UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
B-EARS in Ieper
27-06-2011
Ingediend door: ON4AVJ
De aanvraag voor het opstellen van een radionoodnet werd gedaan door de zonechef van de politiezone ARPO-Ieper.
Op vrijdag waren er 5 OM’s actief en op zaterdag 35. Wegens het heuvelachtig terrein werd beroep gedaan op onze technische knowhow om drie omlopen te beveiligen. Er werd telkens gewerkt met een transponder: zenden op 144 MHz en ontvangen op 439 MHz (of omgekeerd). De transponder bevond zich op het hoogste punt van de omloop. Dit systeem blijkt zeer efficiënt en is relatief gemakkelijk op te stellen (geen caviteiten nodig). Op deze manier kunnen alle operatoren van het netwerk elkaar horen, wat vroeger niet het geval was.
Op één van de omlopen werd tevens een nieuwe functie uitgetest, namelijk een zogenaamde “papegaai”. Zo is het mogelijk dat men het laatste bericht terug kan horen door het indrukken van een DTMF code. Deze mogelijkheid is zeer interessant om het netwerk te ontlasten, als men iets niet goed begrepen heeft. Al met al een geslaagde inzet van de B-EARS vrijwilligers.

Earthquake and tsunami in Japan
12-03-2011
Ingediend door: ON4AVJ
We received the following message from Emcor Region 3.
Please leave the following frequencies free for our Japanese collegues, who are suffering a terrible drama.

 
It has been 24 hours since the worst earthquake for 140 years hit off north-eastern Sendai registering 8.9 on the Richter scale and triggering a tsunami.
 
JARL Secretary Ken Yamamoto JA1CJP reports that the disaster appears to have resulted in more than 1,300 people killed or missing.
 
JARL Regional HQ station JA7RL is now involved in emergency communication to support rescue and disaster relief coordination.
 
Ken JA1CJP said they are using 7 MHz SSB, 144 MHz SSB/FM and 430 MHz SSB/FM.
 
 • The frequency 7043 controlled by JR3QHQ the Osaka branch manager of JARL. He is gathering incident information on radio and forwarding this information on the internet.
 
 • The channel 7075 is operated by JL3YSP in Wakayama occasionally. While 7030 kHz is the JARL emergency communication frequency in their bandplan is in use by JA7RL (JARL regional HQ station).
 
 • Japan has 1.3 million hams and is not in need of emergency communication help externally, although this has been kindly offered.
 
 • Ken JA1CJP said basically the efforts being made are purely voluntary. No organised emergency communication has been arranged.
 
Television coverage includes the heartbreaking stories of the quake hitting and the tsunami that swept away coastal towns and felt throughout the Pacific.

B-EARS oefening van 29 december 2010
05-01-2011
Ingediend door: ON4AVJ
Zoals afgesproken op de laatste vergadering van de provinciale verantwoordelijken van B-EARS (Vlaanderen) op 13 december jl. werd er een oefening gehouden op 29/12/2010.

Nog een B-EARS oefening in december 2010
27-12-2010
Ingediend door: ON4AVJ
Op onze laatste vergadering met de provinciale verantwoordelijken in Vlaanderen werd beslist om nog dit jaar een oefening te houden van B-EARS op een zeer korte termijn, dit om onze inzet en onze procedures te testen. Dus als je deze week activiteit hoort van B-EARS hou dit storingsvrij.

Verloop van de oefening:

