UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Wanneer en hoe een B-EARS station zo eenvoudig mogelijk activeren ?
06-10-2019
Ingediend door: ON4KTU
 • Afgezien van de complexe systemen zoals oproep per Pager en andere systemen waarbij het noodzakelijk is van in het bezit te zijn van de documentatie om op een gepaste manier te kunnen reageren, laten we het gewoon bij het gezond verstand houden.
 •  

 • Wanneer de sociale media, het TV-journaal of mededelingen aankondigen dat er iets van grote omvang mogelijks de mobilisatie van B-EARS zou kunnen vereisen kan men (indien nodig) zich naar de Shack begeven en de nationale en/of provinciale frequenties beluisteren en CTCSS 123,0 Hz gebruiken wanneer men in uitzending komt. 

   

   

  VHF 

  MHz

  Canal/Kanaal 

  N°/NR

  UHF

  MHz

  Canal/Kanaal

  N°/Nr

  Région 

  /Regio

   Abr.

  /Afk.

  145,225  VH01 434,225 UL01 BRabant Wallon BRW
  145,250 VH02 434,250  UL02 LIMbourg LIM
  145,275 VH03 434,275 UL03 Oost-VLaanderen OVL
  145,275 VH03 434,275 UL03 LUXemboug LUX
  145,300 VH04  434,300  UL04 OStKantone OSK
  145,325 VH05 434,325 UL05 HAInaut HAI
  145,350 VH06 434,350 UL06 BRUxelles/BRUssel BRU
  145,375  VH07 434,375 UL07  Nationa(a)l DV NAT-D
  145,400 VH08 434,400 UL08 LIEge LIE
  145,425 VH09 434,425 UL09 ANTwerpen ANT
  145,450 VH10 434,450 UL10 Vlaams BRabant VBR
  145,475 VH12 434,475 UL12 West-VLaanderen WVL
  145,475 VH12 434,475 UL12 NAMur NAM
  145,500 VH00 433,500 UL00 Nationa(a)l NAT-A
      433,500 UL00 Nationa(a)l DMR CC1 TS2 TG99 NAT-D
     
 • Zo kan men de B-EARS oproepen wel horen zonder gestoord te worden door andere toevallige oproepen of gesprekken op een van deze frequenties.
 •  

 • Dit verondersteld wel dat er de CTCCS toon van 123,0 Hz enkel wordt meegezonden in geval van echte noodzaak (oefening of voor echt)!
 •  

 • We gaan er van uit dat men in staat is een CTCSS frequentie in te stellen op de eigen apparatuur.
 •  

 • Er zijn nog altijd mensen die op het laatste moment de manual moeten bovenhalen.
 •  

 • Uiteraard is het best van alle mogelijke frequenties met de CTCSS op voorhand te programmeren.

 

 • Er zijn ook HF frequenties voorzien die enkel gebruikt worden wanneer aangewezen voor het evenement.
     CoA 3,760 MHz CoA 7,110 MHz 51,510 MHz 145,500 MHz 433,500 MHz
LSB
LSB FM FM FM
    Indien nodig CTCCS : 123,0 Hz

 • Voor het geval van een ramp die communicatie over een grote afstand noodzakelijk maakt heeft de IARU region 1 de volgende frequenties voorgesteld :

 
 

    CoA 3,760 MHz CoA 7,110 MHz
LSB
LSB

 

 • Een lijst van voorkeurrepeaters is ook beschikbaar en kan mogelijk aangepast worden in de toekomst. Deze repeaters zijn geselecteerd omwille van hun ligging, bereik en hun autonomie inzake de voeding.

