UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het ontstaan van de radioclubs

Sectie Brugge
Sectie Brugge: eerste vergadering op 1 december 1946 in het Sint-Hubertushotel.
Op de foto o.a. ON4UJ, ON4IN, ON4OO, ON4VY, ONL629, ON4BK, ONL492
De eerste radioamateurvereniging ontstond in Engeland in 1913. Het is de Radio Society of Great Britain (RSGB), waarvan de voorzitter-stichter A. Campbell-Swinton (1913-1920) was. Het jaar daarop, in 1914, stichtte Hiram Percy Maxim de ARRL.

Het is zeer moeilijk na te gaan waar de eerste club van liefhebbers van draadloze telegrafie werd opgericht in België. Na de eerste wereldoorlog ontstonden clubs in meerdere steden: Brussel, Gent, Luik, Leuven, Charleroi, Brugge, Verviers, Knokke, Blaton, Mechelen, Izegem, Torhout, enz. Eén van de eerste was die van Roeselare. De Leuvense club "De Antenne" werd in 1926 opgericht en bestaat nog altijd (UBA sectie LVN).

In die clubs kwamen de amateurs samen die in die tijd een ontvanger hadden gebouwd of wilden bouwen om de telegrafische tijdseinen en de weerberichten te beluisteren, evenals de eerste fonieuitzendingen. Men luisterde naar de seinen van de Eifeltoren, van Scheverungen, van Nordeich, van Ukkel en later naar de eerste omroepproefnemingen van het station EB4BVA van het vliegveld te Haren en naar die van het Koninklijk Paleis te Laken.

In die radioclubs trof men ook al zendamateurs aan. Neem het geval van de radioamateur Paul De Neck, ON4UU, toekomstig lid van de Réseau Belge en van de UBA. Eerst stichtte hij de "Radio club de l'Est" te Verviers waar hij zendproeven ondernam. Daarna verhuisde hij voor zijn beroep naar Mechelen waar hij de Mechelse radioclub oprichtte, waarvan de meeste leden ook de zendtechniek werd aangeleerd. Tenslotte vestigde hij zich te Brussel waar hij zich aansloot bij de "Cercle Belge d'Etudes Radioélectriques" (CBER), die het trefpunt was van de zendamateurs uit die tijd.

In oude tijdschriften zoals "Science et Savoir-Faire", gesticht in 1919, treffen we trouwens luisterrapporten aan, wat het bewijs is dat de zendamateurs in de luisterclubs vergaderden. Door die verschillende clubs werd in 1924 de "Union des Radio Clubs de Belgique" (URCB) opgericht, waarvan het secretariaat gelegen was in de Congresstraat 11 te Brussel ten huize van de graaf van Liedekerke (ex-ON4DL).

Andere clubs ontstonden eveneens, zoals de "Club des 4", gesticht nadat het ministerie van PTT de eerste EB4-vergunningen had toegekend. Het secretariaat van die club bevond zich in de Zwedenstraat 11 te Brussel.

Geraadpleegd archief: Radio Science, officieel orgaan van de Réseau Belge en van de URCB Science et Savoir-Faire, CQ-QSO 1961: Adieu a un ami, ON4UU en Souvenirs d'un ancien Hugo Demeyer ON4TI.