UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Bijkomende datums voor het HAREC examen
22-09-2017
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT laat weten dat er 2 bijkomende HAREC examens georganiseerd worden op 22 november en 20 december, telkens om 11 uur.
Inschrijven voor deze examens (en voor alle andere) moet gebeuren via de BIPT website: https://registration.bipt.be/nl/radioamateur/ram-examens/b-examen


Raadpleging door de Raad van het BIPT
21-06-2017
Ingediend door: ON7YD
Op vrijdag 16 juni heeft de UBA een 17 bladzijden tellend document bezorgd aan het BIPT als antwoord op de raadpleging over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.

Raadpleging door de Raad van het BIPT
18-05-2017
Ingediend door: ON7YD
Op 17 mei jl. heeft het BIPT op vraag van de Minister van telecommunicatie een raadpleging gepubliceerd over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.
Deze raadpleging is hier beschikbaar.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft kan deze bezorgen aan de UBA (via on7yd [at] uba [dot] be) of rechtstreeks aan BIPT (via consult [dot] sg [at] bipt [dot] be met als onderwerp "CONSULT-2017-B1"). De antwoordtermijn loopt tot 17 juni. Daarom graag uw reacties aan de UBA voor 10 juni, zodat we de tijd hebben om deze te bundelen, te bespreken en tijdig aan BIPT te bezorgen.

Indien je rechtstreeks aan BIPT antwoordt graag een kopij aan on7yd [at] uba [dot] be.

Jaarlijks recht en dossierkosten 2017
14-12-2016
Ingediend door: ON7YD
Zowel het jaarlijks recht als de dossierkosten worden elk jaar door BIPT aangepast aan de index.
In 2017 zullen de dossierkosten € 37,95 bedragen en het jaarlijks recht € 48,57. Dat is een lichte stijging met respectievelijk € 0,36 en € 0,45.

Brief van het BIPT betreffende de betaling van het jaarlijks recht
12-10-2016
Ingediend door: ON7YD
Alle radioamateurs hebben in de loop van de voorbije dagen een brief van BIPT ontvangen waarin een gemeld wordt dan het jaarlijks recht voor de vergunning vanaf nu op voorhand betaald moet worden.
Verontrustend in deze brief was de vermeldingen dat bij niet betalen binnen een periode van 30 dagen het BIPT aanneemt dat je de vergunning wil opzeggen en dat dit tot gevolg heeft dat men bij een "reactivering" na deze 30 dagen opnieuw de volledige dossierkosten moet betalen.

Antwoord van het BIPT betreffende de vergunningen voor hoog vermogen
22-03-2016
Ingediend door: ON7YD
Naar aanleiding van het besluit van de Raad van BIPT van 1 maart 2016, waarbij de melding voor hoog vermogen vervangen wordt door een vergunning voor hoog vermogen heeft de UBA enkele verduidelijkingen gevraagd aan het BIPT.

Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz
04-03-2016
Ingediend door: ON7YD
Vandaag is het Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz gepubliceerd op de BIPT website.

Brief van het BIPT: Ontwikkeling van een geïndividualiseerd portaal voor uw leden
09-02-2016
Ingediend door: ON7YD
In een brief gericht aan de voorzitter van de UBA vraagt het BIPT de radioamateurs om te kiezen voor het ontvangen van de facturen in elektronisch formaat. Alle radioamateurs hebben enkele weken geleden reeds een brief hierover ontvangen en volgens het BIPT hebben tot nu toe 2000 radioamateurs hiervoor gekozen.

Nationale raadpleging van BIPT
04-12-2015
Ingediend door: ON7YD
Vandaag heeft het BIPT op haar website een nationale raadpleging gepubliceerd betreffende "De toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz".
Hoewel dit niet in de titel vermeld wordt omvat deze raadpleging nog een bijkomend punt, met name het voorstel om de meldingsplicht voor het gebruikt van hoog vermogen door radioamateurs te vervangen door een vergunningsplicht.

Nieuw formulier voor de aanvragen van radioamateurs
14-09-2015
Ingediend door: ON7YD
BIPT Logo BIPT vraagt ons het volgende mee te delen:

Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.
De aanvraagformulieren kunt u raadplegen via volgende link: