UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ARISS

ARISS logoHet "International Space Station" (ISS), nu bijna voltooid, is voortdurend bemand door astronauten en kosmonauten. De meeste hebben een radioamateurvergunnning.

Radioamateurverenigingen van de ISS partnerlanden, in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Rusland, Europa en Japan, hebben ARISS opgericht, "Amateur Radio on the International Space Station".

ARISS is een werkgroep van vrijwilligers die het radioamateurboordstation uitbouwen en onderhouden. Het station is ondergebracht in het Russisch segment, in de "Service Module", de Swesda. Het is een multiband en multimode station.

Het ARISS boordstation biedt de wereldwijde radioamateurgemeenschap een permanent ruimteplatform. Meerdere werkmodes zijn geautomatiseerd en worden gebruikt door grondstations zonder tussenkomst van de bemanning (packet radio, VHF/UHF crossband repeater, SSTV downlink). Kosmonauten en astronauten gebruiken tevens het station om in hun vrije tijd radioamateur grondstations te werken.

ISSDe ruimteagentschappen hebben ARISS de taak toebedeeld ARISS Schoolcontacten tot stand te brengen. Deze radiocontacten worden door de planners in de dagtaak of 'timeline' van de astronauten ingelast. Wanneer een contact gepland is, wordt door vrijwillige satellietradioamateurs een grondstation in de school opgesteld. Gedurende doorgang van het ISS (tien minuten), beantwoordt een astronaut de vragen die de studenten hebben voorbereid.

Wanneer het onmogelijk is een satellietstation in de school op te stellen, wordt het radiocontact met het ISS door een "telebridge" radioamateurstation aangemaakt en worden de signalen per telefoon naar de school gezonden. ARISS beschikt over tien "telebridge" grondstations, gelegen in de USA, Argentina, Europa, Australië, Zuid Afrika en Hawaii. Dit zijn goed uitgeruste satellietstations van amateurs die vrijwillig hun tijd, hun kennis en hun station ter beschikking stellen. Het Europees "telebridge" station ON4ISS is gelegen in België en bemand door Philippe Van Houte ON5PV. Als het mogelijk is, wordt de audio van de ARISS Schoolcontacten wereldwijd rechtstreeks over EchoLink en IRLP uitgezonden.

Wanneer de downlink signalen van een ARISS Schoolcontact in Europa kunnen worden ontvangen, wordt een ARISS-Europe News Bulletin verzonden naar de onderschrijvers van deze vrije mailing list (meer dan 1.000 subscribers). Onderschrijving is mogelijk op de ARISS-Europe website http://www.ariss-eu.org. Zie de link in de rechter bovenhoek van de webpagina.

Gaston Bertels, ON4WF
Voorzitter ARISS