UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Uitvergrootte foto's tonen

Hallo iedereen,

Er werd een tool toegevoegd om uitvergrootte foto's of tekeningen te tonen. Wil je het effect bekijken, ga naar http://proto6.new.uba.be/fr/uba/l-histoire-de-l-uba/le-reseau-belge
of http://proto6.new.uba.be/nl/uba/geschiedenis-van-de-uba/de-vlaamsche-radio-bond
Op andere plaatsen in deze rubriek heb ik dezelfde techniek toegepast.
Ik ga er van uit dat de rubriek "Awards", "Techniek", enz... dit eveneens kunnen gebruiken.

Om het effect te bekomen moet men de uitvergrootte figuur via de normale weg op de server plaatsen. Alleen moet je de figuur niet in de tekst plaatsen. Onthou evenwel de locatie van het bestand op de server.
Op de plaats waar je de link wil leggen, plaats je de volgende code:

<a rel="lightbox" href="/sites/default/files/pics/uba/history/mussche_kl_1.jpg">Klik hier</a>

of indien men een figuur gebruikt om de link op te leggen:

<a rel="lightbox" href="/sites/default/files/pics/uba/history/mussche_kl_1.jpg"><img height="207" width="150" alt="" src="/sites/default/files/pics/uba/history/first_cq_150.jpg" /></a>
Je kan ook meerdere foto's na elkaar tonen. Ga dan als volgt tewerk:

<a href="/sites/default/files/pics/uba/history/swa3_pg1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">Klik hier</a>
<a href="/sites/default/files/pics/uba/history/sw3a_pg2.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" class="lightbox_hide_image">image #2</a>
<a href="/sites/default/files/pics/uba/history/sw3a_pg3.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" class="lightbox_hide_image">image #3</a>


Je kan ook met ondertitels werken:

rel="lightbox[roadtrip][Hier komt de tekst van de ondertitel]"

Wil je nog meer weten over de http://drupal.org/node/144469
Succes ermee.
73
Claude