UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Regels voor communicatie B-EARS

Date Until: 
02/06/2021
 
De radioprocedure toepassen zoals die gehanteerd worden in noodnetten en door hulpdiensten : 

 

 • Het net wordt geleid door een netleider. Enkel deze kan toelating geef aan een radiopost om een bericht te versturen.
 • Een deelnemer van het net vraagt eerst aan de netleider toelating om te spreken in de volgende vorm: ON4PC dit is ON5..., OVER. (Dus altijd eerst de roepnaam van het station dat aangeroepen wordt eerst en uw eigen roepnaam laatst).
 • De netleider kan dan toelating geven aan een deelnemer in de volgende vorm: ON5... dit is ON4PC..., zendt uw bericht, OVER.
 • De netleider kan eventueel ook zeggen: ON5... dit is ON4PC, WAIT, OUT.  In dit geval moet de deelnemer wachten alvorens zijn bericht te zenden tot de netleider de toelating geeft.
 • Na iedere doorgang gebruikt men het woord OVER tenzij er geen antwoord meer verwacht wordt, in dat geval gebruikt men het woord OUT. Het is dus duidelijk dat de soms gebruikte uitdrukking OVER AND OUT niet toegelaten is wegens contradictorisch.
 • In principe worden er geen berichten uitgewisseld tussen de deelnemers tenzij op vraag van en/of met uitdrukkelijke toestemming van de netleider.

   

 • Altijd eerst de PTT knop drukken, eventjes wachten en pas spreken. 
 • Vermijd van te roepen en spreek niet te dicht bij de microfoon. 
 • De berichten wordt zo kort mogelijk en zakelijk gehouden. 
 • Indien nodig kan het NATO spellingsalfabet gebruikt worden, dit vooral voor informatie die zeker foutloos moet overgebracht worden. 
 • Voor getallen kan men dan bij voorkeur cijfer per cijfer uitspreken. 
 • Enkele specifieke termen : 
OVER : ik wacht op uw antwoord
OUT : ik verwacht geen antwoord meer (QRT)
WAIT : wachten (QRX)
ASAP : zo snel mogelijk - As Soon As Possible
ROGER : dat is begrepen
WILCO : zal uitgevoerd worden
THIS IS : ik ben
AFFIRMATIVE : bevestigend
NEGATIVE : ontkennend
SAY AGAIN : herhaal uw bericht
GO AHEAD : ga verder met uw bericht
COPY : ik heb begrepen en genoteerd (QSL)
DISREGARD : negeer het laatste bericht
VERIFY : wil nakijke 

 

en nog andere in B-EARS vorming ....