UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag en foto's van het UBA-congres 2009 te Oostende

Hier volgt een overzicht van de verschillende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens het UBA-congres. Met de fotoreportage hebben we geprobeerd om de hoogtepunten van dit gebeuren in beeld te brengen. De verschillende foto's zijn van Jan ON4JAN, Ronny ON4RK, Luc ON7DQ, Christine ON7NS en Carine ON7LX.
Deze prachtige realisatie hebben we te danken aan de sectie OST/RACOO vzw onder de deskundige leiding van Luc ON7DQ en zijn team. We danken eveneens de KHBO voor het ter beschikking stellen van hun prachtige infrastructuur. Tenslote danken we iedereen die op de ene of andere manier aan het succes van dit gebeuren heeft meegewerkt. In naam van de UBA, proficiat!