UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Contest reglementen

Reglement voor de UBA ATV wedstrijden.

De bedoeling van de wedstrijden is om zoveel mogelijk ATV verbindingen te maken via de directe weg; dus niet via repeaters. In een verbinding worden via het beeld de roepletters, de locator en een viercijferige code overgestuurd.

1. Contest secties
De contest heeft twee secties op elk van de UHF/SHF banden waarop ATV uitzendingen (analoog en digitaal) zijn toegestaan:
 • Sectie I: De deelnemer heeft contact met tegenstations.
 • Sectie II: De deelnemer heeft geen contact met tegenstations. Er worden alleen stations gelogd die spontaan ontvangen worden.

2. Toegelaten deelnemers
 • Sectie I: Houders van een HAREC zendmachtiging in België. Zij mogen met meerdere operators op meerdere banden meedoen mits op alle banden dezelfde roepletters worden gebruikt.
 • Sectie II: Alle radioamateurs in België die ATV ontvangstapparatuur bezitten.

3. Data van de contesten
De UBA ATV wedstrijden vinden plaats op:  
 • Het tweede volle weekend van maart (9 en 10/03/2019) 
 • Het tweede volle weekend van juni (8 en 9/06/2019) 
 • Het tweede volle weekend van september (7 en 8/09/2019)
 • Het tweede volle weekend van december(7 en 8/12/2019)
De IARU Region I contest vindt plaats in het tweede volle weekend van juni en valt samen met de UBA wedstrijd. Klik hier voor het IARU Region 1 reglement.

4. Tijdsduur van de contest
De contest begint zaterdag om 18:00 UTC en eindigt zondag om 12:00 UTC.

5. Contacten
Een tegenstation mag per band slechts 1 keer gewerkt worden. Alleen directe verbindingen zijn toegestaan. Het gebruik van relaiszenders of transponders is niet toegestaan.
In de contest dient de volgende informatie via beeld overgestuurd te worden:
 • Een codenummer. Op elke band moet een unieke viercijferige code gebruikt worden die tijdens de wedstrijd niet mag veranderen. De vier cijfers moeten verschillend zijn en niet opeenvolgend. Deze cijfers mogen nooit via een andere mode doorgegeven worden dan via het beeld.
 • De Roepletters.
 • De QTH-locator.
In sectie 1 moet ook uitgewisseld worden (hoeft niet via beeld):
 • Beeldrapport.
 • Driecijferig volgnummer, op elke band beginnend met 001.
 • Als controle of het codenummer wel goed overgekomen is geeft men de som van alle 4 cijfers samen door.
De verbinding is geslaagd als de gegevens correct zijn overgestuurd.
Voor het beeldrapport moeten de codes B0 t/m B5 gebruikt worden:
 • B0 - Geen beeld waarneembaar.
 • B1 - Synchronisatiepulsen zichtbaar.
 • B2 - Alleen grote details zichtbaar.
 • B3 - Beeld met veel ruis, maar enkele details zichtbaar.
 • B4 - Beeld met lichte ruis, maar details duidelijk zichtbaar.
 • B5 - Ruisvrij.

6. Puntentelling
Een geslaagde verbinding geeft op 70cm 1 punt/km, op 23cm 2 punten/km en op de hogere banden 5 punten/km.
Als de verbinding in beide richtingen slaagt, tellen beide verbindingen en geeft dit op 70cm 2 punten/km, op 23cm 4 punten/km en op de hogere banden 10 punten/km.
Als de gegevens in een log niet juist zijn is de verbinding ongeldig voor het zendende en het ontvangende station.

7. Logs
Voor elke band moet een apart log worden gemaakt. Het log moet de volgende kolommen bevatten:
 • Tijd in UTC.
 • Roepletters van het tegenstation.
 • Gegeven rapport.
 • Gegeven volgnummer.
 • Ontvangen rapport.
 • Ontvangen volgnummer.
 • Ontvangen beeldcode.
 • Ontvangen QTH-locator.
 • De berekende afstand.
 • Eenweg of tweeweg verbinding.
 • De berekende punten.
Ook moet bij elke log een voorblad worden meegestuurd met:
 • Roepletters van het station.
 • Band.
 • Sectie.
 • Locator.
 • Code.
 • Aantal geldige verbindingen.
 • Totaal aantal punten op deze band.
 • Grootste DX met de gegevens van deze verbinding.
 • Enkel elektronische logs zijn toegelaten. Deze speciale ATV contestlog is te downloaden via de UBA site;VHF rubriek – ATV Pagina’s (klik hier op deze link).
De logs moeten uiterlijk 2 weken na de contest worden opgestuurd vhf-contest [at] uba [dot] be. Men ontvangt een ontvangstbevestiging.

8. Uitslagen
Voor elke sectie wordt een afzonderlijke uitslag opgemaakt. De uitslagen worden gepubliceerd op de UBA website en in eCQ-QSO.

9. Prijzen
De winnaar van elke sectie ontvangt een certificaat.

10. De ATV beker competitie
Deelnemers die in 2011 aan minstens twee van de wedstrijden deelnemen, nemen ook deel aan de UBA ATV bekercompetitie. Hiervoor gelden de volgende regels:
 • Voor elke wedstrijd wordt, per band, bekeken welke deelnemer het hoogste aantal punten heeft behaald. Dit station krijgt op deze band het maximum aantal van 1000 bekerpunten voor de banden 70cm en 23cm, voor 13cm en 6cm zijn dat 1250 bekerpunten en voor 6cm of lagere golflengte 1500 beker-punten.
 • De overige deelnemers krijgen een aantal bekerpunten evenredig aan het aantal behaalde punten op deze band.
 • Voor de einduitslag worden alle behaalde punten bij elkaar opgeteld.
In iedere sectie krijgen de hoogst geëindigde deelnemer een beker. Deze bekers worden, evenals de deelname certificaten, uitgereikt tijdens het UBA congres 2012.


ATV-zender 6cm ON4VVV ATV-ontvangers Barco
6 cm ATV zelfbouw zender
van ON4VVV.
ON0TVO Barco SAT-3000
ATV-ontvangers.