UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Heibel ivm APRS (vervolg)

APRSWe willen onze leden graag op de hoogte houden van de evolutie in deze zaak. In totaal zijn er 4 radioamateurs die op het matje geroepen zijn door de dienst van het NCS, regio Antwerpen. Volgens de betrokken offcier van politie (de bedienden van NCS hebben het statuut van lid van de gerechterlijke politie) zouden er in totaal 10 dossiers zijn voorbereid, allemaal handelend over APRS.

Ikzelf werd door een aantal van de (4) geïnterpelleerde amateurs aangesproken. Ik heb hen dan ook alles in groot detail uitgelegd, inclusief de voorstellen en besprekingen die terzake zijn gebeurd sedert december 2007 met het BIPT.

Ondertussen hebben we de zaak ook verscheidene malen besproken met het hoofd van de dienst vergunningen alsook met het hoofd van de dienst NCS te Brussel. Eerst en vooral dient er gesteld dat, van de 4 PV's die werden doorgestuurd aan de procureur, de kans uitermate klein is dat er vervolging zal worden ingesteld.

Er waren oorspronkelijk 3 verwijten:
  1. APRS zou op zichzelf (in het kader van artikel 19 van het MB van de radioamateurs) niet zijn toegelaten. Dit is onjuist, wat is bevestigd door de hoofden van beide diensten.
  2. De suffixen (Secondary Station Identifiers) die gebruikt worden in het AX25 protocol zouden onwettig zijn. Op dit vlak is er ruimte van interpretatie. De regelgeving voorziet alleen de suffixen /A, /P/ /M en /MM als suffixen van de roepnaam. Er is in de regelgeving nergens geschreven dat bijkomende identificatie, zoals bijvoorbeeld met de zogenaamde "Secundary Station Identifier" NIET is toegelaten. Het probleem van het gebruik van dergelijke suffix kan dus gewoon opgelost worden door de interpretatie van de huidige regelgeving (art. 18 van het MB van de radioamateurs) iets wijder te zien. Eerst en vooral zijn de suffixen, voorzien in de Belgische regelgeving gescheiden van de call door een schuine streep (/). De Secundary Station Identifiers zijn gescheiden van de call door een plat streepje (-). Verwarring is dus niet mogelijk. Het hoofd van de dienst Vergunningen (tevens verantwoordelijk voor de redactie van aanpassingen van de regelgeving) en het hoofd van de dienst NCS zijn bereid om deze redenering te volgen. Verder is het ook zo dat gebruikers van APRS steeds hun volledig legale roepnaam kunnen uitzenden als "beacon comment text" (zie voorbeeld hieronder). We raden dus aan dat alle gebruikers van APRS steeds hun call ( voorbeeld ON4UN/M) opgeven in deze "beacon comment text". In dat veld staat dan de call volgens het AX25 protocol: ON4UN-9 en 3 lijnen lager de call: ON4UN/M. die volledig qua vorm voldoet aan de huidige regelgeving.
  3. Het "onbemand" doen werken van zijn station. Voor dit punt is er een tijdelijke oplossing voorgesteld door het BIPT. Elkeen die zijn station onbemand wil laten werken als onbemand relais station op de APRS-frequentie (144,800 MHz) kan via een van de vzw’s voor radioamateurs (de UBA bijvoorbeeld) een ON0-vergunning aanvragen voor dit doel. Dit is de enige oplossing zolang de regelgeving zelf niet is aangepast  en die aanpassing kan “geruime tijd” duren (dient opgesteld, goedgekeurd door alle mogelijke diensten van het BIPT, door Europa, door de regio’s, door de Raad van Staat en uiteindelijk getekend door de Koning of de Minister(s) (afhankelijk of het een KB of MB is). Het bekomen van een dergelijke ON0-vergunning is, zolang er geen fundamentele oplossing is door aanpassing van de regelgeving, gebonden aan het betalen van een recht van ca. 28 Euro per jaar (in het geval met niet meer dan 50 W wordt uitgezonden).

Google maps APRSBESLUIT: de APRS gebruikers kunnen gerust hun activiteiten in APRS verder zetten. We raden hen echter ten stelligste aan:
  1. Steeds hun call volgens de juiste vorm op te nemen in de “beacon comment text”.
  2. Een ON0- vergunning aan te vragen via één van de vzw’s indien ze hun station onbemand willen laten werken. Deze aanvraag kan gebeuren door een e-mail te sturen aan: on6hh [at] uba [dot] be (cc. aan info [at] uba [dot] be).

73, John, ON4UN