UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA-congres en Algemene Vergadering 2018 - 5 mei 2018 (uitnodiging)


Flyer UBA-congres 2018

Uitnodiging

De sectie NOL is verheugd om u en uw familie te mogen uitnodigen op het Nationaal Congres van de UBA op zaterdag 5 mei 2018. Het is de tweede keer dat NOL het UBA-Congres organiseert in het prachtig Limburgs Provinciaal Domein “Dommelhof” in Neerpelt, gelegen aan de Dommel in de bosrijke Kempen.

Ingang Dommelhof

Onthaal

Wij verwachten u ’s morgens om 09.00 uur in Dommelhof, Toekomstlaan 5, in 3910 Neerpelt. Voor UBA-leden is er een gratis ontbijt met koffie of thee. Aan € 4,00 kunnen niet-UBA-leden ook genieten van dit ontbijt.

Programma

Het congres omvat twee voordrachten in de voormiddag in de schouwburg en doorlopend een tentoonstelling en informatiestands. De Algemene Ledenvergadering vindt in de namiddag plaats in de schouwburg. Er is ook een hambeurs en er zijn twee nevenactiviteiten voor uw gezin.
Het congres is gratis te bezoeken met uitzondering van de hambeurs. De toegangsprijs voor de NOL-Hambeurs is € 4,00. Voor UBA-leden is de toegangsprijs € 2,00. Voor de partners en kinderen onder de 12 jaar is de hambeurs gratis.

Voordrachten

 • Spy Radio Set uit de 2e wereldoorlog door Jan, ON4PAL
 • EME-ervaringen door Dirk, ON5GS

Hambeurs

De hambeurs heeft een oppervlakte van circa 950 m². Zowel nieuwe als tweedehandstoestellen, antennes, coax, pluggen en andere bijhorigheden voor onze hobby worden er verkocht.
Tentoonstelling van:
 • Antieke meettoestellen en op schaal gebouwde stoommachines van Frans, ON6MP.
 • Bijzondere toestellen van de collectie van het Radiomuseum Overpelt Jo Ruffini.
 • Zelfbouwtoestellen van leden van NOL en van andere Limburgse secties:
- Automatische magnetic loop tuner
- Freesmachine om printen te maken en een zelfbouwdrone
- Arduino-gestuurde antenneswitch en lineaire versterker voor VHF
- ARDF-zenders, -ontvangers en -antennes
- enz.
De speciale roepnaam OT7ØUBA zal ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de UBA opgesteld worden.

Informatiestands met medewerking van andere UBA-secties

CW, B-EARS, de Limburgse analoge repeaters, het Limburgs DMR-netwerk, enz.

Nevenactiviteiten

Om 10 uur: bezoek aan de Beiaard van Neerpelt (met gids voor de eerste 20 deelnemers – samenkomst aan de ingang van Dommelhof). De beiaard heeft 46 klokken en een totaal gewicht van 3.564 kg.
Om 14.00 uur: rondleiding in “Het Klankenbos” (met gids voor de eerste 20 deelnemers – samenkomst aan de ingang van Dommelhof). Het Klankenbos kan ook vrij bezocht worden.
Het Klankenbos maakt deel uit van het domein van Dommelhof en heeft een unieke collectie klankkunst in openlucht.

De Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de UBA start om 14.00 uur in de schouwburg van Dommelhof en eindigt omstreeks 16.30 uur.

Theaterzaal Restaurant
Schouwburg Restaurant

De Receptie en het Hamdiner

Om 18.00 uur begint de receptie in Ontmoetingscentrum De Peel, Norbertinessenlaan 7 Neerpelt. De receptie wordt om 19.30 uur gevolgd door het hamdiner. Voor het hoofdgerecht is er een warm buffet. De andere gerechten en de dranken worden opgediend.

Menu
Zalmcocktail
Groentesoep
Hoofdgerecht: kalkoengebraad en/of vis in preisaus - kroketjes en/of gratin - seizoensgroenten
IJstaart
Koffie of thee


Deelname aan de receptie en het Hamdiner kost € 40,00 per persoon inclusief dranken. Inschrijving is noodzakelijk vóór 20 april 2018. Het juiste bedrag kunt u storten op rekeningnummer BE57 9731 6780 0435 van: UBA Noord-Oost Limburg. Referentie: roepnaam en/of naam.

