UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Welke zendapparatuur mogen we gebruiken?

BIPT-nieuwsDe kogel is door de kerk. Na vele jaren van onderhandelen met het BIPT is onze voogdijoverheid er bereid toe gevonden een eenduidig standpunt in te nemen betreffende een soms nog al eens variërende interpretatie van de regelgeving (wet, Koninklijk Besluit, Ministerieel besluit enz...) die de radioamateurs aanbelangt.

In het verleden zijn er nog al eens radioamateurs geweest die problemen hadden bij controle door sommige NCS-diensten waarbij werd nagezien op welke frequenties de toestellen die ze hadden KONDEN uitzenden. We kennen ook gevallen waar toestellen werden in beslag genomen die dat konden. Elke radioamateur weet dat strikt genomen we, althans op HF, geen enkel toestel kunnen kopen dat niet ergens KAN zenden op frequenties die ons niet zijn toegewezen. Er staat ook nergens in de regelgeving dat onze zenders (transceivers) niet buiten de ons toegewezen banden mogen kunnen zenden. Het Koninklijk besluit van de radioamateurs zegt duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van de radioamateur (dus niet van de constructeur van het toestel) om niet buiten de hem toegelaten banden te zenden.

Om een einde te maken aan de heersende dubbelzinnigheid is het BIPT bereid gevonden een eenduidige interpretatie betreffende dit onderwerp te publiceren.

In a nut shell:
  • Radioamateurs mogen apparatuur houden die kan werken in de frequentiebanden van 0-30 MHz, 50-54 MHz en/of 144-148 MHz voor zover die apparatuur kan werken op ten minste één frequentie die in België voor radioamateurs is toegestaan.
  • De houders van een basisvergunning mogen geen gewijzigd materiaal houden.

Het is duidelijk dat het alleen gaat over het houden (hebben) van apparatuur en dat dit niet wil zeggen dat je die toestellen op eender welke frequentie mag gebruiken. Dit gebruik mag uiteraard alleen in de banden die zijn toegestaan.

Je kan alle details vinden in de publicatie “Mededeling van de raad van het BIPT van 20 februari 2008 betreffende de apparatuur die houders van een vergunning van de vijfde categorie mogen houden” die vanaf 4 maart beschikbaar is door hier te klikken (PDF 16.65 KB).

De UBA staat erop het BIPT te danken voor deze verduidelijking waardoor een dubbelzinnige toestand uit de wereld werd geholpen.