UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Oefening B-EARS Henegouwen 11 oktober vanaf 14h tot 17h
01-10-2020
Ingediend door: ON4KTU
Het werkfrequentiebereik loopt van 145.300 tot 145.500 MHz
De deelnemers worden op een locatie naar keuze (buiten de shack) geplaatst met een draagbaar of mobiel apparaat.

Het doel is om zoveel mogelijk leden te bereiken via VHF. Geen gebruik van relais.

B-EARS leden uit andere provincies zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Om statistieken over de gemaakte contacten te kunnen samenstellen, wordt verzocht deze te coderen op: https://cutt.ly/BEARS. De codering kan live of bij terugkomst worden uitgevoerd.

Aarzel niet om foto's te nemen van uw installatie !!!
Ze zullen worden gepubliceerd op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/bearshai/
Test van alarm B-EARS
01-06-2019
Ingediend door: ON4PC
Beste B-EARS medewerker,
 
WekkerDe alarmering van B-EARS medewerkers is nog een zwak punt in onze werking. Momenteel is voorzien dat de alarmering gebeurd in eerst instantie via het verzenden van SMS naar de medewerkers en in tweede instantie ook door gewone oproepen via telefoon en GSM en ook via de WhatsApp groep.

Maar deze mogelijkheden maken gebruikvan de openbare telecommunicatienetwerken en de kans is groot datin geval onze inzet gevraagd wordt net deze netwerken overbelast of misschien helemaal niet operationeel zullen zijn.

Ideaal zou zijn om over een eigen oproepsysteem te beschikken dat onafhankelijk is van de publieke telecommunicatienetwerken.  Lokaalzijn er al enkele initiatieven met bijvoorbeeld POCSAG-pagers of gelijkaardige systemen maar hiermee een nationale dekking bekomen is financieel en logistiek voor ons niet haalbaar. 

Laat ons daarom eens kijken of een eenvoudig systeem dat weinig of niets kost en direct toepasbaar is hiervoor zou kunnen gebruikt worden.

Op de laatste vergadering van B-EARS staff werd mij gevraagd om verschillende mogelijkheden te bestuderen.

Daarom vraag ik dat jullie, indien mogelijk, willen meewerken aan een test die we gaanhouden op:   Woensdag 31/07/2019 vanaf 19 tot en met 21u00.
Doel :  Nagaan of een eenvoudig systeem met gebruik van CTCSS bruikbaar is al middel voor alarmering.

Praktische beschrijving : een station op een gunstig gelegen locatie in het zuiden van Oost-Vlaanderen zal ergens tussen 19u00 en 20u00 een algemene test oproep doen op 145.500 MHz met een CTSS van 123,0 Hz.
We gaan ervan uit dat alle B-EARS-medewerkers een 2m toestel hebben ingesteld op ontvangst met de frequentie 145.500 MHz en de CTCSS-decoder ingeschakeld met een toonfrequentie van 123,0 Hz. 
Zodra een B-EARS-medewerker de oproep gehoord heeft zal hij of zij dit bevestigen door te antwoorden op 145.275 MHz (dus niet op de aan roepfrequentie!) eveneens met de CTSS 123.0 Hz tijdens de uitzending. 
Dus nogmaals niet antwoorden op 145.500 MHz, enkel de aanroepstations mogen op deze frequentie uitzenden !

Achtergrond informatie : een algemene beschrijving over de werking van CTCSS vinden : https://nl.wikipedia.org/wiki/CTCSS.  De reden waarom wij dit zouden gebruiken is omdat onze algemene aanroepfrequentie (145.500 MHz), in tegenstelling tot de algemene aanroep- en noodfrequentie van bijvoorbeeld de scheepvaart en de luchtvaart, vaak ook gebruikt wordt voor andere doeleinden en soms worden er zelfs hele QSO's op gehouden.  Dat is natuurlijk niet correct maar het is een gegeven waar we rekening moeten mee houden. Bovendien wordt deze frequentie vaak, zoals voorzien, gebruikt voor algemene oproepen in het algemeen.
Daarom is het niet doenbaar om aan de B-EARS medewerkers te vragen dat ze een toestel heel de tijd in stand-by laten luisteren op 145.500 MHz want door de vele gesprekken en storingen en signalen in de ruis zou dit zeer vermoeiend worden en zal het toestel al gauw uitgeschakeld worden!  Maar door de CTCSS decoder in te schakelen zullen enkel de gesprekken die vergezeld worden door een 123.0 Hz subtoon hoorbaar zijn en op die manier is het wel mogelijk van een toestel 24u/24u op deze frequentie ingeschakeld te laten.

