UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Regels voor communicatie B-EARS
29-06-2021
Ingediend door: ON4KTU
 
De radioprocedure toepassen zoals die gehanteerd worden in noodnetten en door hulpdiensten : 

 

 • Het net wordt geleid door een Net Control. Enkel deze kan toelating geef aan een radiopost om een bericht te versturen.
 • Een deelnemer van het net vraagt eerst aan de netleider toelating om te spreken in de volgende vorm: Net Control dit is ON5..., OVER. (Dus altijd eerst de roepnaam van het station dat aangeroepen wordt eerst en uw eigen roepnaam laatst).
 • De netleider kan dan toelating geven aan een deelnemer in de volgende vorm: ON5... dit is Net Control..., zendt uw bericht, OVER.
 • De netleider kan eventueel ook zeggen: ON5... dit is Net Control, WAIT, OUT.  In dit geval moet de deelnemer wachten alvorens zijn bericht te zenden tot de Net Control de toelating geeft.
 • Na iedere doorgang gebruikt men het woord OVER tenzij er geen antwoord meer verwacht wordt, in dat geval gebruikt men het woord OUT. 

   

 • Altijd eerst de PTT knop drukken, eventjes wachten en pas spreken. 
 • Vermijd van te roepen en spreek niet te dicht bij de microfoon. 
 • De berichten wordt zo kort mogelijk en zakelijk gehouden. 
 • Indien nodig kan het NATO spellingsalfabet gebruikt worden, dit vooral voor informatie die zeker foutloos moet overgebracht worden. 
 • Voor getallen kan men dan bij voorkeur cijfer per cijfer uitspreken. 
 • Enkele specifieke termen : 
OVER : ik wacht op uw antwoord
OUT : ik verwacht geen antwoord meer (QRT)
WAIT : wachten (QRX)
ASAP : zo snel mogelijk - As Soon As Possible
ROGER : dat is begrepen
WILCO : zal uitgevoerd worden
THIS IS : ik ben
AFFIRMATIVE : bevestigend
NEGATIVE : ontkennend
SAY AGAIN : herhaal uw bericht
GO AHEAD : ga verder met uw bericht
COPY : ik heb begrepen en genoteerd (QSL)
DISREGARD : negeer het laatste bericht
VERIFY : wil nakijke 

 

en nog andere in B-EARS vorming ....

B-EARS Berichtgeving
29-06-2021
Ingediend door: ON4KTU
De leden van B-EARS zijn overeengekomen het onderstaande formulier aan te nemen:

Deze eerste vorm is de eenvoudigste.  Laten we hopen, zal door een zo groot mogelijk aantal leden worden toegepast.
 

Het gebruik van dit formulier wordt uitgelegd tijdens de opleidingssessies.

Dit formulier kan niet in alle omstandigheden worden gebruikt; in het kader van acties met veel verkeer is alleen het Logboek onontbeerlijk om een follow-up te houden.

Het Nederlandstalige B-EARS gebruikt een elektronische versie van deze eerste
Vorming B-EARS on-line : zaterdag 19 & 26 juni 2021
16-06-2021
Ingediend door: ON4KTU
 
5de sessie : zaterdag 19 & 26 juni 2021

Programma : 13.30 uur tot 17.30 uur   

Inschrijving: on4ktu [at] uba [dot] be
Oefening B-EARS WVL 3 juni 2021 : 20 h 30
02-06-2021
Ingediend door: ON4KTU
Op donderdag 03/06/2021 is er B-EARS WVL ronde om 20u30

Frequency : 145.475 Mhz

Andere deelnemers uit andere provincies zijn welkom.

Contact bij ON4VC Michel

Provinciaal verantwoordelijke  B-EARS WVL
 
Oefening B-EARS HAI 30 mei 2021 : 12 h 30
17-05-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het hoofddoel van deze test is de mobilisatieprocedure zoals uitgelegd tijdens de door de kandidaten gevolgde opleidingscursussen of zoals beknopt uitgelegd op de website van de UBA.

B-EARS HAI binomiaal herinnert elk lid eraan zijn verbintenis ten aanzien van de B-EARS na te komen (onder meer) :

- aan de oefeningen deel te nemen, 

- zijn profiel op de UBA-website up-to-date te houden:

     E-mail,telefoon, gsm, geboortedatum en -plaats, adres...)  
 
 
Het B-EARS mobilisatieprocedure zal volgens dit schema en volgens de door u verstrekte informatie worden geactiveerd: het is aan iedereen om de juiste reflexen te hebben.

Goede voorbereiding (apparatuur, batterijen, antennes, enz.) 
 
 
B-EARS HAI binomiaal  zal een persoonlijke debriefing geven. 
 
Maak nota's en foto's van hoe de oefening verloopt (wat werkt en wat niet).
 
 Deze oefening zal worden gehouden in samenwerking met de 3 Noodzones en Politiezones van de Provincie : : de Bureau de Sécurité Hainaut  werd op de hoogte gebracht om het goede verloop van de oefening te verzekeren.
 
"Hi Jean-Marie,
I used the B-EARS exercise announcement in one of my local meetings last night, it may be 'local' but it is an example of good practice more should follow
73,
Greg, G0DUB
IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator"


Oefening B-EARS ANT 24 april 2021 9u30 12u
01-04-2021
Ingediend door: ON4AAA
B-EARS ANT organiseert op zaterdag 24 april een geplande en aangekondigde autonome noodoefening.

De OM zullen verspreid over de ganse provincie Antwerpen operationeel zijn (zowel vanop hun QTH als enkele mobiele stations) en ook grensoverschrijdende communicatie met medewerking van DARES is gepland.

Doel is om een geleid netwerk, ook via tussenstations uit te testen, alsook de grensoverschrijdende samenwerking.

De inschrijving tot deelname is intussen afgesloten, en mocht rekenen op een ruime belangstelling en deelname van de Antwerpse B-EARS leden.
 Naam oefening: : KOLBE

 • Organisatie : B-EARS Prov. Antwerpen met mogelijkheid tot deelname van naburige provincies en Dares Nederland

 • Oefendatum: zaterdag 24 april 2021

 • Tijd: 10u tot 12u lokale Belgische tijd; In melden en radiotest vanaf: 9.30 uur.

 • Locatie: QTH of mobiel in de nabijheid van een ziekenhuis, dit naar eigen keuze en mogelijkheden.

 • Indien er mobiel gewerkt word gelieve dan vooraf de provinciale verantwoordelijke te verwittigen zodat deze op de hoogte is en eventueel , indien nodig, toestemming kan vragen aan de betrokken partijen.

Oefenscenario:

 

 • Covid-19 neemt een grote uitbreiding in de provincie Antwerpen. Ten gevolgen hiervan roept het AZ Turnhout een opnamestop uit voor haar intensieve dienst.
 •  

 • Patiënten kunnen nog wel terecht op de spoedafdeling maar worden na triage indien noodzakelijk verder vervoerd naar andere ziekenhuizen in de provincie of naar andere voor specifieke behandelingen.
 •  

 • Een grote telecommunicatiepanne zorgt er echter voor dat er geen communicatie meer mogelijk is tussen de verschillende ziekenhuizen en dat ze elkaar hierover niet meer kunnen informeren.
 •  

 • Ten gevolgen van een overtrekkende storm hebben de hulpdiensten de handen vol en worden alle noodvoorziening ivm communicatie toegewezen aan de hulp en orde diensten.
 •  

 • FOD volksgezondheid vraagt daarom aan B-EARS om een communicatie op te zetten tussen de spoedopnames van de verschillende ziekenhuizen. en dit enkel functie van de opnames in andere ziekenhuizen, communicatie tussen de ziekenwagens gebeurd via HC-112.

Nota:

 

 • Aalle deelnemende stations krijgen na inschrijving voor de oefening een nummer toegewezen voorafgegaan met de melding "oefenlocatie". Dit nummer is de referentienummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er worden geen namen van ziekenhuizen gebruikt om toevallige meeluisteraars niet te verontrusten. Callsign zal dan aangevuld worden met deze locatie bv: "ON3BFF oefenlocatie 63"
 •  

 • De door te geven berichtjes zullen tijdens de oefening via sms individueel toegestuurd worden door de oefenleiding naar de deelnemende stations. We houden het eenvoudig zonder onverwachte dingen
 •  
 • Indien er berichten buiten de oefening doorgegeven moeten worden, bv iemand die moet stoppen of andere dingen gaat het bericht vooraf met de melding "dit is een NO PLAY BERICHT"

Doelstelling:

 1. oefening in communicatie via net controle
 2. gebruik vereenvoudigd berichtenformulier
 3. plezier aan het testen van onze mogelijkheden...
 4. Inzetmiddelen:
 5. basisstation of mobiel station naargelang de mogelijkheden van de deelnemer
 6. frequentie VHF/UHF: 145.425 mhz

Deelnemers : 
 1. B-ears leden en aspirant leden
 2. oefenleiding : word nog meegedeeld
 3. netcontrole : word nog meegedeeld en gezocht.....

