UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De Vlaamsche Radio Bond (VRB)

 
 
In de tweede helft van de jaren 20 waren te Brugge, Gent en Mechelen groeperingen van Nederlandstalige radioamateurs ontstaan en die ondernamen stappen bij de Réseau Belge om artikels in het Nederlands te publiceren. Maar die stappen bleven zonder gevolg. Ingenieur Albert Jouret (ex-ON4BD) koesterde het idee om een Vlaamse vereniging van radioamateurs op te richten. Hij werd daarbij gesteund door de uitgever van het Nederlandstalig tijdschrift "Radio", Juliaan Van de Pitte, oprichter en voorzitter van Radio Kortrijk. In november 1928 publiceerde Albert Jouret in de rubriek QRV van het tijdschrift "Radio" een oproep tot de Vlaamse radioamateurs.
 
Op zondag 22 september 1929 had een bijeenkomst plaats te Gent in het lokaal "De Wapens van Zeeland" en de 16 aanwezige radioamateurs, uit beide Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, besloten de "Vlaamsche Radio Bond" op te richten. Adrien Blancquaert (ex-ON4KD) werd benoemd tot secretaris en er werd beslist de contacten met de Réseau Belge te handhaven door het storten van een bijdrage van 30 F per lid. Jules Fleurbaey (ex-ON4ZA) werd voorzitter van de VRB. Hij bekleedde die functie tot eind 1936, toen hij omwille van werkomstandigheden vroeg ontheven te worden van die opdracht.
 
Op 4 maart 1934, hadden vier afgevaardigden van de Vlaamsche Radio Bond een onderhoud met het comité van de Réseau Belge, waarbij het volgende werd overeengekomen:
 
  • de QSL-dienst werd door de Réseau Belge ingericht, mits een tussenkomst in de onkosten van 5 F per jaar en per roepnaam voor de leden van de VRB
  • uitwisseling van technische artikels en van enkele exemplaren van de tijdschriften QSO (orgaan van de Réseau Belge) en Radio (waarin de VRB een rubriek had).
  • de VRB behield zijn eigen administratie en de officiële betrekkingen van de VRB met het buitenland gebeurden als Belgische afdeling van de IARU.
  • zodra mogelijk, de uitwisseling van twee verantwoordelijken in beide comités.

In de jaren 1935-1936 werd er onderhandeld tussen beide verenigingen voor het oprichten van een federatie. Tijdens de algemene vergadering van de VRB te Antwerpen op 13 december 1936, spraken de leden zich eenparig uit ten voordele van zulk een federatie. De promotor van het idee was de voorzitter van de Réseau Belge, R Kersse (ex-ON4GW) Bovendien werd beslist, de VRB om te vormen tot een vereniging zonder winstbejag. De statuten zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1937 (Geschiedenis van den Vlaamschen Radio Bond, CQ 10.11.12 1939).
 
Vanaf 1 maart 1936 had de VRB eveneens zijn eigen tijdschrift, getiteld "CQ"

Klik hier image #2 image #3 image #4 image #5 image #6 image #7 image #8 image #9 image #10 image #11 image #12 image #13 voor de "geschiedenis van de VRB" tussen 1929 en 1939 (uit CQ Sept en Dec 1939)

Adrien Blancquaert Albert Joure Jules Fleurbay
Adrien Blancquaert, ex-ON4KD, voorzitter van de VRB in 1945 Albert Joure, ex-ON4BD, promotor en stichter van de VRB in 1929 Jules Fleurbay, ex-ON4ZA, voorzitter VRB in 1933

Klik op de figuren hieronder voor groter formaat
 
Papa Sylvania Chabot & Jochmans ADZAM
     
Grand Concours Philips Radio Belge Gecovalve Philips
Philips Jema
Tudor  La Radiotechnique

De UBA beschikt over een zeer onvolledige verzameling van tijdschriften CQ van de VRB (Vlaamsche Radio Bond) uit de periode voor de 2de wereldoorlog, en zou graag de collectie vervolledigen. Indien je weet hebt van iemand die eventueel bereid is aan de UBA nummers van het tijdschrift CQ van de VRB te verkopen, stuur ons een info [at] uba [dot] be (e-mail).