Aanroepstations :  iteraard zal één station, zelfs vanop een heel hoge locatie, niet heel het land kunnen bestrijken.  Daarom zouden we een lijstwillen aanleggen van B-EARS-medewerkers die op een zeer gunstig gelegen locatie wonen en die zouden bereid zijn om deze oproep en uit te zenden, respectievelijk te heruitzenden. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen wil dat dan doorgeven aan ON4PC.

Afhankelijk van de resultaten die we bekomen zal dit systeem geëvalueerd worden en eventueel algemeen gebruikt worden in de toekomst met dan regelmatige testoproepen.  Na de test mogen jullie mij een E-mail sturen met jullie mening, observaties en suggesties. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Intussen kreeg ik verschillende reacties en lijkt het mij nodig om nog wat toelichting te geven.
 
1) Dit is een test met een specifiek doel, we gaan dus slechts één manier van oproepen uittesten. Er bestaan nog andere mogelijkheden maar deze zullen dan bij een andere gelegenheid uitgetest worden. Er wordt enkel simplex gewerkt, er worden dus geen repeaters gebruikt bij deze test.
 
2) Jullie luisteren op 145.500 MHz en zodra jullie de oproep gehoord en genoteerd hebben schakelen jullie over naar 145.275 MHz alwaar de rest van de test afgewerkt wordt.
 
Op 145.500 MHz mag enkel gezonden worden door de geregistreerde aanroepstations, dit om de aanroepfrequentie zoveel mogelijk vrij te houden (*).
(*): Het concept van een aanroepfrequentie is dat er minimaal op gezonden wordt zodat deze frequentie zoveel mogelijk vrij blijft voor het initiële doel : het oproepen en/of alarmeren van andere stations.
 
3) Uiteraard zal niet iedereen in de shack zitten om de oproep te kunnen horen.  Een draagbaar toestel kan hierbij handig zijn maar heeft dan weer het nadeel dat het ontvangstbereik vrij klein is, dit voornamelijk door de kleine antenne die erop staat. Hiervoor bestaat er een oplossing (**).
 
(**): Lokale crossband repeater: In de shack gebruikt men een dualbandtoestel met crossbandmogelijkheid. Het twee meter gedeelte wordt afgestemd op 145.500 MHz met de volledige CTCSS ingeschakeld (TSQL of iets dergelijk) en het 70cm gedeelte bijvoorbeeld op 434.000 MHz (ook met CTCSS ingeschakeld en met minimaal vermogen) en dan wordt het toestel als crossband repeater geschakeld (zie de gebruiksaanwijzing). 
 
Daarna schakelt men zijn draagbaar toestel in voor ontvangst op 434.000 MHz (ook met de CTCSS decoder ingeschakeld).  Nu kan men zich overal in huis en in de directe omgeving verplaatsen en wanneer er op 145.500 MHz een oproep is met de 123.0 Hz subtoon dan zal men deze ook horen op het draagbaar toestel.

Op dat moment begeeft de radioamateur zich naar zijn shack om daarover te schakelen naar 145.275 MHz en vandaar zijn beschikbaarheid te melden. Voor een dergelijke crossband repeater heeft men geen vergunning voor een onbemand station nodig omdat de operator zich bij het station bevindt.

Uiteraard mag deze opstelling enkel werken wanneer de radioamateur effectief zich in de onmiddellijke omgeving bevindt.
 
4) Het tijdvak wordt enigszins aangepast, de oproep zal gebeuren tussen 19:00 en 21:00 in de beide landstalen. 
 
