UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Tussentijdse IARU Region 1 Meeting

IARU Meeting 2019Naast het “Executive Committee” beraadslaagden ook de diverse HF, VHF en EMC Managers over de 67 ingezonden voorstellen. Voorstellen die een tweederde meerderheid van stemmen achter zich kregen werden overgemaakt aan het  “Executive Committee” (EC). Gaat het EC akkoord dan worden deze voorstellen officiële IARU richtlijnen.

Drie kaderleden namen in opdracht van de UBA aan de besprekingen deel: Karel ON7TA (EMC), Stefan ON6TI (VHF, UHF & Microwaves) en Egbert ON4CAS (HF).