UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Ready!

Mijne Heren,
De Engelstalige UBA tab is volledig overgebracht wat betreft teksten en figuren.
In de menu "awards". zijn d'er nog tal van "rode" links.
Noteer eveneens dat de Engelstalige site regelmatig terugvalt op een Franstalige tekst gezien d'er nooit een Engelstalige versie gemaakt is.
73,
Ivo