UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OQ95RCL : 95 jaar Radioclub Leuven

Naar aanleiding van de 95ste verjaardag van de Radio Leuven "De antenne" heeft de sectie LVN de speciale roepnaam OQ95RCL aangevraagd en gekregen.

Gedurende het hele jaar 2023 zal deze speciale roepnaam te horen zijn op de banden.

Hieraan is ook een award verbonden. Voor het "bronze" award zijn 20 punten vereist, voor "silver" 30 punten en voor "gold" 50 punten.
Voor de die-hards is er ook nog een "platinum" (70 punten), "diamond" (80 punten) en "sapphire" (90 punten) award.
Voor elk QSO met OQ95RCL in een verschillende band / mode combinatie kan je punten verwerven. Een CW QSO telt voor 5 punten, een RTTY of PSK QSO voor 4 punten, SSB voor 3 punten, FM of AM voor 2 punten en FT8 voor 1 punt.

Wie voldoende punten verzameld heeft kan het award gratis downloaden op https://hamlog.online/club/rcl/713/.
Je kan op dezelfde site ook nakijken hoeveel punten je al verworven hebt.
Het volledig reglement vind je op https://hamlog.online/club/rcl/713/rules/.