UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Contestreglementen

VHF - UHF - Microgolven kampioenschap 2020 Reglement 2020 PDF Nederlands

Belangrijke opmerking: als gevolg van de coronaviruscrisis zal de mei VUSHF-contest onder de volgende voorwaarden moeten plaatsvinden:
- Geen portable operatie
- Logboeken in de categorie "Multi-operators" worden geaccepteerd zolang het station wordt geactiveerd door één enkele operator die vanuit huis opereert

Contesten ingericht door UBA secties in 2020Contest
Sectie Periode Reglement
Spring Contest DST Maart - April Spring Contest
ON Contest MCL September - Oktober ON Contest