 1. Op een bepaald uur "H" zal de neteleider een bericht krijgen van de "opdrachtgever" via Internet (Skype, Google Talk, MSN..) of telefoon om zijn net te activeren.
 2. Binnen een zo vlug mogelijke tijd moet de netleider maximaal 7 stations vinden die willen meedoen met de oefening. Deze stations zijn niet op voorhand verwittigd. Ze kunnen opgeroepen worden met gelijk welk middel (telefoon, gsm, via de  noodfrequentie van de provincie, via repeater...). Indien men 7 stations geactiveerd heeft contacteert de netleider de opdrachtgever voor het begin van de oefening(zie punt 4). De provinciale noodfrequenties vinden jullie in bijlage.
 3. Op "H+1" wordt het net geactiveerd, ongeacht het aantal deelnemers indien men aan geen 7 komt.
 4. Bij de start wordt aan de opdrachtgever meegedeeld wie de stations zijn die meedoen en op welke manier ze gecontacteerd werden en de gebruikte frequentie.
 5. Op regelmatige ogenblikken worden er opdrachten gegeven aan de netleider door de "opdrachtgever" bvb vraag aan ON7XX wat de kamertemperatuur is in zijn shack". De opdrachten worden via het net uitgevoerd. Daarna worden de resultaten van deze opdrachten doorgegeven aan de opdrachtgever terug via internet (MSN of skype,).
 6. Duur van de oefening is van "H+1" tot “H+2”
 7. In elk QSO wordt duidelijk vermeld dat het om een B-EARS oefening gaat.
 Van de netleider wordt tijdens de oefening verwacht:
 • Dat hij zijn netwerk leidt, dus geen QSO's tussen stations zonder zijn toestemming.
 • Dat hij stations die niet tot het net behoren, tot radiostilte beweegt tot na de oefening.
 • De opdrachten correct en zoals gevraagd doorgeeft, geen eigen interpretaties, ook niet van de andere stations.
 Praktisch:
De opdrachtgevers zijn:
 • Antwerpen:  ON4AVJ
 • Limburg: ON4PC
 • Vlaams Brabant: ON4PC
 • Oost Vlaanderen: ON4AVJ
 • West Vlaanderen: ON4PN
 Van de netleiders wordt verwacht voor de oefening:
 • dat ze voor de oefening contact opnemen met de opdrachtgever, om te verbinding te testen via MSN of skype
 • Gedurende de oefening online zijn met de opdrachtgever via MSN of Skype
 • Indien mogelijk de volledige oefening (vanaf punt 4) digitaal opnemen voor verdere evaluatie 
Het doel van deze oefening is:
 • Opleiden van netwerkleiders
 • Enkel berichten verzenden als er om gevraagd wordt (wat ook de realiteit zal zijn) 
In een verdere toekomst zullen we daar ook de logging bij betrekken..
Het enige zwakke punt bij dit soort oefeningen is dat de stations zelf hun antwoorden moeten opstellen, want niet strookt met de realiteit, want ook zij moeten enkel berichten versturen als daarom gevraagd wordt.
De oefening wordt gepland tussen 27 en 30 december(de netwerkleider zal verwittigt worden van de juiste datum, niet van het startuur).
B-EARS News Stream (dec. 2010)
24-12-2010
Ingediend door: ON4PN
Van nu af aan is deze dit nieuws-stream in het Engels
Omdat Engels de belangrijkste internationale taal in nood situaties is, in de lucht, op het land en in de zee of zelfs de ruimte, gebruiken we deze taal in onze lokale communicatie B-ears naar B-ears. We zullen zo vertrouwd worden met de taal en zo zullen geen problemen onstaan wanneer er internationale oefeningen zullen zijn. De inhoud echter die we doorgeven voor een organisatie of overheid zal in de taal naar keuze van die overheid zijn. Onze eigen B-EARS naar B-EARS communicatie zal steeds in het Engels zijn. Dit zal vergissingen en tijdverlies voorkomen, iets dat cruciaal is bij hulpverlening.

meeting-pictogramB-EARS Antwerpen had op 9 december een vergadering met het provinciaal bestuur
Op 9 december vorige maand was er een ontmoeting tussen B-EARS Antwerpen en het Provinciebestuur van Antwerpen. Een goede bijeenkomst waar duidelijk werd dat het Provinciebestuur zijn eigen manier van werken heeft. Het is uitkijken naar hoe procedures en werkmethoden kunnen worden afgestemd op elkaar. Beide partijen kijken tevreden terug naar deze stap in de goede richting.  

De Nederlandstalige provinciale managers zagen mekaar op 13 december
Op 13 december ontmoetten de nederlandstalige provinciale B-EARS managers mekaar te Leuven in de lokalen van sectie LVN. Er werd duidelijk dat goed voorbereide oefeningen een must zijn om onze werking te verbeteren. Meer info hierover bij uw lokale B-EARS manager.

pictogram-portables-mapVoor het einde van het jaar een B-EARS oefening!
Je leest het goed: een oefening vóór 2011. Het wordt een plotseling aangekondigde oefening. Dat wil zeggen dat er een oefening komt op provinciaal niveau, ergens van nu tot 31 december. Wanneer exact? Dat is een goed bewaard geheim. Doel: Gedisciplineerde communicatie die boven het aantal mensen die communiceren staat. Snelle actie in kleine groepen. Communicatie met gerichte informatie van onze “klant”, de overheid. Die wil snel informatie verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Degenen die de tijd hebben, die zijn snel bereikbaar zijn én snel kunnen ingezet worden, hebben de mogelijkheid om te laten zien waartoe B-EARS in staat is. Een verantwoordelijke taak… Er worden opnames gemaakt en later afgespeeld. Hierdoor kan men de techniek en vaardigheden van de B-EARS operator en het systeem beoordelen. Een onverwacht, plotseling alarm, zal worden verspreid via de provinciale verantwoordelijken. Zij zullen ook duidelijk maken hoe de oefening wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat je alert bent... velen zijn geroepen, slechts enkele verkozen. De juiste man (vrouw) op de juiste plaats op het juiste ogenblik. Veel geluk of… good luck !!!

