UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA-congres en Algemene Vergadering 2017 - 20 mei 2017 (uitnodiging)

Zicht op place des Etoiles

Beste leden,

De UBA zal u verwelkomen op haar statutaire algemene vergadering op zaterdag 20 mei 2017 in het Euro Space Center in de provincie Luxemburg. In deze prachtige omgeving nodigen we u en uw gezin uit om deel te nemen aan de vele activiteiten voor de 7 tot 77-jarigen.
Terwijl de leden de algemene vergadering in de ochtend bijwonen, biedt het centrum diverse activiteiten voor hun families. Deze activiteiten worden na de middag voortgezet met lezingen en stands en je kunt ook 'de' bekende Luikenaar van 2016 zien: OUFTI-1.
De dag eindigt met het traditionele hamdinner, het jaarlijkse banket van de UBA.

Het programma van de dag

 
09.00 - 10.00 u. Ontvangst en registratie van de leden.
10.00 – 13.00 u. Statutaire algemene statutaire vergadering van de UBA (zie hieronder).
10.00 – 13.00 u. YL-programma: rondleiding door de vallei van de Lesse (zie hierna).
10.00 – 17.00 u. Activiteiten en animatie voor de jonge en minder jonge deelnemers:
 • Gratis bezoek aan het Euro Space Center, evenals aan de activiteiten voorgesteld door het Centrum.
 • Demostanden van de diensten van UBA.
 • Demonstratie van elecromagnetische golven.
 • Stand OUFTI .
 • Stand QB-50.
 • Bouwpakketten voor de kinderen. 
 • Vossenjacht.
 • Tentoonstelling radio tijdens de jaren 14-18. 
 • Conferenties (13.45 – 16.30 u).
 
 • 13:45 u. Digital Voice - Fusion/DMR/D-Star (N).
 • 13:45 u. OUFTI-2 - The Second Satellite of ULg (F).
 • 14:45 u. Digital Voice Fusion & C4FM (F).
 • 14:45 u. QB-50 a 28 Satellite Constellation (F).
 • 15:45 u. Stralingen (N).
 • 15:45 u. DX Pedition IOTA & Contest sur l'Ile de Groix (F).
18.00 - 19.00 u. Receptie in het restaurant van het Euro Space Center.
19.00 u. Hamdinner.

Toeristisch bezoek aan de vallei van de Haute-Lesse

Ontdek per bus de vallei van de Haute-Lesse. Deze bevindt zich tussen de Ardennen en de Famenne. Deze regio heeft heel wat pittoreske dorpen (Redu, Tellin, Resteigne, Chanly) en prachtige uitzichten. Het parcours wordt becommentarieerd door een gids.
Start: 10u. - Duur: 2u.

Inkom (overzicht)

Statutaire Algemene Ledenvergadering 2017 - zaterdag 20 mei 2017


In overeenstemming met de artikels 27 en 28 van de statuten richt de raad van bestuur een oproep tot de leden van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs, vereniging zonder winstoogmerk, om deel te nemen aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vereniging die zal plaatsvinden op

Zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur stipt
Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 te 6890 Transinne
Onthaal en inschrijving vanaf 8.30 uur

Agenda van de algemene vergadering 2017

 1. Opening van de statutaire algemene vergadering door de voorzitter, Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK
 2. Eregroet aan de overleden leden sinds de algemene vergadering van 1 mei 2016
 3. Organisatie van het telbureau
 4. Toespraak van de voorzitter
 5. Verslag van de ondervoorzitters Jacques Debouche ON5OO en Rik Strobbe ON7YD
 6. Verslag van de Franstalige secretaris Léon Giot ON6QZ en van de Nederlandstalige secretaris Jacques Verleijen ON4AVJ
 7. Commentaar en goedkeuring van het financieel verslag 2016, van de begroting 2017 en lezing van het verslag van de commissarissen door de penningmeester Egbert Hertsen ON4CAS
 8. Aanduiding van twee commissarissen gelast met het nazicht van de rekeningen van het boekjaar 2017
 9. Goedkeuring van de verkiezingen van de bestuurders en voorzitters van de secties die plaatsvonden in de maanden maart en april 2017
 10. Benoeming van een ere-lid
 11. Overhandiging van de eretekens
 12. Uitreiking van de beker van de erevoorzitter Gaston Bertels ON4WF
 13. Vragen en antwoorden
 14. Sluiting van de algemene vergadering 2017 omstreeks 13.00 uur


Bijeenroeping van de raad van bestuur onmiddellijk na de algemene vergadering van 20 mei 2017

Agenda
 1. Benoeming van de voorzitter
 2. Benoeming van de Nederlandstalige ondervoorzitter en van de Franstalige ondervoorzitter
 3. Benoeming van de Nederlandstalige secretaris en van de Franstalige secretaris
 4. Benoeming van de penningmeester
 5. Benoeming van het dagelijks bestuur

Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK
Voorzitter van de raad van bestuur

Uitreiking van bekers van de verschillende wedstrijden

Onmiddellijk na de algemene vergadering van de UBA zullen de bekers worden uitgereikt aan de winnaars van de verschillende wedstrijden.

Hamdinner


Het Hamdinner heeft plaats op dezelfde locatie.

Menu:
***
Aperitief
***
Tartaar van zalm en vinaigrette met dille.
***
Suprême van gevogelte op de wijze van Samber en Maas en warme aardappeltjes op zijn Luiks.
***
Chocolademousse van eigen bereiding.
***   
Koffie of thee.


Wil u deelnemen gelieve dan in te schrijven en de som van € 53,00  p.p. te betalen op rekening BE55 0631 4441 4544 op naam van ARC met vermelding van het aantal personen en uw call en dit voor 12 mei 2017.

Routebeschrijving

Het Euro Space Center is gemakkelijk met de auto bereikbaar: het centrum ligt aan afrit 24 van de E 411 Brussel-Luxemburg. Er zijn meer dan 450 gratis parkeerplaatsen.
Via het openbaar vervoer is het wat ingewikkelder, dus stel ik voor om te carpoolen. Ik roep de CM’s op om in de secties initiatieven in die richting te bevorderen. Wie toch met het openbaarvervoer komt neemt de trein naar het station van Libramont. Vandaar neemt hij de bus TEC 61 Libramont-Redu.
Het adres van de dag: Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 te 6890 Transinne.


73 Stefan ON6TI

Speelplein Drank bevoorrading
Hier zijn de jongeren zeker welkom! Het ruimteavontuur is verzekerd!
De Dirk Frimout Halle Auditorium
De Dirk Frimout Halle is zeker een bezoekje waard. Het auditorium waar de presentaties zullen plaatsvinden.