UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Vergadering met de regionale en provinciale verantwoordelijken in Wallonië en Brussel
27-07-2014
Ingediend door: ON5KX
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van de UBA werd een overeenkomst ondertekend met de FOD Binnenlandse Zaken. Deze vergadering had als voornaamste doelstelling uitleg en commentaar te geven over de verschillende onderdelen van dit akkoord.

We citeren enkele belangrijke punten:
 • Om de accreditatie te bekomen moet een verplichte opleiding worden gevolgd gedurende twee dagen. De opleiding wordt georganiseerd door FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Bescherming) en de UBA. Op het einde van de cursus moet men slagen in het examen.
 • Elk lid dat aan de proef deelneemt moet een bewijs voorleggen van blanco strafregister (vroeger "goed gedrag en zeden) evenals een attest waarin men verklaart dat men in goede gezondheid verkeerd. Dit laatste document wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Een medisch attest is dus niet nodig.
 • De geaccrediteerde leden moeten binnen de twee uur zich kunnen aanbieden op de door de Civiele Bescherming voorgeschreven plaats in geval van oefening of in geval van nood.
 • Er zal minstens één oefening per jaar worden ingericht met de Civiele Bescherming in samenwerking met de UBA.

Het succes van dit project is van essentieel belang voor het imago van de radioamateurs. Aan de overheid moet getoond worden wat een radioamateur is en wat hij kan betekenen voor de maatschappij.

Op weg naar een erkenning!
21-08-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Vergadering met het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze 18 augustus 2012
Na een jaar wachten, hebben wij tenslotte onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw kunnen ontmoeten. Ondertussen was dit dossier goed vooruitgegaan en is het verzekeringscontract klaar evenals de begroting voor het project.
Een cursus is in voorbereiding. Hij zal handelen over de procedures en te gebruiken documenten, de kennis van de Nood- en Interventieplannen en de werking van A.S.T.R.I.D. Het tweede deel, typisch voor de radioamateur zal voorbereid worden door U.B.A, werkgroep B-EARS.

Het bezoek van het centrum van de Civiele Bescherming van Jabbeke is gepland voor midden september, waar het samenwerkingsprotocol gefinaliseerd zal worden.
Het is dan aan de leden van B-EARS om te bewijzen dat we in staat zijn om, op autonome wijze de communicatie te waarborgen, die ons gevraagd wordt.

Laat ons klaar zijn voor deze taken!

Nieuw convenant tussen DARES en hulpregio Hollands Midden
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.

Hierbij het volledige persbericht

Ook in België werkt B-EARS aan gelijkaardige overeenkomsten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wake-up oefening van DARES
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ

Onze Nederlandse vrienden van DARES deden begin maart mee aan een oefening "Wake-up 2012". Deze oefening werd georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Nederlandse 13de gemechaniseerde brigade van Oirschot in het raam van de samenwerking tussen burgers en militairen (ICMS) voor het zuiden van Nederland.

Op 4 maart en de week erna nam DARES deel aan deze “Wake-up call”. Hierbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren.

B-EARS was uitgenodigd als observator. We gingen een kijkje nemen op zondag.
Meer over deze oefening vind je in de B-EARS stream.

Ook de Nederlandse pers volgde deze oefening. Journalisten van het vakblad "Incident" schreven een interessant artikel over de bijdrage van DARES.


Internet e-mail via ON0VA mogelijk
21-08-2011
Ingediend door: ON4PN
Oost Vlaanderen Zulzeke. “Lokaal” e-mailen en file-uitwisseling naar elk station dat in het bereik van ON0VA is, was al eerder al mogelijk. Maar nu is er een niet onaardige extra bijgekomen: het kan nu ook naar de rest van de wereld. Een e-mail via ON0VA zenden naar een internet e-mail adres is voortaan mogelijk. Ook een e-mail ontvangen, die via het internet is verzonden naar jou, is via ON0VA nu mogelijk. Wereldwijd e-mailen dus, maar zonder internet. Wel met om het even welke D-Star portabel of transceiver en een netbook of PC met D-Rats. Zolang je in het bereik van ON0VA 144.825 Mhz bent is het mogelijk. Nu kan iedere radioamateur er gebruik van maken. Hier meer uitleg over hoe het moet. Denk er eens over na wat dit kan betekenen in een rampsituatie. Bron: www.dstarvlaanderen.be

