UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Toegang tot 69,950 MHz voor radioamateurs
20-11-2009
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT heeft de frequentie 69,950MHz met onmiddellijke ingang vrijgeven voor de houders van een A-vergunning (HAREC).
De voorwaarden zijn:
- De maximale bandbreedte is 10kHz (dwz. alle uitzendingen dienen te gebeuren in het spectrum 69,945 - 69,955 MHz)
- Het maximaal vermogen is 10W EIRP (= 6,1 W ERP)
- Op secundaire basis
Radioamateurs die op deze frequentie experimenten willen uitvoeren, zijn verplicht om dit eerst aan het Instituut te melden per brief of via het e-mailadres ram-nl [at] bipt [dot] be.
Het volledige besluit kan geraadpleegd worden op de BIPT website: http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3160&lang=nl.

Het BIPT en de stralingsdossiers
20-03-2009
Ingediend door: ON4UN
Vandaag heeft het BIPT een mededeling gedaan betreffende de situatie waarin het Instituut zich bevindt sedert het besluit van het grondwettelijk hof.
Onze stralingsdossiers
10-03-2009
Ingediend door: ON4UN
BIPT-logoElkeen zal wel vernomen hebben dat er veranderingen op komst zijn in verband met onze stralingsdossiers. In ons zo eenvoudig te besturen landje heeft uiteindelijk het grondwettelijk hof begin dit jaar beslist dat dit niet langer federale maar wel regionale materie wordt. Dit wil onder andere zeggen dat het BIPT, die voor de federale overheid deze materie behandelde, dit voortaan NIET meer doet, en dat vragen in verband met dergelijke dossiers (ten minste voorlopig) niet meer aan het BIPT dienen te worden gesteld.
Mededeling van het BIPT ivm APRS
12-02-2009
Ingediend door: ON4UN
Nadat de UBA meer dan 4 maand geleden herhaalde malen met verschillende diensten van het BIPT de problematiek heeft doorgenomen (zie vroegere berichtgeving op Flash), heeft het BIPT uiteindelijk op 21/01/2009 een mededeling gepubliceerd betreffende het gebruik van APRS door radioamateurs.
Vergunningen 2009
11-12-2008
Ingediend door: ON7YD
BIPT vraagt ons het volgende mee te delen:

Ten gevolge van een technisch probleem zullen enkel de C vergunningen (Basis) eind deze maand verzonden worden. De 2008 vergunningen blijven tot einde januari 2009 geldig. De A en B vergunningen worden vandaag verzonden.

De radioamateur regelgeving in België
12-10-2008
Ingediend door: ON4UN
De nog steeds aan gang zijnde heisa betreffende APRS (er zijn reeds 10 radioamateurs die allemaal APRS uitzendingen doen, op het matje geroepen bij het NCS in Antwerpen) en uit de vele contacten die ik bij deze gelegenheid had met de rechtstreeks betrokken en andere radioamateurs, blijkt dat niet iedereen de regelgeving even goed kent. Het is inderdaad niet makkelijk om alles goed te begrijpen en de tientallen documenten die onze regelgeving omvat, maken het zeker niet eenvoudig.
Heibel ivm APRS (laatste nieuws)
03-10-2008
Ingediend door: ON4UN
We willen de beoefenaars van APRS graag op de hoogte houden van de laatste evoluties in deze zaak. Tijdens gesprekken die de UBA had met de verantwoordelijke van het NCS, werd bevestigd dat de 4 PV’s die eerder werden gemaakt reeds waren opgestuurd naar de procureur.
Heibel ivm APRS (vervolg)
01-10-2008
Ingediend door: ON4UN
APRSWe willen onze leden graag op de hoogte houden van de evolutie in deze zaak. In totaal zijn er 4 radioamateurs die op het matje geroepen zijn door de dienst van het NCS, regio Antwerpen. Volgens de betrokken offcier van politie (de bedienden van NCS hebben het statuut van lid van de gerechterlijke politie) zouden er in totaal 10 dossiers zijn voorbereid, allemaal handelend over APRS.
Heibel ivm APRS
21-09-2008
Ingediend door: ON4UN
In de voorbije week zijn een aantal radioamateurs bezocht door personeel van het NCS (Nationale dienst voor Controle van het Spectrum), de controle-afdeling van het BIPT, en dit allemaal in verband met hun activiteit in APRS.

Volgens de gegevens waarover we nu beschikken zou hen in eerste instantie het verwijt gemaakt zijn dat het gebruik van APRS niet voldoet aan artikel 19 van het Ministerieel Besluit van de Radioamateurs, omdat men blijkbaar stelt dat het doorgeven van de locatie (de essentie van APRS) geen verband zou houden met experimenten.
Examen ten huize
07-07-2008
Ingediend door: ON7YD
Lom Vandebosch nam in het voorjaar 2008 deel aan de opleiding basisvergunning bij de sectie NOL. Hij heeft een bestendige invaliditeit van meer dan 80% en kan zich niet buiten zijn woning verplaatsen zonder de hulp van een derde. Onder deze voorwaarden komen de examinatoren van het BIPT het theoretisch examen ten huize afnemen. Omdat Lom de gewone lessen niet kon bijwonen werd hij door Tony, ON6TM, thuis begeleid.