelijk je Cabrillo log, zodat je deze tijdig kan versturen.

UBA DX Contest

Reglement 2023.
Info i.v.m. de UBA Contest (English).
Cabrillo template voor de UBA Contest.
Tips voor uw UBA Contest log (tnx ON5ZO).
Opgelet voor de deadline voor de logs.

UBA PSK63 Prefix Contest 

Reglement 14/15 januari 2023

UBA Internationale Prefix Jacht AFGESCHAFT VOOR 2022

Reglement 2022 (1 januari tot 31 december). Opgelet aanpassingen in het reglement.

Contesten ingericht door UBA secties

Lente Contest DST Maart 2023 Reglement
Belgian Mill Award Contest KTK 18 september 2022 Reglement
ON Contest MCL September/Oktober 2023 Reglement

UBA Superprestige 2022

Deze wedstrijd heeft tot doel de deelname aan onze eigen UBA-contesten te promoten. Het is de bedoeling dat men in sectieverband gaat samenwerken en deelnemen aan de HF contesten ingericht door de UBA of één van de UBA Secties. Hierna volgt het volledige reglement van deze wedstrijd. Elk jaar is er voor de winnende sectie een trofee voorzien worden.

Reglement voor de HF-Contest Superprestige

1. Algemeenheden
De HF-Commissie heeft beslist om een "Contest Superprestige" te organiseren, ter bevordering van:

- de deelname aan de Belgische HF-Contests, die door de UBA worden georganiseerd,
- de "Ham Spirit" in de secties, waardoor de collectieve inspanningen kunnen worden gewaardeerd.

De winnaar van de Superprestige is de sectie die het hoogst aantal punten behaalt volgens de berekening die hierna volgt.

2. Wedstrijden
De volgende HF-Contesten komen nu reeds in aanmerking:

 1. UBA PSK63 Prefix Contest,
 2. UBA SSB Contest,
 3. UBA CW Contest,
 4. UBA Lente Contest 80 m CW, (DST)
 5. UBA Lente Contest 80 m SSB, (DST)
 6. BMA Contest (KTK)
 7. UBA CW Velddag (één velddagstation per sectie telt voor punten),
 8. UBA SSB Velddag (één velddagstation per sectie telt voor punten),
 9. ON Contest 80 m SSB, (MCL)
 10. ON Contest 80 m CW. (MCL)

3. Opmerkingen

 • In de UBA PSK63 Prefix Contest worden alle single band categorieën als één categorie beschouwd voor de superprestige.
 • In categorieën met minder dan 3 deelnemers wordt het maximum aantal punten slechts toegekend indien de winnaar een respectabel aantal QSO's heeft gemaakt.  Indien dit niet het geval is worden de punten gehalveerd.  De beslissing hiervoor ligt bij de HF Commissie.

4. Voorwaarden waaraan een contest dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de Superprestige
.
Elke UBA sectie kan een contest organiseren die voor de Superprestige in aanmerking kan komen onder de volgende voorwaarden:

 1. De duurtijd van de contest mag maximum 8 uur en dient minimum 2 uur te zijn,
 2. De contest dient plaats te vinden op 80 of 40 meter,
 3. Er dient zowel voorzien te worden in een categorie zendstations als luisterstations,
 4. De contest dient tijdig aangekondigd te worden zowel via eCQ QSO als via de UBA website,
 5. Bij voorkeur wordt er voor de vermenigvuldigers gebruik gemaakt van de UBA gewesten, de Belgische provincies of andere referenties die belang hebben voor het doel van de contest,
 6. De uitslag dient ten laatste op 1 maart van het daaropvolgende jaar bekend te zijn en gepubliceerd op de UBA Website en in eCQ QSO.
 7. Er dient vooraf contact opgenomen te worden met de HF Contest Manager voor coördinatie en overleg. Na goedkeuring door de HF Contest Manager zal in het reglement vermeldt worden dat de contest in aanmerking kan komen voor de Superprestige indien aan punt voldaan wordt,
 8. Er moeten minimaal 25 logs van Belgische deelnemers in de uitslag voorkomen.

5. Deelnemers
Om in aanmerking te komen moeten de deelnemers lid zijn van de UBA, ingeschreven zijn in een sectie naar hun keuze en hun Contest QTH moet zich bevinden in België op het ogenblik van de wedstrijd waaraan ze deelnemen.

6. Puntenberekening
Voor iedere plaats in de uitslag worden de punten berekend als volgt:

99 x (T - P)
     -------------------- +1
T - 1

T = aantal deelnemers, P = wedstrijdplaats

Indien meerdere deelnemers op dezelfde plaats eindigen, krijgen ze dezelfde punten. Alle categorieën die in een wedstrijd zijn voorzien, komen in aanmerking en de ONL's worden op dezelfde voet als de radioamateurs gequoteerd. Voor iedere wedstrijd komen de beste drie resultaten per sectie in aanmerking. Ieder roepteken kan slechts éénmaal in elk van de 9 wedstrijden in aanmerking worden genomen.

7. Resultaten en prijzen
De tussenstanden zullen in eCO-QSO en op de UBA Website worden gepubliceerd, evenals het eindresultaat. De winnende sectie van de "Superprestige" ontvangt de "HF SUPERPRESTIGE TROFEE".