UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Nieuwe Europese Richtlijn inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur
02-06-2014
Ingediend door: ON7YD
Op 22 mei 2014 is Richtlijn 2014/53/EU (de nieuwe Radio Equipment Directive, of kortweg RED) verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze vervangt de R&TTE richtijn 1999/5/EG die van toepassing was sinds 1999.

Het aangekondigde Koninklijk Besluit voor de radioamateurs
20-02-2014
Ingediend door: ON7YD
Op dinsdag 19 februari hebben we een onderhoud gehad met BIPT waarbij het voornaamste punt het aangekondigde Koninklijk Besluit (KB) voor de radioamateurs was.
De publicatie van het nieuwe KB radioamateurs wordt voorzien voor het najaar 2014 (op voorwaarde dat de regeringsvorming niet al te lang duurt). Voorafgaand hieraan zullen eerst de erkende verenigingen en daarna alle belangstellenden de mogelijkheid hebben om eventuele opmerkingen, bezwaren en voorstellen mee te delen aan het BIPT (via een publieke raadpleging).

De nieuwe website van het BIPT
18-12-2013
Ingediend door: ON7TK

Gisteren heeft het BIPT een nieuwe versie van zijn website gelanceerd.

De interface van deze vernieuwde site nodigt de bezoeker uit om de pagina's te bekijken die het best aan zijn verwachtingen zullen voldoen: enerzijds de privégebruikers (ondergebracht onder de noemer "Consumenten") en anderzijds de zakelijke gebruikers ("Operatoren").

Besluit van de Raad van BIPT betreffende 472 kHz en 70 MHz
14-08-2013
Ingediend door: ON7YD
Vandaag heeft BIPT het besluit van de Raad gepubliceerd betreffende "DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 – 479,000 kHz EN 70,1900 - 70,4125 MHz".Raadpleging BIPT
30-05-2013
Ingediend door: ON7YD
Vandaag is op de BIPT website een raadpleging gepubliceerd "BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 - 476,000 KHZ EN 70,1900 - 70,4125 MHZ".
In deze raadpleging worden twee voorstellen gedaan:
1. Toewijzing van de 472 kHz band aan de radioamateurs, zoals beslist op WRC-12.
2. Uitbreiding van het frequentiebereik en zendvermogen op 70MHz.

Besluit van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi
04-05-2012
Ingediend door: ON7YD
Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd.
Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.
Antwoord van UBA op de BIPT raadpleging
07-04-2012
Ingediend door: ON7YD
Tot 6 april heeft het BIPT een raadpleging gehouden over een belangrijke aanpassing van het zendvermogen, frequentiebereiken en modes toegelaten voor de radioamateurs. Dit voorstel houdt een ingrijpende wijziging in voor de houders van een basisvergunning.
Op basis van de talrijke reacties van onze leden hebben we naar BIPT toe een aantal voorstellen en opmerkingen geformuleerd.

BIPT raadpleging over de frequenties, vermogens en modes voor radioamateurs
29-03-2012
Ingediend door: ON7YD
Op dit ogenblik voert het BIPT een raadpleging over een belangrijke aanpassing van het zendvermogen, frequentiebereiken en modes toegelaten voor de radioamateurs. Deze houden een ingrijpende wijziging in voor de houders van een basisvergunning.
We kunnen tot uiterlijk 6 april ons standpunt hierover aan BIPT bezorgen. Omdat de UBA bij het bepalen van dit standpunt zoveel mogelijk rekening wil houden met haar leden vragen we uw reacties uiterlijk op woensdag 4 april per e-mail naar on7yd [at] uba [dot] be.

BIPT publiceert een "Raadpleging"
27-03-2012
Ingediend door: ON4UN
BIPT-logo
Op 27 maart 2012 heeft het BIPT een “Raadpleging” gepubliceerd op haar website. Het betreft volgende onderwerpen:
  1. uitbreiding 4-meterband.
  2. verhoging maximaal vermogen basisvergunning en aanpassing toegelaten frequentiebanden.
  3. verhoging vermogen HAREC-vergunning.
Betaling van het jaarlijks recht
01-03-2011
Ingediend door: ON4UN
BIPT Logo
We hebben zopas een bericht ontvangen van de heer Ph. Appeldoorn 1ste Ir. Adviseur bij het BIPT met de volgende inhoud:


Geachte heren,

Gelieve de radioamateurs te informeren dat ze in geen enkel geval het jaarlijks recht moeten betalen vóór het ontvangen van de BIPT-factuur.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Appeldoorn
1ste Ir Adviseur
Diensthoofd Radiovergunningen en Examens