UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het verbond der Belgische zenders (VBZ)

De oprichting van het Verbond van de Belgische Zenders, goedgekeurd door de Réseau Belge en de Vlaamsche Radio Bond, werd aangekondigd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1937.
 
Het doel van de vereniging VBZ (originele Franse tekst), zoals vastgelegd in de statuten, luidt:
 
  1. Etablir une entente cordiale et la coopération entre elles, des sociétés ou groupements d'amateurs-émetteurs et récepteurs de télégraphie, et téléphonie sans fil sur ondes courtes établis en Belgique et colonies.
  2.  

  3. La représentation et la défense des intérêts tant matériels que moraux des associations ayant adhéré a la présente Fédération, auprès des autorités nationales ainsi qu'auprès des institutions internationales, conférences et manifestations s'occupant du statut des amateurs-émetteurs. 

Het gaat dus duidelijk om het zoeken van toenadering en om de vertegenwoordiging van België in de IARU.
René Kersse
René Kersse, 4GW, voorzitter van de VBZ
De voorzitter ervan was R. Kersse (4GW), de afgevaardigde van de RB was Georges Neelemans (ex-ON4FT) en die van de VRB J. Corluy (ex-ON4CD). Iedere vereniging behield haar eigen structuur. Het VBZ nam officieel de plaats in van de Réseau Belge bij de IARU.

Na de onderbreking gedurende de tweede wereldoorlog werden de goede betrekkingen van de RB met de VRB hervat. Er werd vastgesteld, dat het verbond niet aan de verwachtingen voldeed en vanaf 1945 vonden tussen beide verenigingen onderhandelingen plaats om samen te smelten tot één enkele nationale vereniging.