UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Radiocontact met Frank De Winne ON1DWN

Frank De Winne
Op 3 juli 2008 hebben de stageleerlingen van het Euro Space Center rechtstreeks hun vragen kunnen stellen aan de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne (ON1DWN). Frank De Winne bevond zich op training te Houston, o.a. om zich vertrouwd te maken met het radiostation aan boord van het internationaal ruimtestation ISS.

Klik hier voor meer informatie.