UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het UBA-congres 2009, een uitzonderlijke dag

Opening van de expoHet UBA-congres ging dit jaar door op zaterdag 9 mei jl. en vond plaats in de stad Oostende. Volgens velen was dit de meest geslaagde algemene vergadering van de laatste jaren, niet alleen omwille vanwege de uitmuntende organisatie, maar ook omwille van de geslaagde activiteiten die de ganse dag hebben plaatsgevonden. Niettegenstaande de ochtend temperatuur nogal aan de lage kant was, zijn we met zijn allen met een schitterende zon onthaald geweest.

Na de registratie van ons roepteken kregen we toegang tot de lokalen van de KHBO waar ons een uitgebreid ontbijt stond op te wachten.

Volle zaalMet een lichte vertraging kon de Algemene Vergadering van start gaan. De vergadering werd beëindigd met het uitreiken van de bekers en trofeeën aan de winnaars van de verschillende contesten die vorig jaar werden ingericht, iets voor dertien uur.

Dit jaar hebben we het plezier gehad om nog eens hulde te brengen aan onze betreurde vriend Jean-Claude, ON5TH, door hem tot erelid te van de UBA te benoemen.

Bij deze gelegenheid heeft Pierre, ON6GB onze gekende CM van de sectie GBX uit Gembloux de kleine groep van de UBA ereleden vervoegd en dit omwille van zijn uitzonderlijke bijdrages in het kader van het dossier van de regionaliseren van de stralingsdossiers. Het was met uitgesproken ON4UN, erevoorzitterontroering dat onze voorzitter Claude, ON7TK in naam van de Raad van Bestuur John, ON4UN als erevoorzitter heeft voorgedragen en dit voor het geheel van resultaten die John heeft bereikt, niet alleen ten behoeve van de Belgische radioamateurs maar ook voor de internationale radioamateurgemeenschap. Ook Jean-Claude ON5TH werd postum tot erelid van de UBA benoemd.

De benoeming van de CM’s en de leden van de Raad van Bestuur werden door een meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd. Ook de balans werd met een meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

Voor de eerste keer werden de gouden spelden uitgereikt. Op die manier wil de UBA zijn kaderleden bedanken voor de vrije tijd die ze hebben opgeofferd gedurende 25 jaar voor onze vereniging. Net zoals vorig jaar werden ook zilveren spelden uitgereikt aan al wie gedurende 15 jaar actief was als UBA-kaderlid.

Met de komst van Jean-Jacques, ON7EQ in de Raad van Bestuur is ons bestuur opnieuw voltallig.

Hierna vind je de toespraak van onze huidige voorzitter van de UBA, Claude, ON7TK, die hij op de Algemene Vergadering heeft voorgedragen.

Voorstelling van de nieuwe UBA-websiteIn de namiddag kon je tal van activiteiten volgen. Een prachtige expo toonde alle aspecten van onze hobby. Meerdere voordrachten volgden elkaar op in de auditoria van de KHBO. Op het einde van de namiddag was het onze voorzitter die het startsein gaf aan de gloednieuwe UBA-website. Om alle medewerkers aan dit congres te bedanken werd de namiddag afgesloten met een receptie, aangeboden door de UBA.

De dag werd afgesloten met het traditioneel banket van de UBA met zowat zeventig deelnemers in de Thermen aan de zeedijk te Oostende.

70 man voor het hamdinnerIedereen was het volkomen eens dat dit een uitzonderlijke dag was. Proficiat aan de sectie OST/RACOO voor deze prachtige organisatie.

Iets minder dan 200 personen hebben aan deze algemene vergadering deelgenomen. Het wordt een moeilijke klus voor de organisatoren die de volgende algemene vergadering zullen moeten organiseren. Deze zal plaatsvinden te Namen op 8 mei 2010. Het wordt alvast een moeilijke opdracht om het nog beter te doen, laat staan te evenaren wat de leden van de sectie OST dit jaar hebben gepresteerd.

Je kan nog meer foto’s terugvinden over deze gebeurtenis.
Afbeeldingen:
  1. Opening van de expo door de burgemeester van Oostende.
  2. 164 UBA-leden namen deel aan de Algemene Vergadering van de UBA.
  3. John ON4UN, werd zopas benoemd tot erevoorzitter van de UBA.
  4. In de late namiddag wordt de nieuwe website van de UBA voorgesteld door Claude ON7TK.
  5. Dit UBA-feest wordt afgerond met een hamdinner met niet minder dan 70 deelnemers.