UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Welke zendapparatuur mogen we gebruiken?
04-03-2008
Ingediend door: ON4UN
BIPT-nieuws De kogel is door de kerk. Na vele jaren van onderhandelen met het BIPT is onze voogdijoverheid er bereid toe gevonden een eenduidig standpunt in te nemen betreffende een soms nog al eens variërende interpretatie van de regelgeving (wet, Koninklijk Besluit, Ministerieel besluit enz...) die de radioamateurs aanbelangt.
Het gebruik van /P /M /MM en /A
21-12-2007
Ingediend door: ON4UN
Over het gebruik van deze suffixen vinden we alles terug in het Koninklijk Besluit van de Radioamateurs (van 9.1.2000, gewijzigd op 1.9.2005).
Besluit van de raad van het BIPT ivm CW proef
16-08-2006
Ingediend door: ON4UN
Een tweede voorstel dat de UBA begin dit jaar aan het BIPT heeft gericht betreft het afnemen van een morse-test, en dit voor radioamateurs die voor het bekomen van een vergunning in sommige landen nog steeds een bewijs van een geslaagde proef dienen af te leveren. Vermits het BIPT zelf geen CW-examen meer neemt (sedert midden 2003), heeft de UBA voorgesteld deze testen in "onderaanneming" voor het BIPT te doen. Hiertoe deed de UBA dan ook een officiële aanvraag begin dit jaar. Radioamateurs die vroeger nooit een CW examen hebben afgelegd, maar dit nu zouden willen doen, kunnen contact opnemen met de UBA.
Besluit van de raad van het BIPT ivm 10m voor ON3's
16-08-2006
Ingediend door: ON4UN
Op 5 mei meldden we in Flash dat de UBA had voorgesteld de 28 MHz band vrij te geven voor de ON3's, naar voorbeeld van de houders van de "foundation license" in de UK (gebeurt in september). Het BIPT heeft hierover een "consultatie" ingericht bij alle radioamateurs.
"Nieuwe" leerstof HAREC-examen
11-05-2006
Ingediend door: ON4UN
Reeds op 26 april meldden we een en ander betreffende de nieuwe HAREC-leerstof. Sedert vandaag, 12 mei 2006, is de nieuwe leerstof opgenomen op de site van het BIPT.