Voorstelling van B-EARS te Gembloux
01-11-2010
Ingediend door: ON4AVJ
53 OM uit 16 UBA-secties waren aanwezigGrote toeloop op vrijdag 22 oktober 2010 in de UBA-sectie GBX Gembloux bij de voorstelling van het Belgian Emergency Amateur Radio Service (B-EARS) project aan zowel de OM in het zuidelijk landsgedeelte als aan de Waalse autoriteiten. De heer Paul Furlan, Waals minister van Binnenlandse Zaken liet zich vertegenwoordigen door de heer ir. Paul Dewil, directeur-coördinator van het Regionaal Crisiscentrum voor Wallonië (N.B. een persoonlijk onderhoud met de minister is vastgelegd begin december).53 OM uit 16 Waalse en Brusselse UBA-secties waren aanwezig. Pierre ON6GB en Claude ON7TK leidden Jean-Pierre ON5JPJ in als B-EARS manager voor het Franstalig landsgedeelte. Jean-Pierre ziet zichzelf eerder als ‘coördinator’ in plaats van ‘manager’. Hij wil het project op de sporen zetten en er een geoliede machine van maken. De bestaande werkgroepen leveren reeds uitstekend werk op het terrein. Zij moeten beslist behouden en omkaderd worden.
Tijdens de bijeenkomst werden enkele misverstanden uit de wereld geholpen en werden de werkingsmethodes en de voorziene structuur uit de doeken gedaan.

M. Dewil, coördinator van het regionaal Waals crisiscentrum, geeft zijn eerste indrukken, onder het oog van Pierre ON6GB.
De coördinator van het Waals crisiscentrum drukte zijn belangstelling uit voor B-EARS project en voegde er concrete voorstellen aan toe, die zeer bemoedigend zijn voor de voortzetting van het project. Een Franstalige werkgroep wordt in het leven geroepen die binnenkort zal bijeenkomen.
OM die als operatoren bij B-EARS wensen aan te sluiten, worden verzocht om zich in te schrijven via de website van de UBA www.uba.be.
Tweede convenant met veiligheidsregio voor Stichting DARES
11-02-2010
Ingediend door: ON4AVJ

Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en DARES (de Dutch Amateur Radio Emergency Service) sloten op 8 februari jl. een overeenkomst voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en crisissituaties. Mevrouw M. van Veen, directeur veiligheidsregio en de heer A. Leisink, voorzitter van Stichting DARES ondertekenden het document waarin de verantwoordelijkheid voor adequate communicatie en ondersteuning door gelicenseerde en getrainde radiozendamateurs staat omschreven.

De Stichting DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. DARES-vrijwilligers worden getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen. Zij ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Om de samenwerking te optimaliseren zal DARES tenminste eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale rampenoefening. Tijdens een operationele inzet zullen de DARES-vrijwilligers meedraaien met de normale logistieke voorzieningen van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt ook in eigen verband de inzetbaarheid en vaardigheid doorlopend geoefend. Dit is het tweede convenant dat DARES met een veiligheidsregio ondertekende; in maart vorig jaar sloot de vrijwilligersorganisatie een soortgelijke overeenkomst met de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek af.
Naar verwachting zullen nog meer veiligheidsregio’s in Nederland dit jaar een overeenkomst met DARES sluiten.
 

Eerste B-EARS oefening in eigen beheer
22-11-2009
Ingediend door: ON4AVJ
Op maandag 30 november gaat de eerste oefening door van B-EARS onder eigen beheer.
Het is enkel een test om te beoordelen op welke manier we het beste foutloos berichten kunnen overbrengen.
De oefening gaat door van 21 tot 22 uur lokale tijd.
De oproepen zullen voornamelijk gebeuren op 144.350 MHz FM of 145.375 in Digital Voice.
Alle B-EARS leden hebben reeds een mail ontvangen over deze oefening.
Bouw voor 60€ mee aan het D-Star netwerk met je eigen mini hotspot !
26-10-2009
Ingediend door: ON4AVJ
26.10.2009 -ON4PN
Speciaal voor de Dag van de Radio-amateur 2009 (nu zaterdag 31 oktober, Apeldoorn) zijn er door Fred, PA4YBR, 50 zelfbouwkitjes samengesteld.
Met behulp van deze kit is het mogelijk zelf een D-Star hotspot te bouwen, die aan een bestaande analoge transceiver gekoppeld kan worden (een 9600 bps packet aansluiting is vereist).
De hotspot is een verlengstuk van het D-Star netwerk en wordt met een PC verbonden en maakt op die manier contact met andere D-Star repeaters via het internet (een vrije USB poort en een internetverbinding is vereist).

Meer over de dag van de amateur hier en meer over Fred’s goedkope zelfbouw-kits en andere van zijn projecten hier. -
B-EARS wordt ingeschakeld voor Zomertoeren
12-07-2009
Ingediend door: ON4AVJ

Op zondag 23 augustus gaat de jaarlijkse fietshappening "Zomertoeren" door.
B-EARS verleent hieraan zijn medewerking.
Meer informatie over deze fietshappening vindt je op www.zomertoeren.be
Een uitgebreid verslag van onze tussenkomst vind je later op deze pagina.