UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

BIPT raadpleging over de frequenties, vermogens en modes voor radioamateurs
29-03-2012
Ingediend door: ON7YD
Op dit ogenblik voert het BIPT een raadpleging over een belangrijke aanpassing van het zendvermogen, frequentiebereiken en modes toegelaten voor de radioamateurs. Deze houden een ingrijpende wijziging in voor de houders van een basisvergunning.
We kunnen tot uiterlijk 6 april ons standpunt hierover aan BIPT bezorgen. Omdat de UBA bij het bepalen van dit standpunt zoveel mogelijk rekening wil houden met haar leden vragen we uw reacties uiterlijk op woensdag 4 april per e-mail naar on7yd [at] uba [dot] be.

BIPT publiceert een "Raadpleging"
27-03-2012
Ingediend door: ON4UN
BIPT-logo
Op 27 maart 2012 heeft het BIPT een “Raadpleging” gepubliceerd op haar website. Het betreft volgende onderwerpen:
 1. uitbreiding 4-meterband.
 2. verhoging maximaal vermogen basisvergunning en aanpassing toegelaten frequentiebanden.
 3. verhoging vermogen HAREC-vergunning.
Betaling van het jaarlijks recht
02-03-2011
Ingediend door: ON4UN
BIPT Logo
We hebben zopas een bericht ontvangen van de heer Ph. Appeldoorn 1ste Ir. Adviseur bij het BIPT met de volgende inhoud:


Geachte heren,

Gelieve de radioamateurs te informeren dat ze in geen enkel geval het jaarlijks recht moeten betalen vóór het ontvangen van de BIPT-factuur.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Appeldoorn
1ste Ir Adviseur
Diensthoofd Radiovergunningen en Examens


Nu zeker nog geen verhoging van het zendvermogen voor vroegere ON2’s
24-11-2010
Ingediend door: ON4UN
BIPT News
Op 4 november jl. rapporteerden we de beslissing van het BIPT waarbij de ON3’s die vroeger een ON2 call hadden, terug een ON2 call konden aanvragen.

We meldden ook dat als tussenstap naar het opnieuw invoeren van de NOVICE-vergunning de UBA aan het BIPT had voorgesteld om voor die ON2’s (zij dus die vroeger het ON2-examen hadden afgelegd, examen waarvan de leerstof toch heel wat moeilijker was dan van het ON3-examen) het toegestane vermogen op te trekken tot 50 Watt daar waar het nu 10 Watt is.

ECC aanbeveling (05)06
18-11-2010
Ingediend door: ON7YD
ECC aanbeveling (05)06 is het equivalent van de bekende ECC aanbeveling T/R 61-01 voor houders van een CEPT Novice vergunning. Via deze aanbeveling krijgen zij de mogelijkheid om in een aantal landen uit te zenden met de zendvergunning behaald in het eigen land.
In België hebben de houders van een ON2 call of deze van een ON3 call uitgereikt voor 15 september 2005 een CEPT Novice vergunning (te herkennen aan de CEPT stempel op de vergunning).

ON2's worden opnieuw ingevoerd
04-11-2010
Ingediend door: ON4UN
BIPT-nieuws
Op de website van het BIPT werd zopas een besluit gepubliceerd betreffende de mogelijkheid voor de houders van een ON3-radioamateurvergunning die het examen vóór 15 september 2005 hebben afgelegd om een ON2-roepnaam aan te vragen.

Toegestaan zendvermogen
13-10-2010
Ingediend door: ON7YD

Het BIPT wil de radioamateurs eraan herinneren dat ze enkel apparatuur in hun bezit mogen hebben met een vermogen van maximaal 2x (3dB) het toegestane vermogen voor hun vergunningsklasse (artikel 12 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs).


ON1's op HF
16-09-2010
Ingediend door: ON7YD
Op 24 juni 2010 heeft BIPT een raadpleging gepubliceerd waarin men voorstelt om de houders van de huidige B-vergunining (ON1) een A-vergunning toe te kennen.
Op 15 september heeft BIPT een besluit pdf in die zin gepubliceerd. Dit betekent dat de ON1's met onmiddellijke ingang gelijkgesteld worden met de ON4-8.

BIPT-nieuws
12-09-2010
Ingediend door: ON7YD

Tegen volgend jaar zal BIPT enkele beduidende aanpassingen uitvoeren in het systeem van de vergunningen en examens voor radioamateurs.

Dit blijkt uit het BIPT beheersplan voor het tweede halfjaar van 2010 en uit twee raadplegingen van het BIPT.


Het nieuwe KB van 18 december 2009
31-12-2009
Ingediend door: ON4UN
Blazoen België

Dit nieuwe Koninklijk besluit dat reeds jaren in de pipeline zat en door herhaalde regeringswissels in de schuiven bleef liggen is er eindelijk gekomen.

Laat me toe nog eens duidelijk te stellen in welke documenten de regelgeving betreffende de radioamateurs terug te vinden is:
 1. In de zogenaamde Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, vroeger genoemd de telecomwet.
 2. In het nieuwe Koninklijke Besluit van 18 december 2009, dat in dit document verder in detail wordt toegelicht.
 3. In het Ministerieel Besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs gewijzigd door het Ministerieel Besluit tot wijziging hiervan (1 januari 2005).
 4. Voorschriften van het Instituut (BIPT), die gepubliceerd zijn op de website van het Instituut.

Het nieuwe document dat op 30 december 2009 verschenen is in het Belgisch Staatsblad is een Koninklijk Besluit, en geen nieuwe "telecom-wet", zoals door sommigen verkeerdelijk werd gesteld in een document (van 30/12/2009) gericht aan een aantal radioamateurs. De benaming telecomwet wordt sinds 2005 niet meer gebruikt en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie blijft van toepassing.

Het nieuw Koninklijk Besluit legt in het bijzonder de volgende punten vast:
 1. de bedragen van de rechten: dossierkosten en zogenaamde controletaks.
 2. de taken van het BIPT i.v.m. de radioamateurs.
 3. de taken van het NCS bij storingen door een privaat station en aan een privaat station.
 4. wie is vrijgesteld van een vergunning.