Externe deelnemers: Geen Waarnemers:
Geen Verwittigde diensten: ( deze worden indien nodig verwittigd door de provinciale verantwoordelijke )
BIPT, noodcentrale 112

Briefing :

vrijdag 23 april om 20u via pc video meeting (gegevens worden doorgestuurd aan de deelnemers)

Debriefing:

zaterdag 24 april 14u via pc zoals bij briefing opmerkingen via mail ON3BFF

Inschrijving oefening graag voor 5 april 2021 met vermelding van:

 1. callsign
 2. Naam
 3. Locatie
 4. QTH of mobiel
 5. gsm nummer
 6. eventueel aanvullende info
Oefening B-EARS BRW 20 maart 2021 van 14u tot 17u
12-03-2021
Ingediend door: ON7CFI
 
Er zal worden uitgezonden van bij de kazernes van de brandweer te Waver (VHF en UHF) en Nijvel en mobiel vanaf verscheidene plaatsen in de provincie. Sommige OM zullen zich verplaatsen na een eerste contact in VHF en UHF.

- Brandweerkazerne Waver

- Hospitaal St Pierre Ottignies

- Hospitaal Nijvel

- Hospitaal Braine l’Alleud

- Provinciaal crisiscentrum van Waals Brabant – Waver

- Brandweerkazerne Jodoigne

- Brandweerkazerne Nijvel

- Terrein van de Rugbyclub Louvain-la-Neuve
 
De sectie Philippeville heeft ons al beloofd om de antennes van ON0PHI (die buiten werking zal zijn voor de duur de oefening) te gebruiken om ons een ontvangstrapport te maken. Dit voorbeeld is te volgen, want het is o.a. de bedoeling van deze oefening om de dekking over de provincie te valideren door een nieuwe repeater die het stokje van ON0BW zal overnemen. Het zal dan ook bijzonder op prijs worden gesteld dat elke YL en OM die deze zaterdagnamiddag een beetje tijd aan onze mooie hobby wil besteden ons een luisterrapport met het uur, de gehoorde call-sign en een RS(T)-cijfer zou sturen. Bij voorbaat dank!

Als er nog geïnteresseerden zouden zijn om deel te nemen aan de B-EARS oefening van zaterdag 20 maart, aarzel dan niet om u bekend te maken aan Jules ON5HQ en/of Jantje ON7CFI.

Alvast heel erg bedankt op voorhand.
Oefening B-EARS LUX maart 2021 vanaf 9u tot 12u
02-03-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het doel van de oefening is het testen van de radiodekking van Libramont en het Provinciaal Crisiscentrum naar de brandweerkazernes van de centrale en zuidelijke noodzone van de provincie. 


De lijst van deelnemers is reeds gesloten, maar uitstel van de recepties is welkom.


Bij de oefening zal de gezondheidsafstand worden gerespecteerd (elke om zal alleen in zijn voertuig opereren en slechts één operator van Libramont)..


Voor informatie of deelname kunt u contact opnemen met de binomiale B-EARS LUX
Oefening B-EARS LIE 27 februari 2021 vanaf 14u tot 17u
17-02-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het doel van de oefening is de uitwisseling van berichten binnen een gericht netwerk.

Inschrijving vóór 22/02/2021 om alle deelnemers in het scenario op te nemen.

De oefening zal de gezondheidsafstand respecteren (elke om zal alleen in zijn voertuig opereren).

Meteen na de oefening vindt een online debriefing plaats.

Voor alle inlichtingen of deelname kan u contact opnemen met de binomiaal van de B-EARS LIE  
 
Vorming on line B-EARS 2020
29-12-2020
Ingediend door: ON4KTU
 
4de sessie van 9 en 16 januari 2021  

Schema van 14.00 uur tot 18.00 uur Inschrijvingsformulier