 

 

Indicatif

/Roepnaam

Mode Fréquence/Frequentie Shift MHz CTCSS IN Hz CTSS OUT Hz

  Lieu

/Plaats

ON0HC FM 145,600 -0,6 74,4 74,4 7170 Manage (La Hestre)
ON0GBN FM 145,6125 -0,6 79,7 79,7 7880 Flobecq/Vloesberg
ON0LG FM 145,6500  -0,6 74,4 74,4 4100 Seraing
ON0WV  FM 145,6500 -0,6 79,7/carrier FM 8000 Brugge
ON0NL FM 145,6625 -0,6 131,8 131,8 3990 Peer
ON0LTV FM 145,6875  -0,6 74,4- 1750 74,4 6960 Manhay (Dochamps)
ON0NR FM+DV 145,7250 -0,6 74,4 /C4FM 74,4/C4FM 5100 Namur (Wépion)
ON0KTK FM 145,7375 -0,6 79,7/carrier 79,7 8860 Lendelede
ON0LB
FM
145,7750 -0,6 131,8/1750 131,8 3700 Tongeren (Verven)
ON0BW FM 438,750 -7,6  131,8/1750 131,8 1348 Louvain-la-Neuve
ON0WL FM  438,775 -7,6 79,7 79,7 9100 Sint-Niklaas
ON0RCL FM+DV 438,850 -7,6 131,8/C4FM 131,8/C4FM 3000 Leuven
ON0UBA FM+DV 439,225 -7,6 131,8/C4FM 131,8/C4FM 1060 Bruxelles/Brussel
ON0CS FM 439,325 -7,6 74,4 (1750)   5575 Gedinne

 
ON0TB ontmanteld na een verandering van eigenaar van Toren Signal Botrange


 • Tijdens deze voorbereidende contacten kan het netwerk zich rustig opbouwen.
 •  

 • Wanneer de provinciale verantwoordelijke het rijtje afgaat om het beschikbare effectief te kennen kan dan één persoon hem/haar informeren of het beschikbaar aantal en de mogelijkheden.
 •  

 • Voor degenen die geen van beide opleidingen gevolgd hebben : zij moeten zich informeren en zich baseren op het essentiële om efficiënt te werken in een geleid net.
 •  

 • Inderdaad is slechts één station – dat iedereen kan horen – gemachtigd om de beurt te geven teneinde te voorkomen dat stations die elkaar niet horen gelijktijdig zouden uitzenden.
 •  

 • De B-EARS oefeningen moeten niet altijd gestart worden door instanties buiten de UBA maar kunnen ook uitgewerkt en gestart worden door één of meerdere provinciale verantwoordelijken B-EARS en hun medewerkers zoals de coördinators.
 •  

 • Niets belet u om hem/haar te herinneren aan uw wens om deel te nemen aan deze repetities : testen van haalbaarheid van telecommunicatie, uitwisselen van rapporten dit alles in een scenario dat gelijktijdig leuk, ludiek en motiverend kan zijn.

 

B-EARS Staff
Regels voor communicatie B-EARS
29-08-2019
Ingediend door: ON4KTU
 
De radioprocedure toepassen zoals die gehanteerd worden in noodnetten en door hulpdiensten :

 

 • Het net wordt geleid door een netleider. Enkel deze kan toelating geef aan een radiopost om een bericht te versturen.
 •  

 • Een deelnemer van het net vraagt eerst aan de netleider toelating om te spreken in de volgende vorm: ON4PC dit is ON5..., OVER. (Dus altijd eerst de roepnaam van het station dat aangeroepen wordt eerst en uw eigen roepnaam laatst).
 •  

 • De netleider kan dan toelating geven aan een deelnemer in de volgende vorm: ON5... dit is ON4PC..., zendt uw bericht, OVER.
 •  

 • De netleider kan eventueel ook zeggen: ON5... dit is ON4PC, WAIT, OUT.  In dit geval moet de deelnemer wachten alvorens zijn bericht te zenden tot de netleider de toelating geeft.
 •  

 • Na iedere doorgang gebruikt men het woord OVER tenzij er geen antwoord meer verwacht wordt, in dat geval gebruikt men het woord OUT. Het is dus duidelijk dat de soms gebruikte uitdrukking OVER AND OUT niet toegelaten is wegens contradictorisch.
 •  

 • In principe worden er geen berichten uitgewisseld tussen de deelnemers tenzij op vraag van en/of met uitdrukkelijke toestemming van de netleider.
 •  

