UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Speciale roepnamen tijdens de tweede lockdown periode

Door de recente verstrengingen van de COVID-19 maatregelen zullen heel wat leden noodgedwongen de volgende weken weer grotendeels thuis doorbrengen.
Op vraag van de UBA heeft het BIPT beslist om opnieuw toe te staan om aangepaste speciale roepnamen aan te vragen die op de thuisadressen van radioamateurs gebruikt mogen worden.
De voorwaarden zijn dezelfde als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar.

VOORWAARDEN

- De uitzonderlijke voorwaarden gelden voor speciale roepnamen met een bemoedigende boodschap (vb. OT1STAYHOME, OQ9STAYSAFE, OR6HOPE, ON4LIFE, ...). Het is toegestaan om de speciale roepnaam die verkregen werd tijdens de eerste lockdown opnieuw aan te vragen.

- De speciale roepnamen kunnen aangevraagd worden voor een periode tot en met 13 december 2020. Bij een verlenging van de verstrengde COVID-19 maatregelen kan het BIPT beslissen om de geldigheidsperiode te verlengen.

- De roepnamen mogen uitzonderlijk gebruikt worden op de thuisadressen van radioamateurs. Dit geldt ook voor houders van een klasse B en C vergunning (ON2, ON3), met de beperking dat de speciale roepnaam enkel gebruikt mag worden conform de voorwaarden van de eigen vergunning (frequenties, zendvermogen, modes).

- De speciale roepnamen mogen door meerdere radioamateurs gelijktijdig gebruikt worden, maar niet door twee (of meer) radioamateurs gelijktijdig op dezelfde band. De verantwoordelijke voor het desbetreffende clubstation moet voor de nodige coördinatie zorgen om een gelijktijdig gebruik op dezelfde band te voorkomen.

- De kosten voor de aanvraag van de speciale roepnaam (€50.87) wordt gedragen door de UBA.

AANVRAAG

Voor het aanvragen van de speciale roepnaam moet het daarvoor voorziene PDF formulier gebruikt worden (https://www.uba.be/sites/default/files/uploads/downloads/Aanvraag%20speciale%20roepnaam.pdf​).

Het formulier moet volledig ingevuld worden:

- Bij opstellingsplaats vermeld je de roepnamen van alle radioamateurs die de speciale roepnaam willen gebruiken.​
BIPT kent de naam en opstellingsplaats verbonden aan elk roepnaam, het vermelden van naam en adres is niet nodig.
Het spreekt vanzelf dat de hier vermelde radioamateurs lid moeten zijn van de UBA.

- Bij motivatie vermeld je COVID-19

- De aanvraag moet verstuurd worden door de verantwoordelijke voor het clubstation (dit is niet noodzakelijk de CM).

Om alle aanvragen vlot te kunnen verwerken

- Worden er na het indienen van de aanvraag geen wijzigingen meer aanvaard. Vraag dus bij alle leden van de sectie na of ze de speciale roepnaam wensen te gebruiken vooraleer de aanvraag in te dienen!

- Moeten de aanvragen als een bewerkbaar PDF formulier per e-mail opgestuurd worden naar on7yd [at] uba [dot] be. Niet bewerkbare formulieren kunnen niet behandeld worden.

Een korte handleiding voor het invullen en opslaan van een bewerkbaar PDF formulier:

1. Download het formulier en open het met Adobe Acrobat Reader DC (gratis te downloaden: https://get2.adobe.com/nl/reader/​). Vul het formulier NIET in je browser in, dit leidt vaak tot problemen met het opslaan van een bewerkbaar PDF document.

2. Vul alle velden in. Let hierbij vooral op het juiste formaat van de datums.

3. Bewaar tenslotte het correct ingevuld formulier als volgt:
- Klik links bovenaan op "Bestand" en daarna op "Opslaan als ...".
- Kies de map waar je het document wil bewaren
- Wijzig de naam in AANVRAAG + sectie + gewenste speciale roepnaam (vb "AANVRAAG NLB OQ5STAYSAFE") en bewaar het bestand.
- Stuur dit bestand naar on7yd [at] uba [dot] be


Veel succes ...