UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De oprichting van de IARU

In de Sorbonne, april 1925
In de Sorbonne, april 1925
Hiram Percy Maxim
Hiram Percy Maxim
Antenne uit de vroege dagen van de radio
Antenne uit de vroege dagen van de radio
In 1924 moest Hiram Percy Maxim, stichter van de American Radio Relay League (ARRL), de radioamateurvereniging van de Verenigde Staten van Amerika, zich voor zaken naar Europa begeven. Hij wenste er de vertegenwoordigers van de Europese radioamateurverenigingen te ontmoeten. De Raad van Bestuur van de ARRL had hem de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om een internationale radioamateurorganisatie op te richten.

Een bijeenkomst vond plaats te Parijs. Maxim had aan Dr. Pierre Corret, de voorzitter van het comité der Franse verenigingen, gevraagd de afgevaardigden van de andere landen uit te nodigen. De samenkomst had plaats in het hotel Lutece te Parijs, op 12 maart 1924. Er waren twee soorten afgevaardigden: de vertegenwoordigers van de luisteramateurs en die van de zendamateurs. Daarom bestond de Belgische delegatie uit afgevaardigden van de URCB en van de Réseau Belge (zie verder). Het duurde niet lang voordat de afgevaardigden van de luisteramateurs het door hadden, dat de bijeenkomst niet voor hen was bestemd en zij zich terugtrokken. De overgebleven afgevaardigden vertegenwoordigden de volgende landen: Frankrijk (Dr. Corret), Engeland (Marcuse), België (Henrotay), Zwitserland (Cauderai), Italië (Salom), Spanje (Balta Elias), Luxemburg (De Groot), Canada (Maxim) en de USA (Maxim).

De afgevaardigden bespraken het voorstel van de ARRL, keurden het principieel goed en besloten een tweede bijeenkomst te houden. Die vond twee dagen later plaats op 14 maart 1924 in het Hotel du Louvre te Parijs. Maxim werd verkozen tot voorzitter van het voorlopig comité en Dr. Corret werd aangesteld als secretaris. Daar ook werd besloten, dat de organisatie 'International Amateur Radio Union' (IARU) zou heten en dat de officiële oprichting zou plaatsvinden met Pasen, het jaar daarop. De ARRL werd ermee gelast de statuten van de nieuwe organisatie voor te bereiden.

De stichters kwamen samen te Parijs in april 1925. De stichting van de International Amateur Radio Union vond plaats tijdens een heuglijke zitting in de Sorbonne, waarbij 23 landen waren vertegenwoordigd. De Réseau Belge had Robert Deloor (ex-P2, ex-EB4SA), Laurent Henrotay (ex-EB4QS) en Joseph Mussche (ex-B-C2, ex-4BJ, ex-ON4BK) afgevaardigd. De IARU nam een belangrijke uitbreiding en haar prestige is thans zo aanzienlijk, dat haar vertegenwoordigers, als waarnemers en raadgevers deelnemen aan de internationale bijeenkomsten betreffende telecommunicatie, inclusief die van de ITU, ten einde er de belangen van de radioamateurdienst te verdedigen.

Sinds 1950, is de IARU ingedeeld in drie regio's. België maakt deel uit van Regio 1 dat Europa, Afrika en het Midden-Oosten omvat.
De afgevaardigden van de lidverenigingen van Regio 1 nemen deel aan driejaarlijkse conferenties, waar verschillende problemen van de amateurdienst worden behandeld, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de toebedeelde frequenties (bandplanning). Sinds 1950 is de UBA steeds op deze conferenties vertegenwoordigd geweest en heeft regelmatig voorstellen ingediend om de werking van de radioamateurdienst te verbeteren.
In Regio 1 van de IARU zijn een aantal commissies en werkgroepen met bijzondere opdrachten gelast. Sommige staan onder de leiding van leden van de UBA: Hans Welens (ON6WQ) is voorzitter van de werkgroep STARS (Support of the Amateur Radio Service) gelast met de promotie van de radioamateurdienst in de ontwikkelingslanden, terwijl Gaston Bertels (ON4WF) de werkgroep EUROCOM (European Community) leidt, gelast met de betrekkingen met de Europese instanties. Tweemaal werd de UBA gelast met het inrichten van een driejaarlijkse IARU Regio 1 Conferentie: in 1969 te Brussel en in 1993 in De Haan.

De deelnemers aan de IARU-conferentie 1993 in Den Haan
De deelnemers aan de IARU-conferentie 1993 in Den Haan

Vijfenzeventig jaar na de oprichting van de IARU in Parijs, had in dezelfde lokalen van de Sorbonne, een plechtige herdenking plaats van dit historisch gebeuren, in aanwezigheid van de verantwoordelijken van de 3 IARU Regio's alsook menige radioamateurverenigingen uit gans de wereld.

De IARU blijft het bijzonderste wapen dat de belangen van de radioamateurs op wereldniveau verdedigt. Haar werk op de driejaarlijkse ITU conferenties, waar o.a. de frequenties worden toegekend aan de verschillende diensten, is er een zeer belangrijk onderdeel van.
K1ZZ - PA0LOU - W4RA
  K1ZZ - PA0LOU - W4RA
F2VX - OK1RR Zicht op de ceremoniezaal
F2VX - OK1RR Zicht op de ceremoniezaal
Rechts: ON4WF In het midden: PA0LOU
Rechts: ON4WF In het midden: PA0LOU