UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De Unie van de Belgische amateurzenders (UBA)

Als gevolg van de beslissing van de algemene vergadering van 1 december 1946, veranderde de Réseau Belge van naam en werd de "Section d'expression française de l'UBA" (Union Belge des Amateurs-émetteurs). Klik hier voor aankondiging in QSO september 1946.

Op dezelfde manier besliste de algemene vergadering van de VRB, op 15 december 1946, dat de vereniging voortaan "Unie van de Belgische Amateurzenders, Vlaamstalige sectie", in verkorting "UBA", zou heten.

Op 25 januari 1947, besloot de raad van de VBZ, samengesteld door de afgevaardigden van de Vlaamse Radio Bond en van de Réseau Belge, dat de vereniging de benaming zou aannemen van "UBA" (Unie van de Belgische Amateurzenders - Union Belge des Amateurs-émetteurs).
QSO Franstalige sectie van de UBA in maart/april 1947
  QSO als tijdschrift van de Franstalige sectie van de UBA in maart/april 1947
Die drie wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1948.

De UBA werd de nationale vereniging, lid van de IARU. Voorlopig bleven de Franstalige en de Nederlandstalige sectie hun eigen bestuur behouden, en waren er dus o.a. 2 voorzitters.

De tijdschriften van beide secties, QSO en CQ, smolten samen en het eerste tweetalig nummer verscheen in juni 1947. In die tijd werden de artikels echter niet vertaald. In de eerste jaren waren het alleen de berichten van de beheerders die in 2 talen verschenen. In 1951 werden de administratieve diensten van beide secties eveneens bijeengevoegd. Bovendien werd in iedere provincie een gezamenlijke District Manager (DM) aangesteld, verkozen door de leden van beide secties.

Op de algemene vergadering van de VRB te Antwerpen, die op 9 november 1952 plaats vond, werd de samensmelting van de Vlaamse sectie van de UBA (de VRB) met de Franstalige sectie van de UBA (de Réseau Belge) goedgekeurd. De voorzitter van de Franstalige sectie, Joseph Mussche (ex-ON4BK) werd eveneens tot voorzitter van de Vlaamse sectie van de UBA verkozen en de secretaris van de Franstalige sectie, F. Baeyens (ex-ON4EG), tot secretaris van de Vlaamse sectie. De uittredende voorzitter van de VRB, I. Mommens (ex-ON4TD), was reeds ondervoorzitter van de Réseau Belge en is het gebleven.
CQ van de Vlaamstalige sectie van de UBA (april 1947)
  CQ als tijdschrift van de Vlaamstalige sectie van de UBA (april 1947)
CQ UBA QSO UBA
Eerste gezamenlijke UBA-uitgave van CQ-QSO, Nederlandstalige kant (juni 1947) Eerste gezamenlijke UBA-uitgave van CQ-QSO, Franstalige kant (juni 1947)
Dit was de voorbereiding tot de laatste stap in een volledige integratie waarbij uiteindelijk slechts één bestuur zou overblijven.

Lees hier het verslag van de VTS (Vlaamstalige Sectie) en van de SEF (Section d'expression francaise), de Franstalige sectie.

Op de algemene ledenvergadering van 8 februari 1953 werd beslist dat de Réseau Belge voortaan "Union Belge des Amateurs-émetteurs" zou heten. Die statuutwijziging is verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 maart 1953. De VRB hield op te bestaan als afzonderlijke vereniging. De FEB-VBZ, die geen vzw was maar een feitelijke vereniging, hield eveneens op te bestaan.

Dit was de laatste stap in de volledige integratie. Nu was er slechts één bestuur, en sprak men niet langer van een Franstalige en een Nederlandstalige sectie. De eerste "nationale" voorzitter van de UBA was Joseph Mussche, ex-ON4BK, de eerste ondervoorzitter werd J Mommens, ON4TD.

