UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

De radioamateur regelgeving in België
12-10-2008
Ingediend door: ON4UN
De nog steeds aan gang zijnde heisa betreffende APRS (er zijn reeds 10 radioamateurs die allemaal APRS uitzendingen doen, op het matje geroepen bij het NCS in Antwerpen) en uit de vele contacten die ik bij deze gelegenheid had met de rechtstreeks betrokken en andere radioamateurs, blijkt dat niet iedereen de regelgeving even goed kent. Het is inderdaad niet makkelijk om alles goed te begrijpen en de tientallen documenten die onze regelgeving omvat, maken het zeker niet eenvoudig.
Heibel ivm APRS (laatste nieuws)
03-10-2008
Ingediend door: ON4UN
We willen de beoefenaars van APRS graag op de hoogte houden van de laatste evoluties in deze zaak. Tijdens gesprekken die de UBA had met de verantwoordelijke van het NCS, werd bevestigd dat de 4 PV’s die eerder werden gemaakt reeds waren opgestuurd naar de procureur.
Heibel ivm APRS (vervolg)
01-10-2008
Ingediend door: ON4UN
APRSWe willen onze leden graag op de hoogte houden van de evolutie in deze zaak. In totaal zijn er 4 radioamateurs die op het matje geroepen zijn door de dienst van het NCS, regio Antwerpen. Volgens de betrokken offcier van politie (de bedienden van NCS hebben het statuut van lid van de gerechterlijke politie) zouden er in totaal 10 dossiers zijn voorbereid, allemaal handelend over APRS.
Heibel ivm APRS
21-09-2008
Ingediend door: ON4UN
In de voorbije week zijn een aantal radioamateurs bezocht door personeel van het NCS (Nationale dienst voor Controle van het Spectrum), de controle-afdeling van het BIPT, en dit allemaal in verband met hun activiteit in APRS.

Volgens de gegevens waarover we nu beschikken zou hen in eerste instantie het verwijt gemaakt zijn dat het gebruik van APRS niet voldoet aan artikel 19 van het Ministerieel Besluit van de Radioamateurs, omdat men blijkbaar stelt dat het doorgeven van de locatie (de essentie van APRS) geen verband zou houden met experimenten.
Examen ten huize
07-07-2008
Ingediend door: ON7YD
Lom Vandebosch nam in het voorjaar 2008 deel aan de opleiding basisvergunning bij de sectie NOL. Hij heeft een bestendige invaliditeit van meer dan 80% en kan zich niet buiten zijn woning verplaatsen zonder de hulp van een derde. Onder deze voorwaarden komen de examinatoren van het BIPT het theoretisch examen ten huize afnemen. Omdat Lom de gewone lessen niet kon bijwonen werd hij door Tony, ON6TM, thuis begeleid.
160-meterband uitgebreid tot 2 MHz
05-07-2008
Ingediend door: ON4UN
Zoals we reeds vroeger hebben gemeld heeft de UBA in het verleden herhaalde malen gevraagd de 160m band uit te breiden tot 2.0 MHz. Begin Januari was er terzake een bespreking op het BIPT samen met een vertegenwoordiger van het leger, dat deze band (in het verleden) ook gebruikte.
500 kHz-frequenties formeel vrijgegeven in België
16-05-2008
Ingediend door: ON4UN
BIPT-logo Meer dan 4 maand nadat op 9 januari 2008 bij besprekingen tussen het Ministerie van Landsverdediging, het BIPT en de UBA werd overeengekomen een klein frequentiespectrum in de buurt van 500 kHz vrij te geven aan de radioamateurdienst in België, verscheen vandaag uiteindelijk de aankondiging hiervan op de website van het BIPT.
HAREC-proefexamens
28-03-2008
Ingediend door: ON4UN
Een jaar geleden hebben we gemeld dat het BIPT de software met de vragenlijsten van het HAREC-examen ter beschikking stelde van de radioamateurs. We hebben toen uitgebreid gemeld over hoe je dit kon opladen, en eveneens de vragenlijsten met alle vragen die gebruikt worden in het proefexamen en in het echte examen gepubliceerd.
Welke zendapparatuur mogen we gebruiken?
04-03-2008
Ingediend door: ON4UN
BIPT-nieuws De kogel is door de kerk. Na vele jaren van onderhandelen met het BIPT is onze voogdijoverheid er bereid toe gevonden een eenduidig standpunt in te nemen betreffende een soms nog al eens variërende interpretatie van de regelgeving (wet, Koninklijk Besluit, Ministerieel besluit enz...) die de radioamateurs aanbelangt.
Het gebruik van /P /M /MM en /A
22-12-2007
Ingediend door: ON4UN
Over het gebruik van deze suffixen vinden we alles terug in het Koninklijk Besluit van de Radioamateurs (van 9.1.2000, gewijzigd op 1.9.2005).