UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Voorstelling van B-EARS te Gembloux
01-11-2010
Ingediend door: ON4AVJ
53 OM uit 16 UBA-secties waren aanwezigGrote toeloop op vrijdag 22 oktober 2010 in de UBA-sectie GBX Gembloux bij de voorstelling van het Belgian Emergency Amateur Radio Service (B-EARS) project aan zowel de OM in het zuidelijk landsgedeelte als aan de Waalse autoriteiten. De heer Paul Furlan, Waals minister van Binnenlandse Zaken liet zich vertegenwoordigen door de heer ir. Paul Dewil, directeur-coördinator van het Regionaal Crisiscentrum voor Wallonië (N.B. een persoonlijk onderhoud met de minister is vastgelegd begin december).53 OM uit 16 Waalse en Brusselse UBA-secties waren aanwezig. Pierre ON6GB en Claude ON7TK leidden Jean-Pierre ON5JPJ in als B-EARS manager voor het Franstalig landsgedeelte. Jean-Pierre ziet zichzelf eerder als ‘coördinator’ in plaats van ‘manager’. Hij wil het project op de sporen zetten en er een geoliede machine van maken. De bestaande werkgroepen leveren reeds uitstekend werk op het terrein. Zij moeten beslist behouden en omkaderd worden.
Tijdens de bijeenkomst werden enkele misverstanden uit de wereld geholpen en werden de werkingsmethodes en de voorziene structuur uit de doeken gedaan.

M. Dewil, coördinator van het regionaal Waals crisiscentrum, geeft zijn eerste indrukken, onder het oog van Pierre ON6GB.
De coördinator van het Waals crisiscentrum drukte zijn belangstelling uit voor B-EARS project en voegde er concrete voorstellen aan toe, die zeer bemoedigend zijn voor de voortzetting van het project. Een Franstalige werkgroep wordt in het leven geroepen die binnenkort zal bijeenkomen.
OM die als operatoren bij B-EARS wensen aan te sluiten, worden verzocht om zich in te schrijven via de website van de UBA www.uba.be.
Tweede convenant met veiligheidsregio voor Stichting DARES
11-02-2010
Ingediend door: ON4AVJ

Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en DARES (de Dutch Amateur Radio Emergency Service) sloten op 8 februari jl. een overeenkomst voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en crisissituaties. Mevrouw M. van Veen, directeur veiligheidsregio en de heer A. Leisink, voorzitter van Stichting DARES ondertekenden het document waarin de verantwoordelijkheid voor adequate communicatie en ondersteuning door gelicenseerde en getrainde radiozendamateurs staat omschreven.

De Stichting DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. DARES-vrijwilligers worden getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen. Zij ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Om de samenwerking te optimaliseren zal DARES tenminste eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale rampenoefening. Tijdens een operationele inzet zullen de DARES-vrijwilligers meedraaien met de normale logistieke voorzieningen van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt ook in eigen verband de inzetbaarheid en vaardigheid doorlopend geoefend. Dit is het tweede convenant dat DARES met een veiligheidsregio ondertekende; in maart vorig jaar sloot de vrijwilligersorganisatie een soortgelijke overeenkomst met de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek af.
Naar verwachting zullen nog meer veiligheidsregio’s in Nederland dit jaar een overeenkomst met DARES sluiten.
 

Eerste B-EARS oefening in eigen beheer
22-11-2009
Ingediend door: ON4AVJ
Op maandag 30 november gaat de eerste oefening door van B-EARS onder eigen beheer.
Het is enkel een test om te beoordelen op welke manier we het beste foutloos berichten kunnen overbrengen.
De oefening gaat door van 21 tot 22 uur lokale tijd.
De oproepen zullen voornamelijk gebeuren op 144.350 MHz FM of 145.375 in Digital Voice.
Alle B-EARS leden hebben reeds een mail ontvangen over deze oefening.
Bouw voor 60€ mee aan het D-Star netwerk met je eigen mini hotspot !
26-10-2009
Ingediend door: ON4AVJ
26.10.2009 -ON4PN
Speciaal voor de Dag van de Radio-amateur 2009 (nu zaterdag 31 oktober, Apeldoorn) zijn er door Fred, PA4YBR, 50 zelfbouwkitjes samengesteld.
Met behulp van deze kit is het mogelijk zelf een D-Star hotspot te bouwen, die aan een bestaande analoge transceiver gekoppeld kan worden (een 9600 bps packet aansluiting is vereist).
De hotspot is een verlengstuk van het D-Star netwerk en wordt met een PC verbonden en maakt op die manier contact met andere D-Star repeaters via het internet (een vrije USB poort en een internetverbinding is vereist).