Ontmoetingscentrum De Peel Ontmoetingscentrum De Peel
Ontmoetingscentrum "De Peel" Ontmoetingscentrum "De Peel"

Dagindeling


Het algemene gedeelte
 • vanaf 09.00 uur: Onthaal UBA-leden en bezoekers van de hambeurs
 • 09.00-17.30 uur: Aanvang tentoonstelling
 • 09.00-15.00 uur: De NOL-Hambeurs
 • 10.30-11.30 uur: Voordracht – Spy Radio Set uit de 2de Wereldoorlog door Jan, ON4PAL
 • 11.45-12.45 uur: Voordracht – EME-ervaringen door Dirk, ON5GS
 • 13.00-13.45 uur: Voordracht – Radiocommunicatie in de mijnen en groeven in Kantanga en het radionet van de missionarissen De Scheut in Katanga in 1977 door Jean ON6LF.
 • 14.00-16.30 uur: Algemene Vergadering van de UBA (zie verder)

Drank- en eetgelegenheid
In de cafetaria van Dommelhof zijn er dranken verkrijgbaar en aan de frietkraam van Christof, ON3ZC kan men eten.
 • 09.00-10.00 uur: Ontbijt
 • 11.00-17.00 uur: Eetgelegenheid (Frietkraam van Christof, ON3ZC)
 • 18.00-19.30 uur: Receptie in “De Peel”
 • vanaf 19.30 uur: Hamdiner in “De Peel”

De nevenactiviteiten
 • 10:00-12:00 uur: Bezoek aan de Beiaard
 • 14:00-16:00 uur: Rondleiding in het Klankenbos

Beiaard Klankenbos
Beiaard van Neerpelt Het "Klankenbos" te Neerpelt

Statutaire Algemene Ledenvergadering 2018 van de UBA vzw

In overeenstemming met de artikels 27 en 28 van de statuten richt de raad van bestuur een oproep tot de leden van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs, vereniging zonder winstoogmerk, om deel te nemen aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vereniging die zal plaatsvinden op

Zaterdag 5 mei 2018 om 14.00 uur stipt
Dommelhof, Toekomstlaan 5, in 3910 Neerpelt
Onthaal en inschrijving vanaf 9 uur

Agenda van de algemene vergadering 2018

 1. Opening van de statutaire algemene vergadering door de voorzitter, Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK
 2. Eregroet aan de overleden leden sinds de algemene vergadering van 20 mei 2017
 3. Toespraak van de voorzitter
 4. Verslag van de ondervoorzitters Rik Strobbe ON7YD en Jacques Debouche ON5OO
 5. Verslag van de Nederlandstalige secretaris Jacques Verleijen ON4AVJ en van de Franstalige secretaris Stefan Dombrowski ON6TI
 6. Lezing van het verslag van de commissarissen, commentaar en goedkeuring van het financieel verslag 2017 en van de begroting 2018 door de penningmeester Egbert Hertsen ON4CAS
 7. Aanduiding van twee commissarissen gelast met het nazicht van de rekeningen van het boekjaar 2018
 8. Goedkeuring van de verkiezingen van de bestuurders, van de provinciale voorzitters en voorzitters van de secties die plaatsvonden in de maanden maart en april 2018
 9. Overhandiging van de eretekens
 10. Uitreiking van de beker van de erevoorzitter Gaston Bertels ON4WF
 11. Vragen en antwoorden
 12. Sluiting van de algemene vergadering 2018 omstreeks 16.30 uur

Mededeling aan de leden

De organisatie van het telbureau zal plaatsvinden in de loop van de voormiddag. De leden die wensen deel te nemen aan de telling van de stemmen
kunnen dit melden op het ogenblik dat ze zich inschrijven voor de AV voor 9u. De plaats van afspraak zal worden medegedeeld.

Bijeenroeping van de raad van bestuur onmiddellijk na de algemene vergadering

Agenda
 1. Benoeming van de voorzitter
 2. Benoeming van de Nederlandstalige ondervoorzitter en van de Franstalige ondervoorzitter
 3. Benoeming van de Nederlandstalige secretaris en van de Franstalige secretaris
 4. Benoeming van de penningmeester
 5. Benoeming van het dagelijks bestuur

Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK
Voorzitter van de raad van bestuur

Uitreiking van bekers van de verschillende wedstrijden

Onmiddellijk na de algemene vergadering van de UBA zullen de bekers worden uitgereikt aan de winnaars van de verschillende wedstrijden.

Plan van Neerpelt-centrum

De wandelweg van Neerpelt - Station naar Dommelhof
Via de Stationsstraat kom je in het centrum van Neerpelt. Vanaf het Marktplein volg je de Hoekstraat, die aan het kruispunt met de Fabriekstraat verdergaat in de Toekomstlaan. Het Provinciaal Domein Dommelhof ligt 50 meter verder aan je linkerzijde. De wandeling duurt ongeveer 25 minuten.

Wegenkaart
Klik op de kaart om te vergroten!

Bereikbaarheid

Met de auto: zie http://hambeurs.nolinfo.be/bereikbaarheid/
Met de trein: Neerpelt is het voorlaatste station van de verbinding Antwerpen - Hamont

Van harte welkom namens het organiserend NOL-Team,
Marc Cosemans, ON6CC
CM van NOL