Na de initiële oproep van het hoofdoproepstation zullen de geregistreerde sub-oproepstations deze oproep herhalen op 145.500 MHz. 

Op deze manier moet de oproep voor vaste stations hoorbaar zijn in heel Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel, het zuiden van Antwerpen en van Limburg, Enkel het Noordoosten van het Vlaamse gewest kan nog een probleem vormen. 

Indien iemand met een goede locatie aldaar beschikbaar is dan hoor ik het graag.
 

We gaan als volgt werken.
 
1) Het hoofdoproepstation ON4PC/m zal opgesteld worden op de Oudenberg te Geraardsbergen en bestrijkt een groot deel van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en het westen van Vlaams-Brabant.

2) Het station ON4VC te Torhout bestrijkt West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.

3) Het station ON5DVA te Ottignies bestrijkt Waals-Brabant, Brussel, het oosten van Vlaams-Brabant en een groot gedeelte van Namen.

4) Het station ON6GPS te Robertville bestrijkt Liège, Namen en Luxemburg en het zuiden van Limburg.

De oproep op 145.500 MHz moet het volgende formaat hebben :
 
Exercise – Excercise  :
Dit is een algemene test-oproep enkel voor de medewerkers van B-EARS.
Ce-ci est un appel général de test seulement pour les collaborateurs de B-EARS. 
Exercise – Excercise
Gelieve niet te antwoorden op deze frequentie maar enkel op 145.275 MHz (een-vier-vijf punt twee-zeven-vijf megahertz) met CTCSS 123.0 Hz. 
Veuillez ne pas répondre sur cette fréquence mais seulement sur 145.275 MHz (un-quatre-cinq point deux-sept-cinq megahertz) avec le CTCSS de 123.0 Hz.
Exercise - Excercise.
 
Deze oproep driemaan na elkaar uitzenden

Jullie taak bestaat er in van de hierboven vermelde oproep uit te zenden (in de beide landstalen) op 145.500 MHz met CTCSS 123.0 Hz, stipt op de aanvangstijd van uw hieronder aangegeven tijdvak. 

Na het uitzenden van jullie oproep schakelen jullie over naar 145.275 MHz om aldaar de inmelders te registreren.

De gegevens inzake de door u geregistreerde inmelders alsook hun eventuele opmerkingen worden binnen de 24u naar   on4pc.filip@gmail   gestuurd.

Tijdvak 1 : 19:05 - 19:25    ON4PC/m
Tijdvak 2 : 19:30 - 19:50    ON4VC
Tijdvak 3 : 19:55 - 20:15    ON5DVA
Tijdvak 4 : 20:20 - 20:40    ON6GPS/p
 
In GEEN geval antwoorden op oproepen van eender wie op 145.500 MHz en geen discussies aangaan! Deze frequentie wordt enkel gebruikt om de oproepen door te geven.
73, Filip ON4PC
Technical manager van B-EARS.
 
on4pc [dot] filip [at] gmail [dot] com

Cursus: gebruik van D-RATS
21-06-2015
Ingediend door: ON4AVJ
[Update!]
Tijdens de oefening van 17 mei jongstleden werd geëxperimenteerd met het overbrengen van bestanden. Een deel van de oefening bestond erin om een databestand met gegevens van slachtoffers door te zenden naar het crisiscentrum. In Antwerpen slaagde men daarin door gebruik te maken van een DMR verbinding. In Oost-Vlaanderen experimenteerde men met D-STAR.
Op ons nationaal congres werd door Patrick, ON4PN, uitleg gegeven over het gebruik van D-RATS voor het overbrengen van berichten. Daar werd voorgesteld om daar verder op in te gaan.
Patrick zal een avondvullende cursus geven over het gebruik van D-RATS in de noodcommunicatie. Dit zal doorgaan op:
  • Woensdag 23 september 2015 om 19u.
  • Plaats: Radio club Leuven (RCL), Diestsevest 39 Leuven.
Deze avond staat open voor alle B-EARS leden van beide taalgroepen.
B-EARS-oefening van 17/05
17-05-2015
Ingediend door: ON7TK
Vandaag 17 mei vanaf 14u. gaat een B-EARS-oefening plaatsvinden in drie provincies, nl. Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant. Later op het jaar zal een gelijkaardige oefening plaatsvinden in Wallonië.
Deze oefening is de tweede oefening van B-EARS met de FOD Binnenlandse Zaken. De oefening kent drie doelstellingen:
  • de procedures en werking van B-EARS testen,
  • het bestaan van B-EARS bekend te maken,
  • eventuele plaatsen van inzet te documenteren.

Er worden negen teams ingezet met twee B-EARS-medewerkers per team. Elke provincie heeft zijn eigen scenario:

Scenario 1
Twee binnenvaartschepen botsen op het kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van Zelzate, met een ontploffing als gevolg. Door de ontploffing komt er vervuiling vrij op het kanaal. De brokstukken treffen een nabijgelegen hoogspanningstransformator waardoor in de omgeving ook elektriciteit en communicatie uitvalt.
We zitten op het grondgebied van hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen). Het korps dat de snelste adequate hulp kan bieden is Zelzate, met Assenede in versterking. De interventie wordt geleid vanuit de zonale dispatching te Gent. Er is geen communicatie rond Zelzate en Assenede, daarom wordt B-EARS gevraagd om deze plaatsen te verbinden met de dispatching te Gent.

Scenario 2
Door de droogte van de laatste weken is er brand uitgebroken op de Kalmthoutse Heide. De commando-oplegger van Civiele Bescherming Brasschaat wordt gevraagd als CP-OPS. Doordat er geen dekking is wordt B-EARS gevraagd om de radioverbinding te verzorgen. De noodplanningsambtenaar van Antwerpen open het crisiscentrum, gelegen in het gebouw van Brandweer Antwerpen. Doordat de communicatie tussen Kalmthout en Antwerpen problemen ondervindt, wordt ook daar een B-EARS-ploeg gevraagd.

Scenario 3
Aarschot en zijn deelgemeenten werden afgeschakeld in schijf 6 van het afschakelplan. Door een probleem bij het aanschakelen ontstond er een black-out. De noodplanningsambtenaar beslist om in de deelgemeenten opvangcentra in te richten.

De communicatie verloopt op alle locaties via VHF/UHF. Gezien in het scenario persoonsgegevens moeten verzonden worden, wordt er gebruik gemaakt van datacommunicatie. Tijdens de oefening moet er ook geprobeerd worden een verbinding te maken (HF) tussen één van de locaties in Oost-Vlaanderen, één van de locaties in Antwerpen en één van de locaties in Vlaams Brabant (optioneel).

Het wordt een nieuwe uitdaging voor alle deelnemers…

Logo IBZ - UBA

Vergadering met de regionale en provinciale verantwoordelijken in Wallonië en Brussel
27-07-2014
Ingediend door: ON5KX
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van de UBA werd een overeenkomst ondertekend met de FOD Binnenlandse Zaken. Deze vergadering had als voornaamste doelstelling uitleg en commentaar te geven over de verschillende onderdelen van dit akkoord.

We citeren enkele belangrijke punten:
  • Om de accreditatie te bekomen moet een verplichte opleiding worden gevolgd gedurende twee dagen. De opleiding wordt georganiseerd door FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Bescherming) en de UBA. Op het einde van de cursus moet men slagen in het examen.
  • Elk lid dat aan de proef deelneemt moet een bewijs voorleggen van blanco strafregister (vroeger "goed gedrag en zeden) evenals een attest waarin men verklaart dat men in goede gezondheid verkeerd. Dit laatste document wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Een medisch attest is dus niet nodig.
  • De geaccrediteerde leden moeten binnen de twee uur zich kunnen aanbieden op de door de Civiele Bescherming voorgeschreven plaats in geval van oefening of in geval van nood.
  • Er zal minstens één oefening per jaar worden ingericht met de Civiele Bescherming in samenwerking met de UBA.

Het succes van dit project is van essentieel belang voor het imago van de radioamateurs. Aan de overheid moet getoond worden wat een radioamateur is en wat hij kan betekenen voor de maatschappij.

