UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Het BIPT en de stralingsdossiers

Vandaag heeft het BIPT een mededeling gedaan betreffende de situatie waarin het Instituut zich bevindt sedert het besluit van het grondwettelijk hof. Klik hier om de mededeling te lezen. (PDF 17.97 KB).

In het kort komt het er op neer dat elkeen die een dossier wou indienen, dit kan doen, maar het BIPT zal geen conformiteitsattest meer toezenden. Misschien is het best het dossier per aangetekend schrijven op te sturen aan het BIPT, op deze manier heb je een bewijs dat je aan je plicht hebt voldaan.

We houden u verder op de hoogte van de evolutie in dit dossier.