 • Altijd eerst de PTT knop drukken, eventjes wachten en pas spreken.
 •  

 • Vermijd van te roepen en spreek niet te dicht bij de microfoon.
 •  

 • De berichten wordt zo kort mogelijk en zakelijk gehouden.
 •  

 • Indien nodig kan het NATO spellingsalfabet gebruikt worden, dit vooral voor informatie die zeker foutloos moet overgebracht worden.
 •  

 • Voor getallen kan men dan bij voorkeur cijfer per cijfer uitspreken.
 •  


 • Enkele specifieke termen : 

OVER : ik wacht op uw antwoord

OUT : ik verwacht geen antwoord meer (QRT)

WAIT : wachten (QRX)

ASAP : zo snel mogelijk - As Soon As Possible

ROGER : dat is begrepen

WILCO : zal uitgevoerd worden

THIS IS : ik ben

AFFIRMATIVE : bevestigend

NEGATIVE : ontkennend

SAY AGAIN : herhaal uw bericht

GO AHEAD : ga verder met uw bericht

COPY : ik heb begrepen en genoteerd (QSL)

DISREGARD : negeer het laatste bericht

VERIFY : wil nakijke

 

 

en nog andere in B-EARS vorming ....


Staff B-EARS
Wat is de verbintenis met B-EARS ?
18-08-2019
Ingediend door: ON4KTU

De verwachte kwaliteiten van een lid of een radioamateur zijn behalve het lidmaatschap van de UBA en het in bezit zijn van een vergunning :

   

 1. De verbintenis : de leden verbinden zich er eerst en vooral toe zich ten dienste te stellen van de bevolking, sommige hebben het over Hulp aan de Natie. Dat was het geval voor het radionoodnet tijdens onze samenwerking met het Rode Kruis. Volgens dit principe is het feit van zich in te schrijven bij B-EARS niet te verenigen met het betrachten van een of ander voordeel van B-EARS lid te zijn. De verbintenis moet gemotiveerd zijn door onbaatzuchtigheid en niet door het zoeken naar profijt of een persoonlijk voordeel.
 2.  

 3. De zelfstandigheid : zelf zijn of haar materieel kunnen opstellen, beschikken over het nodige materieel dat gekend is tot in de puntjes en getest werd om er alle mogelijkheden van te kennen en zich kunnen aanpassen aan de plaats van ontplooiing. Er is geen sprake van een zware investering die verder zou gaan dan deze die men zou in de hobby maar wel van minstens het eigen materieel meester zijn zonder nog eens de gebruiksaanwijzing te moeten bovenhalen. De oefeningen zijn interessant aangezien ze toelaten om onze grenzen te ontdekken, de tekortkomingen te corrigeren en nieuwe zaken te ontdekken. De uitwisseling van ervaringen zoals we die kennen in het clubleven zijn ook van toepassing in dit meer specifieke deel van onze hobby. Hier is zelfstandigheid niet onverenigbaar met een samenhorigheidsgevoel.
 4.  

 5. Samenwerking : het is ondenkbaar dat een radioamateur alleen een netwerk kan organiseren dus moet men het gevoel hebben van de gemeenschap en van de groep (modewoord Teambuilding), alleen de groepering van de personen die deel uitmaken van B-Ears kan iets functioneel bijdragen, niet één persoon alleen. De samenhang en de ploeggeest zijn de sleutel van ons succes. Het gaat werkelijk om een keten waarvan elke schakel een lid van B-EARS is dat zijn bijdrage levert volgens zijn mogelijkheden. Het beste voorbeeld is het houden van een velddag waarbij de clubs soms niet al het materieel hebben om deze organiseren en daarom een deelnemer een caravan, een tent, een ander een stroomgroep, een andere verlengkabels, nog een ander een PC voor de log en tenslotte tranceivers meebrengen. Zonder de respectieve inbrengen is er geen velddag. De samenwerking en de integratie van het begrip « geleid netwerk » dient om goed de mechanismen te laten werken die efficiënt zijn (een enkele doorgang van een bericht aan een adequate snelheid laat toe veelvuldige herhalingen te vermijden en zo tijd te laten voor andere informatie die over hetzelfde kanaal dient doorgeven te worden). Wachten op de toelating van de NETLEADER alvorens een bericht uit te zenden laat toe van niet te interfereren met een ander station dat men misschien niet kan horen hetgeen een overbodige herhaling van het oorspronkelijk bericht zou nodig maken. Een goed geleid net laat een vloeiende doorstroming van berichten toe zonder overbelasting van de gebruikte frequentie.
 6.  