B-EARS in Ieper
27-06-2011
Ingediend door: ON4AVJ
De aanvraag voor het opstellen van een radionoodnet werd gedaan door de zonechef van de politiezone ARPO-Ieper.
Op vrijdag waren er 5 OM’s actief en op zaterdag 35. Wegens het heuvelachtig terrein werd beroep gedaan op onze technische knowhow om drie omlopen te beveiligen. Er werd telkens gewerkt met een transponder: zenden op 144 MHz en ontvangen op 439 MHz (of omgekeerd). De transponder bevond zich op het hoogste punt van de omloop. Dit systeem blijkt zeer efficiënt en is relatief gemakkelijk op te stellen (geen caviteiten nodig). Op deze manier kunnen alle operatoren van het netwerk elkaar horen, wat vroeger niet het geval was.
Op één van de omlopen werd tevens een nieuwe functie uitgetest, namelijk een zogenaamde “papegaai”. Zo is het mogelijk dat men het laatste bericht terug kan horen door het indrukken van een DTMF code. Deze mogelijkheid is zeer interessant om het netwerk te ontlasten, als men iets niet goed begrepen heeft. Al met al een geslaagde inzet van de B-EARS vrijwilligers.

Earthquake and tsunami in Japan
12-03-2011
Ingediend door: ON4AVJ
We received the following message from Emcor Region 3.
Please leave the following frequencies free for our Japanese collegues, who are suffering a terrible drama.

 
It has been 24 hours since the worst earthquake for 140 years hit off north-eastern Sendai registering 8.9 on the Richter scale and triggering a tsunami.
 
JARL Secretary Ken Yamamoto JA1CJP reports that the disaster appears to have resulted in more than 1,300 people killed or missing.
 
JARL Regional HQ station JA7RL is now involved in emergency communication to support rescue and disaster relief coordination.
 
Ken JA1CJP said they are using 7 MHz SSB, 144 MHz SSB/FM and 430 MHz SSB/FM.
 
 • The frequency 7043 controlled by JR3QHQ the Osaka branch manager of JARL. He is gathering incident information on radio and forwarding this information on the internet.
 
 • The channel 7075 is operated by JL3YSP in Wakayama occasionally. While 7030 kHz is the JARL emergency communication frequency in their bandplan is in use by JA7RL (JARL regional HQ station).
 
 • Japan has 1.3 million hams and is not in need of emergency communication help externally, although this has been kindly offered.
 
 • Ken JA1CJP said basically the efforts being made are purely voluntary. No organised emergency communication has been arranged.
 
Television coverage includes the heartbreaking stories of the quake hitting and the tsunami that swept away coastal towns and felt throughout the Pacific.

B-EARS oefening van 29 december 2010
05-01-2011
Ingediend door: ON4AVJ
Zoals afgesproken op de laatste vergadering van de provinciale verantwoordelijken van B-EARS (Vlaanderen) op 13 december jl. werd er een oefening gehouden op 29/12/2010.

Nog een B-EARS oefening in december 2010
27-12-2010
Ingediend door: ON4AVJ
Op onze laatste vergadering met de provinciale verantwoordelijken in Vlaanderen werd beslist om nog dit jaar een oefening te houden van B-EARS op een zeer korte termijn, dit om onze inzet en onze procedures te testen. Dus als je deze week activiteit hoort van B-EARS hou dit storingsvrij.

Verloop van de oefening:

 1. Op een bepaald uur "H" zal de neteleider een bericht krijgen van de "opdrachtgever" via Internet (Skype, Google Talk, MSN..) of telefoon om zijn net te activeren.
 2. Binnen een zo vlug mogelijke tijd moet de netleider maximaal 7 stations vinden die willen meedoen met de oefening. Deze stations zijn niet op voorhand verwittigd. Ze kunnen opgeroepen worden met gelijk welk middel (telefoon, gsm, via de  noodfrequentie van de provincie, via repeater...). Indien men 7 stations geactiveerd heeft contacteert de netleider de opdrachtgever voor het begin van de oefening(zie punt 4). De provinciale noodfrequenties vinden jullie in bijlage.
 3. Op "H+1" wordt het net geactiveerd, ongeacht het aantal deelnemers indien men aan geen 7 komt.
 4. Bij de start wordt aan de opdrachtgever meegedeeld wie de stations zijn die meedoen en op welke manier ze gecontacteerd werden en de gebruikte frequentie.
 5. Op regelmatige ogenblikken worden er opdrachten gegeven aan de netleider door de "opdrachtgever" bvb vraag aan ON7XX wat de kamertemperatuur is in zijn shack". De opdrachten worden via het net uitgevoerd. Daarna worden de resultaten van deze opdrachten doorgegeven aan de opdrachtgever terug via internet (MSN of skype,).
 6. Duur van de oefening is van "H+1" tot “H+2”
 7. In elk QSO wordt duidelijk vermeld dat het om een B-EARS oefening gaat.
 Van de netleider wordt tijdens de oefening verwacht:
 • Dat hij zijn netwerk leidt, dus geen QSO's tussen stations zonder zijn toestemming.
 • Dat hij stations die niet tot het net behoren, tot radiostilte beweegt tot na de oefening.
 • De opdrachten correct en zoals gevraagd doorgeeft, geen eigen interpretaties, ook niet van de andere stations.
 Praktisch:
De opdrachtgevers zijn:
 • Antwerpen:  ON4AVJ
 • Limburg: ON4PC
 • Vlaams Brabant: ON4PC
 • Oost Vlaanderen: ON4AVJ
 • West Vlaanderen: ON4PN
 Van de netleiders wordt verwacht voor de oefening:
 • dat ze voor de oefening contact opnemen met de opdrachtgever, om te verbinding te testen via MSN of skype
 • Gedurende de oefening online zijn met de opdrachtgever via MSN of Skype
 • Indien mogelijk de volledige oefening (vanaf punt 4) digitaal opnemen voor verdere evaluatie 
Het doel van deze oefening is:
 • Opleiden van netwerkleiders
 • Enkel berichten verzenden als er om gevraagd wordt (wat ook de realiteit zal zijn) 
In een verdere toekomst zullen we daar ook de logging bij betrekken..
Het enige zwakke punt bij dit soort oefeningen is dat de stations zelf hun antwoorden moeten opstellen, want niet strookt met de realiteit, want ook zij moeten enkel berichten versturen als daarom gevraagd wordt.
De oefening wordt gepland tussen 27 en 30 december(de netwerkleider zal verwittigt worden van de juiste datum, niet van het startuur).
B-EARS News Stream (dec. 2010)
24-12-2010
Ingediend door: ON4PN
Van nu af aan is deze dit nieuws-stream in het Engels
Omdat Engels de belangrijkste internationale taal in nood situaties is, in de lucht, op het land en in de zee of zelfs de ruimte, gebruiken we deze taal in onze lokale communicatie B-ears naar B-ears. We zullen zo vertrouwd worden met de taal en zo zullen geen problemen onstaan wanneer er internationale oefeningen zullen zijn. De inhoud echter die we doorgeven voor een organisatie of overheid zal in de taal naar keuze van die overheid zijn. Onze eigen B-EARS naar B-EARS communicatie zal steeds in het Engels zijn. Dit zal vergissingen en tijdverlies voorkomen, iets dat cruciaal is bij hulpverlening.

meeting-pictogramB-EARS Antwerpen had op 9 december een vergadering met het provinciaal bestuur
Op 9 december vorige maand was er een ontmoeting tussen B-EARS Antwerpen en het Provinciebestuur van Antwerpen. Een goede bijeenkomst waar duidelijk werd dat het Provinciebestuur zijn eigen manier van werken heeft. Het is uitkijken naar hoe procedures en werkmethoden kunnen worden afgestemd op elkaar. Beide partijen kijken tevreden terug naar deze stap in de goede richting.  

De Nederlandstalige provinciale managers zagen mekaar op 13 december
Op 13 december ontmoetten de nederlandstalige provinciale B-EARS managers mekaar te Leuven in de lokalen van sectie LVN. Er werd duidelijk dat goed voorbereide oefeningen een must zijn om onze werking te verbeteren. Meer info hierover bij uw lokale B-EARS manager.

pictogram-portables-mapVoor het einde van het jaar een B-EARS oefening!
Je leest het goed: een oefening vóór 2011. Het wordt een plotseling aangekondigde oefening. Dat wil zeggen dat er een oefening komt op provinciaal niveau, ergens van nu tot 31 december. Wanneer exact? Dat is een goed bewaard geheim. Doel: Gedisciplineerde communicatie die boven het aantal mensen die communiceren staat. Snelle actie in kleine groepen. Communicatie met gerichte informatie van onze “klant”, de overheid. Die wil snel informatie verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Degenen die de tijd hebben, die zijn snel bereikbaar zijn én snel kunnen ingezet worden, hebben de mogelijkheid om te laten zien waartoe B-EARS in staat is. Een verantwoordelijke taak… Er worden opnames gemaakt en later afgespeeld. Hierdoor kan men de techniek en vaardigheden van de B-EARS operator en het systeem beoordelen. Een onverwacht, plotseling alarm, zal worden verspreid via de provinciale verantwoordelijken. Zij zullen ook duidelijk maken hoe de oefening wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat je alert bent... velen zijn geroepen, slechts enkele verkozen. De juiste man (vrouw) op de juiste plaats op het juiste ogenblik. Veel geluk of… good luck !!!