UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

w.uba.be/xxx

'k heb opgemerkt dat wanneer je een (voorlopige) link zet naar de oude UBA web site dat je na het plakken van je URL maar een (1) "w" overhoudt, dus www.uba.be/xxx wordt w.uba.be/xxx.
Dat werkt natuurlijk niet, ook niet voorlopig.