UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Sugegstie: pagina afsluiten met een horizontale lijn

Zodat de 'printerfriendly' en e-mail icoontjes wat beter afgescheiden zijn van de pagina

73 Johan