UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Zelfbouw in de sectie MWV

Zelfbouw bij MWV
In navolging van het eerste zelfbouwproject (een seriële interface voor een Icom-transceiver), wordt dit jaar bij MWV werk gemaakt van de VK5JST antenne-analyser. Tot eind oktober kon je intekenen voor een exemplaar van het bouwpakket. In totaal zijn er 15 besteld.

Op 21 november was de eerste activiteit, op 5 december werden reeds enkele toestellen afgeregeld. Begin volgend jaar volgen er vergelijkende testen met andere antenne-analysers en metingen op antennes.