Op weg naar een erkenning!
21-08-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Vergadering met het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze 18 augustus 2012
Na een jaar wachten, hebben wij tenslotte onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw kunnen ontmoeten. Ondertussen was dit dossier goed vooruitgegaan en is het verzekeringscontract klaar evenals de begroting voor het project.
Een cursus is in voorbereiding. Hij zal handelen over de procedures en te gebruiken documenten, de kennis van de Nood- en Interventieplannen en de werking van A.S.T.R.I.D. Het tweede deel, typisch voor de radioamateur zal voorbereid worden door U.B.A, werkgroep B-EARS.

Het bezoek van het centrum van de Civiele Bescherming van Jabbeke is gepland voor midden september, waar het samenwerkingsprotocol gefinaliseerd zal worden.
Het is dan aan de leden van B-EARS om te bewijzen dat we in staat zijn om, op autonome wijze de communicatie te waarborgen, die ons gevraagd wordt.

Laat ons klaar zijn voor deze taken!

Nieuw convenant tussen DARES en hulpregio Hollands Midden
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.

Hierbij het volledige persbericht

Ook in België werkt B-EARS aan gelijkaardige overeenkomsten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wake-up oefening van DARES
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ

Onze Nederlandse vrienden van DARES deden begin maart mee aan een oefening "Wake-up 2012". Deze oefening werd georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Nederlandse 13de gemechaniseerde brigade van Oirschot in het raam van de samenwerking tussen burgers en militairen (ICMS) voor het zuiden van Nederland.

Op 4 maart en de week erna nam DARES deel aan deze “Wake-up call”. Hierbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren.

B-EARS was uitgenodigd als observator. We gingen een kijkje nemen op zondag.
Meer over deze oefening vind je in de B-EARS stream.

Ook de Nederlandse pers volgde deze oefening. Journalisten van het vakblad "Incident" schreven een interessant artikel over de bijdrage van DARES.


Internet e-mail via ON0VA mogelijk
21-08-2011
Ingediend door: ON4PN
Oost Vlaanderen Zulzeke. “Lokaal” e-mailen en file-uitwisseling naar elk station dat in het bereik van ON0VA is, was al eerder al mogelijk. Maar nu is er een niet onaardige extra bijgekomen: het kan nu ook naar de rest van de wereld. Een e-mail via ON0VA zenden naar een internet e-mail adres is voortaan mogelijk. Ook een e-mail ontvangen, die via het internet is verzonden naar jou, is via ON0VA nu mogelijk. Wereldwijd e-mailen dus, maar zonder internet. Wel met om het even welke D-Star portabel of transceiver en een netbook of PC met D-Rats. Zolang je in het bereik van ON0VA 144.825 Mhz bent is het mogelijk. Nu kan iedere radioamateur er gebruik van maken. Hier meer uitleg over hoe het moet. Denk er eens over na wat dit kan betekenen in een rampsituatie. Bron: www.dstarvlaanderen.be

B-EARS in Ieper
27-06-2011
Ingediend door: ON4AVJ
De aanvraag voor het opstellen van een radionoodnet werd gedaan door de zonechef van de politiezone ARPO-Ieper.
Op vrijdag waren er 5 OM’s actief en op zaterdag 35. Wegens het heuvelachtig terrein werd beroep gedaan op onze technische knowhow om drie omlopen te beveiligen. Er werd telkens gewerkt met een transponder: zenden op 144 MHz en ontvangen op 439 MHz (of omgekeerd). De transponder bevond zich op het hoogste punt van de omloop. Dit systeem blijkt zeer efficiënt en is relatief gemakkelijk op te stellen (geen caviteiten nodig). Op deze manier kunnen alle operatoren van het netwerk elkaar horen, wat vroeger niet het geval was.
Op één van de omlopen werd tevens een nieuwe functie uitgetest, namelijk een zogenaamde “papegaai”. Zo is het mogelijk dat men het laatste bericht terug kan horen door het indrukken van een DTMF code. Deze mogelijkheid is zeer interessant om het netwerk te ontlasten, als men iets niet goed begrepen heeft. Al met al een geslaagde inzet van de B-EARS vrijwilligers.