UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Theming - Extra views

Hallo iedereen,

De content type waarmee we de Flash aanmaken heeft een kleine wijziging ondergaan.
Ik heb dit content type een andere naam gegeven (UBA News >>> News (more)) en een nieuw veld toegevoegd, nl. category.
Wanneer een "News Item" wordt aangemaak dan zal het veld "category" zichtbaar zijn en een waarde moeten bevatten. Die waarden zijn:

  • Awards (N)
  • Awards (S)
  • BIPT News
  • Flash
  • Licensing
  • ON4UB

Dit moet ons toelaten om het soort bericht te groeperen met zijn soortgenoten. Alles over ON4UB valt dan in de pagina op Actueel >>> ON4UB, enz...
Dat laat me toe om niet voor alles en nog wat een speciaal content type te moeten aanmaken.
Met de "view" (dat is hetzelfde als een query) zorgen we ervoor dat er voorwaarden worden gesteld van wat waar wordt weergegeven.
Nu ik News (more) heb, wil ik ook News (short) aanmaken.
Hier zal er een fundamenteel verschil zijn: News (short) heeft geen "teaser", maar enkel een "body" en een extra datum veld. Dat moet passen in DX News (HF + VHF) en misschien nog andere.

Nu moeten we zien dat alles op de goeie plaats terecht komt. Ik stel voor om volgend principe te hanteren:

  • Alle nieuwsberichten waarvan de inhoud tijdelijk is, vallen onder actueel,
  • Alles wat blijvend is, gaat onder de andere rubrieken (UBA, organisaties, ...).

Als ik bv. BIPT bekijk, dan zie ik dat bepaalde zaken van Organisaties > BIPT naar Actueel > BIPT mag verhuizen en anders om. Om over na te denken...

Aimé heeft de nieuwe "views" ge-theme-d. Het "cursif" probleem in de FCKeditor is opgelost.
In het Forum werden de pager knoppen ook aangepast. Het oogt mooier.

Ziezo, zover staan we weer.
73
Claude