Meer over de dag van de amateur hier en meer over Fred’s goedkope zelfbouw-kits en andere van zijn projecten hier. -
B-EARS wordt ingeschakeld voor Zomertoeren
12-07-2009
Ingediend door: ON4AVJ

Op zondag 23 augustus gaat de jaarlijkse fietshappening "Zomertoeren" door.
B-EARS verleent hieraan zijn medewerking.
Meer informatie over deze fietshappening vindt je op www.zomertoeren.be
Een uitgebreid verslag van onze tussenkomst vind je later op deze pagina.
 

De Italiaanse Radioamateurs in EERSTE LIJN
06-05-2009
Ingediend door: ON4AVJ
Zoals u inmiddels allen weet werd de regio Abruzzo (Midden-Italië) 6 april jl. getroffen door een hevige aardbeving met het een beving van de 6e graad van de Mercalli schaal. Tijdens de nacht van 5 en 6 april om 3.30 uur voltrok de tragedie zich die in een paar minuten enkel delen van de meest recente gebouwen spaarde, en alle andere van de kaart veegde. Zoals we ons kunnen inbeelden, ging dit gepaard met een plotseling totaal ontbreken van de elektriciteitsvoorziening, alle communicatielijnen via grond (kabel) en lucht (telefoon repeaters) waren buiten gebruik, dit alles in minder dan 3 minuten. Naast de hoofdstad van de provincie L'Aquila werden ook een groot aantal kleine naburige steden en dorpen, in sommige gevallen gelegen tot ongeveer 1500 MT hoogte getroffen, die al moeilijk bereikbaar zijn in normale omstandigheden.
 
Binnen enkele minuten was het nieuws verspreid over het hele land, de civiele bescherming werd onmiddellijk ingezet en in een zeer korte tijd kwamen ook de radioamateurs in actie (zoals bepaald door de nationale noodplan) in samenwerking met de Politie, Carabinieri en Brandweer. De radioamateurs hebben met eigen prive middelen ertoe bijgedragen dat er onmiddellijk een communicatienetwerk ontstond met de 3 geallarmeerde centra van de civiele bescherming. Ze hebben gezorgd voor rechtstreekse verbinding met de ziekenhuizen van Pescara en het aangrenzende gebied. De radioamateurs hebben ervoor gezorgd dat, dankzij de aanwezigheid van OM met draagbare station (portable) op het grondgebied, het meest getroffen gebied alsook de meest dringende zaken en de  situaties van extreem gevaar geïdentificeerd werden, zodat de nooddiensten op het terrein gestuurd konden worden. Voornamelijk de twee FQZ VHF en UHF die op nationaal niveau voorbehouden zijn voor dergelijke noodgevallen werden gebruikt.
 
De inspanning was intens en betrof een groot aantal radioamateurs die zich in de loop van de nacht onmiddellijk begaven naar de getroffen gebieden soms honderden KM verder. Hun medewerking was van cruciaal belang en precies hiervoor hebben heeft de Italiaanse staat op het hoogste niveau in het openbaar de Italiaanse vereniging voor Radioamateurs ARI geprezen en bedankt voor het uitstekende werk, hun hoogste professionele vaardigheden, en hun extreem korte reactietijd. Ook de nationale televisiezender heeft tijdens haar nieuwsuitzending een speciale bericht gemaakt over de radioamateurs, om zo de bevolking bewust te maken van de wat het betekent om Radioamateur te zijn, en wat de principes zijn die we delen en de waarden die terug te vinden zijn bij al de HAM  collega's in de wereld. Ook onze complimenten aan al onze collega's Radioamateurs met indicatief 'India'
 
Ciao van ON8MM Massimo

B-EARS werkt mee aan de Fiertel in Ronse
06-05-2009
Ingediend door: ON7TK
Op 7 juni 2009 verleent B-EARS haar medewerking aan de Fiertel in Ronse en omgeving.
De activiteit start om 7:00u en eindigt rond 19:00u.
Verantwoordelijke voor deze activiteit:
Michel ON6QO - CM/RSX.
Freddy ON4NN - Gewestelijk verantwoordelijk B-EARS.
Gebruikte frequentieband: 144/146 MHz.