UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Nieuw formulier voor de aanvragen van radioamateurs
14-09-2015
Ingediend door: ON7YD
BIPT Logo BIPT vraagt ons het volgende mee te delen:

Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.
De aanvraagformulieren kunt u raadplegen via volgende link:


Mededeling van BIPT
13-05-2015
Ingediend door: ON7YD
Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.

Mededeling van het BIPT
14-01-2015
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT deelt mee dat de zendvergunningen van 5de categorie sectie C (ON3…) en sectie C/CEPT (ON2… en ON9A…) voor het jaar 2015 verkeerdelijk afgedrukt zijn met de keerzijde van de HAREC vergunning en bijgevolg de vermelding bevatten dat de houder van de vergunning gemachtigd is een amateurstation te houden en te gebruiken in landen die de CEPT aanbeveling T/R 61-01 toepassen.
Dit is natuurlijk niet juist en bijgevolg zijn deze vergunningen niet geldig!
BIPT zal zijn uiterste best doen om de betrokken radioamateurs (houders van een ON2, ON9A en ON3 roepnaam) zo snel mogelijk een nieuwe vergunning te bezorgen.
De zendvergunningen voor het jaar 2015 sectie A (HAREC) zijn wel juist afgedrukt en hoeven niet vervangen te worden.

OP prefix voor alle Belgische radioamateurs in de maand november
23-10-2014
Ingediend door: ON7YD
Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1e Wereldoorlog heeft de UBA een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden.
Vandaag is het desbetreffend besluit van de Raad van BIPT verschenen.
Nieuwe Europese Richtlijn inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur
02-06-2014
Ingediend door: ON7YD
Op 22 mei 2014 is Richtlijn 2014/53/EU (de nieuwe Radio Equipment Directive, of kortweg RED) verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze vervangt de R&TTE richtijn 1999/5/EG die van toepassing was sinds 1999.

Het aangekondigde Koninklijk Besluit voor de radioamateurs
20-02-2014
Ingediend door: ON7YD
Op dinsdag 19 februari hebben we een onderhoud gehad met BIPT waarbij het voornaamste punt het aangekondigde Koninklijk Besluit (KB) voor de radioamateurs was.
De publicatie van het nieuwe KB radioamateurs wordt voorzien voor het najaar 2014 (op voorwaarde dat de regeringsvorming niet al te lang duurt). Voorafgaand hieraan zullen eerst de erkende verenigingen en daarna alle belangstellenden de mogelijkheid hebben om eventuele opmerkingen, bezwaren en voorstellen mee te delen aan het BIPT (via een publieke raadpleging).

De nieuwe website van het BIPT
18-12-2013
Ingediend door: ON7TK

Gisteren heeft het BIPT een nieuwe versie van zijn website gelanceerd.

De interface van deze vernieuwde site nodigt de bezoeker uit om de pagina's te bekijken die het best aan zijn verwachtingen zullen voldoen: enerzijds de privégebruikers (ondergebracht onder de noemer "Consumenten") en anderzijds de zakelijke gebruikers ("Operatoren").

Besluit van de Raad van BIPT betreffende 472 kHz en 70 MHz
14-08-2013
Ingediend door: ON7YD
Vandaag heeft BIPT het besluit van de Raad gepubliceerd betreffende "DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 – 479,000 kHz EN 70,1900 - 70,4125 MHz".Raadpleging BIPT
30-05-2013
Ingediend door: ON7YD
Vandaag is op de BIPT website een raadpleging gepubliceerd "BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 - 476,000 KHZ EN 70,1900 - 70,4125 MHZ".
In deze raadpleging worden twee voorstellen gedaan:
1. Toewijzing van de 472 kHz band aan de radioamateurs, zoals beslist op WRC-12.
2. Uitbreiding van het frequentiebereik en zendvermogen op 70MHz.

Besluit van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi
04-05-2012
Ingediend door: ON7YD
Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd.
Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.