De huidige UBA heeft dus als statuten die van de oorspronkelijke "Réseau Belge" van 1932. Deze statuten werden in de loop van de jaren meerdere malen door de algemene ledenvergadering bijgewerkt. Zo nam de algemene vergadering van 15 mei 1982 de beslissing, de naam van de vereniging in het Duits te vertalen als 'Union der Belgischen Amateur-Funker' (UBA), Vereinigung ohne Erwerbszweck. Die statuutwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 november 1983, samen met de volledige tekst van de statuten in het Frans en hun vertaling in het Nederlands.
Een woordje uitleg
... bij het eerste tweetalig tijdschrift
klik hier voor vergroting
 
Editorial juni 1947
uit QSO juni 1947
klik hier voor vergroting

ON4BK ON4VY ON4WF ON4UN
ex-ON4BK eerste nationale voorzitter (1953) ex-ON4VY nationale voorzitter tot 1986 ON4WF, nationale voorzitter 1988-1999 erevoorzitter sedert 1998 ON4UN, nationale voorzitter 1998-2007 erevoorzitter sedert 2009

De voorzitters door de jaren heen:

  Réseau Belge       Vlaamsche Radio Bond  
1923 Robert Deloor ex-ON4SA   1923    
1926 Paul de Neck ex-ON4UU   1926    
1929 Paul de Neck ex-ON4UU   1929 Albert Jouret ex-ON4BD
1931 Paul de Neck ex-ON4UU   1931 E Gijselinck ex-ON4FF
1932 Georges Neelemans ex-ON4FT   1932 Albert Jouret ex-ON4BD
1933 Paul de Neck ex-ON4UU   1933 Jules Fleurbay ex-ON4ZA
1937 René Kersse ex-ON4GW   1937 Henri Wauters ex-ON4HW
1938 Guy de Borchgrave ex-ON4ID   1938 Henri Wauters ex-ON4HW
1939 René Verstrepen ex-ON4AA   1939 Henri Wauters ex-ON4HW
1945 René Verstrepen ex-ON4AA   1945 Adrien Blanquaert ex-ON4KD
1946 René Verstrepen ex-ON4AA   1946 Max van de Woestijne ex-ON4FL
             
  UBA - section francophone       UBA - Vlaamstalige sectie  
1948 René Verstrepen ex-ON4AA   1948 Max van de Woestijne ex-ON4FL
1949 Sylvain Cattier ex-ON4UT   1949 Henri Wauters ex-ON4HW
1950 Sylvain Cattier ex-ON4UT   1950 Joseph Mommens ex-ON4TD
1951 Joseph Mussche ex-ON4BK   1951 Joseph Mommens ex-ON4TD
1952 Joseph Mussche ex-ON4BK   1952 Joseph Mussche ex-ON4BK

  UBA - Nationale Voorzitter  
1953 Joseph Mussche ex-ON4BK
1961 René Vanmuysen ex-ON4VY
1964 Albert Deschodt ex-ON4AK
1980 René Vanmuysen ex-ON4VY
1986 Francis Michielsens ON7FM
1988 Gaston Bertels ON4WF
1998 John Devoldere ON4UN
2007 Claude van Pottelsberghe ON7TK

Ook Louis Richard (ex-ON4UF) moet hier worden vermeld. Ten tijde van de samensmelting van beide secties trad hij dikwijls op als plaatsvervanger van de voorzitter. Hij vervulde als dusdanig in feite de taak van voorzitter van de UBA gedurende een zekere tijd en is lange jaren beheerder van de UBA gebleven.

Toen René Vanmuysen (ex-ON4VY) in 1964 omwille van gezondheidsredenen zich niet meer kandidaat stelde, werd hij door de toenmalige raad van beheer van de UBA tot adviseur-generaal benoemd, functie die hij uitoefende tot zijn tweede voorzitterschap in 1980. ON4VY werd beheerder in 1953 en hij heeft in het beleid van de UBA tot in 1986 een vooraanstaande rol gespeeld. Zijn actie voor de verdediging en de bloei van de radioamateurdienst was aanzienlijk.
ON4VY
Het station van ON4VY in 1956