UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Fotoreportage van het UBA-congres 2009

Voorbereidingen

Vervoer van groot materieel Drank bevoorrading
Het zwaar materieel wordt opgeladen Filip ON3AF helpt bij de bar
De cateringploeg Bewegwijzering (Luc ON7DQ)
De OST crew (vlnr): ON3WH, ON3APT, ON3AF,
ON4CBK en ...
Luc ON7DQ
Ronny ON4RK De fotografen van dienst
Ronny ON4RK De fotografen Marc (KHBO) en Jan ON4JAN

Aanvang van het UBA-congres

De leden wachten in de rij om zich in te schrijven Bewegwijzering
Iedereen staat netjes in de rij om zich in te schrijven Er werd een duidelijke bewegwijzering aangebracht
Inschrijvingen ON3JPA en ON3LUK verzorgen de inschrijvingen
De sfeer zit er al goed in (ON7BK en ON4AEO) Jean-Pierre ON3JPA en Luk ON3LUK zorgen voor
de inschrijvingen

Statutaire Algemene Vergadering van de UBA

ON7DQ ON1QJ
Luc ON7DQ verwelkomt iedereen in naam van
de sectie OST RACOO vzw
Renaat ON4RDC (ex-ON1QJ), directeur van
het KHBO heet iedereen welkom
ON7TK ON4BEN, ON7QQ, ON5OO, ON7YD, ON4CAS en ON4UN
De nationale voorzitter opent de Statutaire
Algemene Vergadering van de UBA vzw
De Raad van Bestuur (vlnr): ON4BEN, ON7QQ,
ON5OO, ON7YD, ON4CAS en ON4UN
Een minuut stilte... ON7TK
Een minuut stilte ter nagedachtenis van de leden
die in de loop van het jaar overleden zijn
Claude ON7TK, voorzitter van de UBA,
neemt het woord
164 inschrijvingen ON7YD
164 leden hebben zich ingeschreven voor de
Algemene Vergadering
Rik ON7YD, Nederlandstalig ondervoorzitter,
geeft een overzicht van het voorbije werkjaar
ON5OO Aandachtige toehoorders..
Jacques ON5OO, Franstalig ondervoorzitter,
roept op tot meer samenwerking tussen de secties
De vergadering wordt aandachtig gevolgd
ON7QQ Gewijzigde Statuten goedgekeurd
Eric ON7QQ, penningmeester van de UBA, brengt
het financiëel verslag uit
De wijziging van de statuten worden met een
meerderheid van stemmen goedgekeurd
ON4JZ ON4UN
Joseph ON4JZ vraagt hoe het zit met onze
deelname aan de IARU-contest met OP0HQ
John ON4UN antwoordt op een vraag van Willy
ON7WF over de stralingsdossiers
ON4UN ON4BEN
John ON4UN Benoît ON4BEN
Goede sfeer... ON7SS, ON7QQ en ON7GS, ON4ZN, ON5AZ en ON5OT
Er heerst een goeie sfeer... DM en ex-DMs van Antwerpen vlnr: (boven) ON7SS,
ON7QQ en ON7GS, (onder) ON4ZN, ON5AZ en ON5OT

Telbureau

ON7WF, ON7JVP en ON3APT ON7WF, ON7JVP, ON3APT, ON7SS, ON4IT en ON5JPJ
De leden van het telbureau houden zich bezig met
het natellen van de stemmen voor bestuurders
Vlnr: ON7WF, ON7JVP en ON3APT
Alle leden van het telbureau (vlnr): Willy ON7WF,
Jan ON7JVP, Kris ON3APT, Marc ON7SS, Dimitri
ON4IT en Jean-Pierre ON5JPJ

Benoemingen en eretekens

ON5TH ON6GB
Jean-Claude ON5TH, wordt postuum tot erelid van
de UBA benoemd
Omwille van zijn uitzonderlijke verdiensten wordt
Pierre ON6GB tot erelid benoemd
ON4UN ON4WF
De Algemene Vergadering benoemt John ON4UN
tot erevoorzitter van de UBA
Gaston ON4WF, erevoorzitter van de UBA, ontvangt
de gouden speld
ON5GO ON5KL
De gouden speld gaat eveneens
naar Frans ON5GO (CM/MCL)
Een gouden speld wordt uitgereikt
aan Mathieu ON5KL
ON5AZ ON4ZN4
Ook Gaby ON5AZ (CM/ARC) krijgt de lang
verwachte gouden speld
De voorzitter reikt een gouden speld uit
aan Walter ON4ZN
ON4CIC ON7FI
Een zilveren speld wordt uitgereikt
aan Eric ON4CIC
Een zilveren speld wordt uitgereikt
aan Michel ON7FI (CM/LLV)
ON7LS ON5OO
Een zilveren speld wordt uitgereikt
aan Vic ON7LS
De voorzitter reikt tenslotte een zilveren speld uit
aan Jacques ON5OO, Franstalig ondervoorzitter

