UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De UBA en Belgisch Congo

Op 19 juli 1947 werd in het hotel "Regina" te Leopoldstad, de "Union Congolaise des Amateurs Belges" (UCAB) opgericht. Jean Steinmetz (ex-OQ5HR) werd tot voorzitter verkozen. Die vereniging werd beschouwd als een district van de UBA waarvan Derungs (OQ5AV) de DM was. De jaarlijkse bijdrage bedroeg 200 Frank waarvan de helft aan de UBA werd gestort.
 
Twee jaar later, in 1949, werd de UCAR (Union Congolaise des Amateurs Radio) opgericht. De UCAR was niet beperkt tot alleen de Belgische zendamateurs in Kongo. De UCAR werd tot lid van de IARU Regio 1 erkend.
 
Omwille van de gebeurtenissen, die in Congo na de onafhankelijkheid plaatsgrepen, keerden vele leden van de UCAR naar België terug, waar de meeste zich in de secties van de UBA hebben ingeschreven.
QSO van februari 1931QSO van februari 1931
QSO van februari 1931 vermeldt het allereerste QSO tussen Congo en België, dat werd gemaakt op de 20-meterband.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

OQ5AV