UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Winlink 2000

Event Date/Time: 
03/07/2009 - 20:15 - 23:59
Location: 
Knokke
Sectie: 
ONZ - Oosthoek
Contact Information: 
ON4AGV

Sectie ONZ: voordracht op 3 juli

Op vrijdag 3 juli is er een voordracht over Winlink 2000, met andere woorden, email via radio.

Aanvang om 20.15 uur.


  • Wat is Winlink?
  • Hoe kan het ingezet worden in noodcommunicatie?
  • Hoe zet ik een station op?
  • Hoe stel ik de software in?
  • Wat is de meerwaarde van WL2K in een station?


logoWin – link is een besturing systeem die via uw klankkaart van uw computer een modem aanstuurt die aangesloten is aan een zender. Gastspreker en bezieler van het win-link systeem bij de radioclub ONZ is Rudi De Vos.

Rudi, ON4AGV zal zowel informatief als technisch het publiek te woord staan. Demo’s van het gebeuren staan ook op het programma.


Heel boeiend als je weet dat je los van vaste en draadloze internet verbindingen nu via dit systeem uw email verkeer te velde kunt beheren!

Met een knipoog naar B-EARS (Belgium Emergency Amateur Radio Service) zal dit medium zeker zijn weg vinden.

Zij die zich as vrijdag niet kunnen vrij maken maar toch interesse vertonen voor dit project mogen altijd vrijblijvend op bezoek komen op een van onze vrijdagavond vergaderingen.
Info volgt nog op de ONZ site.

Shack ONZ Oostkust
't Walletje 50-52
8300 Knokke