Uitreiking van de bekers en plaketten

De bekers en trofeeën... Wisselbeker van de erevoorzitter
De bekers en trofeeën voor 2009 Gaston ON4WF reikt de wisselbeker van de
erevoorzitter ON4WF uit
ON7QQ € 25 voor de sectie NNV
Onze penningmeester Eric ON7QQ, beloont de
sectie SNW met een extra cheque van € 300
De sectie NNV (Ninove) valt eveneens in de
prijzen en ontvangt een cheque van € 25
ON7LX ON7LX, ON5SY en ON4IT
Carine ON7LX, HF-manager, roept de winnaars af
van verschillende contestdelen in de UBA-contest
De sectie WRC wint de Super Prestige
vlnr: Carine ON7LX, Herve ON5SY en Dimitri ON4IT
ON4JZ ON5GO
Joseph ON4JZ
UBA Contest HF 2008 CW/AH met OP4K
Frans ON5GO
UBA Contest HF 2008 CW/AL voor Leon ON5WL
ON4AFU ON6TI
Eddy ON4AFU
UBA Contest HF 2008 CW/AC met ON4AFU
Stefan ON6TI, VHF-manager, roept de winnaars af
van de VHF-contest onderdelen
ON7KC en ON4IT ON7KS
Vlnr: Christian ON7KC en Dimitri ON4IT Maurice ON7KS deelt de bekers uit van de Lente
Contest: winnaar is opnieuw WRC (ON7PO)

Enkele gezichten

XYL ON4BH en Kiki ON4BH ON7WF
XYL ON4BH en Kiki ON4BH (ex bestuurder van
de UBA)
Willy ON7WF
ON6TZ ON4AAC
Wim ON6TZ
Ook regelmatig te horen als XU7TZG
Frank ON4AAC (verantwoordelijk voor de
commissie andersvaliden
ON5KL en ON4QP XYL ON5NT en ON5NT
Mathieu ON5KL en Pam ON4QP XYL ON5NT en Ghis ON5NT
ON4BBC ON7FI
Ben ON4BBC Michel ON7FI (CM/LLV)
ON5FM ON5LO
Guy ON5FM (CM/NMR) Charles ON5LO

Uitstap naar Oostende

Samenkomst aan de schoolpoort Het toeristisch treintje komt aangereden
Samenkomst aan de schoolpoort Het toeristisch treintje komt aangereden
Iedereen stapt op De sfeer zit er goed in...
Iedereen stapt op De sfeer zit er goed in...

Lunch

Alles wordt in gereedheid gebracht voor de lunch ON7BZ en XYL ON6BZZ
Alles wordt in gereedheid gebracht voor de lunch Willy ON7BZ en XYL Yvonne ON6BZZ
De verkoop van broodjes draait Alles is aanwezig voor een smakelijke lunch
Daar zijn ze! De verkoop van broodjes draait
op volle toeren...
Alles is aanwezig voor een smakelijke lunch
Tijd voor een gezellige babbel Een ideale ontmoetingsplaats
Tijd voor een gezellige babbel Een ideale ontmoetingsplaats

Expo

Hier is er iets te doen! De burgemeester van Oostende
Hier is iets te doen! De tentoonstelling wordt geopend door de
burgemeester van Oostende
De medewerkers van OST De schepen van cultuur
Groepsfoto samen met de medewerkers van OST Ook de Oostendse Cultuurraad was
vertegenwoordigd
Stroomagregaat van Antoon Peilwagen van BIPT/NCS
Stroomagregaat van Antoon ON1APR De peilwagen van BIPT/NCS geniet veel
belangstelling
Metingen Meteowing van het leger
Er worden een aantal demonstratie metingen
uitgevoerd
Demo stand van de meteowing van het leger
ON3CL ON3CL
Demo station van sectie OST met Luc ON3CL en
Roger ON6WR aan het station
Even pauzeren (vlnr): Henri-Paul ON5DML,
Luc ON3CL en ON???
Museum van Peutie Vertegenwoordigers van de Landmacht
Onderdelen uit het museum van Peutie (TTR) Vertegenwoordigers van de Landmacht
F6AGV en F1PSH Telemetriezender
Alain F6AGV en Sylvie F1PSH met hun
experiment Anatole III
Telemetriezender aan boord van
Anatole III
ON4AIM Studenten van het KHBO
Aimé ON4AIM geeft demonstraties over ATV STARCom - ON4HTI, de radioclub van de KHBO
heeft eveneens een demo stand
De nodige uitleg wordt gegeven ON3JPA
Student Giovanni geeft de nodige uitleg
Jean-Pierre ON3JPA met het UBA
Service Bureau
Het luisterstatio ON5UE
ON??? aan het luisterstation Danny ON5UE geeft uitleg over de verschillende
AMSAT-projecten
ON4DON PE1MEW en ON4CBK
Robert ON4DON demonstreert de aanmaak
van een loopantenne
PE1MEW (JOTA-JOTI) en Martin ON4CBK
JOTA-JOTI ON3TD
Landelijke JOTA-JOTI, een organisatie van
Scouting Nederland
Tommy ON3TD geeft uitleg over RISX
en de jeugdwerking binnen de UBA
ON6HI Homebrew Challenge
Marc ON6HI geeft uitleg over de fietspomp
antenne van ON5ZN
De projecten die werden ingezonden voor de
Homebrew Challenge genieten veel belangstelling
D-STAR en ATV demonstraties ON4PN
D-STAR en ATV demonstraties Patrick ON4PN geeft uitgebreid uitleg over D-STAR

Voordrachten

ON4WF Geluidsopnames
Gaston ON4WF spreekt over ARISS Hij laat ook geluidsopnames horen
ON7NB ON5OT
Guy ON7NB geeft uitvoerig uitleg over het
conteststation OTxA
Marc ON5OT is de specialist in antennebouw
van het OTxA conteststation
Alles wordt tot in de details besproken ON4EI
Alles wordt tot in de details besproken Olivier ON4EI geeft uitleg over zijn conteststation
in Ierland (EI)
ON3TD ON3TD
Tommy ON3TD geeft uileg over RISX Tommy ON3TD aan het woord
PE1MEW ON7TK
PE1MEW, Scouting Nederland Als afsluiter stelt Claude ON7TK de nieuwe
UBA-website voor
De nieuwe UBA-website Verschillende nieuwigheden
De nieuwe UBA-website geniet veel belangstelling De verschillende nieuwigheden komen aan bod

Avondmaal

Tijd voor het feest PA0LOU en PA3AGF
Tijd voor het feest, de aperitief wordt
uitgeschonken
Lou PA0LOU (ex IARU Region I-voorzitter) en
Remy PA3AGF, voorzitter van de VERON
ON4JAN XYL 7DQ, XYL 4WA, ON4WA en ON5GA
Jan ON4JAN, onze fotograaf van dienst Vlnr: Christine ON7NS (XYL 7DQ), XYL 4WA,
Bob ON4WA en Adriano ON5GA
ON7GZ ON5US en ON5JPJ
Vlnr: Willy ON7BZ, ... Vlnr: ... Peter ON5US en Jean-Pierre ON5JPJ
XYL 4BEN, ON4BEN, XYL 4CBK en ON4CBK ON4RK
Vlnr: XYL 4BEN, Benoît ON4BEN, XYL 4CBK,
Martin ON4CBK en ...
Vlnr: Ronny ON4RK, ...
ON5GO, XYL 7DQ, ON7DQ, XYL 4WA en Bob ON4WA ON6HI, ON4ALO
Vlnr: Frans ON5GO, Christine ON7NS (XYL 7DQ),
Luc ON7DQ, XYL 4WA en Bob ON4WA
Vlnr: ... Marc ON6HI, ... en Jozef ON4ALO
PA0LOU, XYL PA0LOU, ON4UN, mevr. De Laet en dhr. De Laet Mevr Ducheyne, mr. Ducheyne en XYL 7QQ
Vlnr: Lou PA0LOU, XYL PA0LOU, John ON4UN,
mevr. De Laet en dhr. De Laet
Vlnr: Mevr Ducheyne, mr. Ducheyne en XYL 7QQ
ON7TK en F1OXM PB2T
Claude ON7TK in gesprek met Jean-Marie F1OXM
voorzitter van ARAN59 (afd. REF-Union)
Hans PB2T, voorzitter van de IARU Region I
neemt het woord
XYL PA3AGF Mevr. Beart
Bloemenhulde aan de XYLs van onze gasten
(XYL van PA3AGF)
Mevr. Beart ontvangt een bloemenruiker van
onze nieuwe erevoorzitter
Mevr. De Laet ON7LX
Ook mevr. De Laet wordt in de bloemetjes gezet Tot slot krijgt Carine ON7LX een bloemenruiker
als dank voor de morele steun van OM Claude...

Alles opruimen

ON3WH ON4JAN, ON3LUK, ON7DQ, ON3CL en ON4R
Alles wordt netjes opgeruimd: Walter ON3WH en
Jan Bailliere (KHBO)
Nog eens gezellig napraten (vlnr): Jan ON4JAN, Luk
ON3LUK, Luc ON7DQ, Luc ON3CL en Ronny ON4RK

Met dank aan

ON7DQ, ON4CBK, ON7TK, ON3LUK, ON4RK en ON3WH ON7DQ
Het OST/RACOO team (vlnr): Luc ON7DQ, Martin
ON4CBK, Claude ON7TK (bezoeker), Luk ON3LUK,
Ronny ON4RK en Walter ON3WH
Nog een dikke proficiat Luc ON7DQ voor het
welslagen van dit UBA-congres