 7. Vaardigheid : bijvoorbeeld het gebruik van CTCSS of het kunnen programmeren van een andere frequentie dan deze die oorspronkelijk beschikbaar was zonder daarom steeds de manual te moeten raadplegen. Het is het meester zijn over de meest courante functies van zijn toestellen en zich hiervoor niet beperken tot programmering met een PC of een gemakkelijkere interface. Men stapt uit de comfortzone van de shack , we zijn in de condities van het terrein. Niet alles is beschikbaar tenzij het voorhand voorzien werd. En daarvoor kunnen we een Check-List van het noodzakelijke materiaal gebruiken, een regelmatig onder spanning zetten om de goede staat te controleren en speciale aandacht voor de stockering en het geladen houden van batterijen. Benzine die lange tijd stilstaat in de tank van een stroomgroep verliest na een tijd zijn eigenschappen (octaan).
 8.  

 9. De technieken in gebruik of die zullen gebruikt worden maken deel uit van de dagelijkse praktijk van de hobby. Eens daar voorbij is een zekere opleiding en een wens tot vorming van de kandidaat noodzakelijk. Dit hoeft geen probleem te zijn : ter herinnering ons devies is de studie en het experimenteren van communicatie. Dus wij zetten enkel de resultaten en onze in de praktijk opgedane kennis ter beschikking van de bevolking hetgeen we al dan niet mogen beschouwen als expertise. Meer dan ooit beperkt de praktijk van B-EARS zich niet tot een archaïsche of stofferige praktijk van onze hobby maar wel het in werking stellen van sommige nieuwe technieken die niet zouden gebruikt worden in de dagelijkse praktijk van onze hobby.
   
  Dit kan motiverend zijn of een uitdaging om de huidige doelstellingen te overschrijden en een devies illustreren dat het onze moet zijn : de toegang tot de vergunning, basis of HAREC, van radioamateur is meer dan het kennen van de examenstof, het is voortdurend bijleren en onze basiskennis overschrijden.
   
  Zo kunnen wij ons de verschillende experimenten voor de geest halen : D-STAR met D-RATS, DMR met de DSYNCFS, TETRA en DMO momenteel alvorens over te gaan naar TMO. EASYPAL gebruikt DMR op een smal kanaal ( 2,5 kHz) waarbij sommige functionaliteiten en aanpassingen gewenst waren door ARES. Herontdekking en betere experimenten van NVIS
   
  Meer dan ooit is zich inzetten voor B-EARS ook een middel om vooruit te gaan in de nieuwe technieken van EMCOMM en in onze hobby.

 
B-EARS Staff

Test van alarm B-EARS
01-06-2019
Ingediend door: ON4PC
Beste B-EARS medewerker,
 
WekkerDe alarmering van B-EARS medewerkers is nog een zwak punt in onze werking. Momenteel is voorzien dat de alarmering gebeurd in eerst instantie via het verzenden van SMS naar de medewerkers en in tweede instantie ook door gewone oproepen via telefoon en GSM en ook via de WhatsApp groep.

Maar deze mogelijkheden maken gebruikvan de openbare telecommunicatienetwerken en de kans is groot datin geval onze inzet gevraagd wordt net deze netwerken overbelast of misschien helemaal niet operationeel zullen zijn.

Ideaal zou zijn om over een eigen oproepsysteem te beschikken dat onafhankelijk is van de publieke telecommunicatienetwerken.  Lokaalzijn er al enkele initiatieven met bijvoorbeeld POCSAG-pagers of gelijkaardige systemen maar hiermee een nationale dekking bekomen is financieel en logistiek voor ons niet haalbaar. 

Laat ons daarom eens kijken of een eenvoudig systeem dat weinig of niets kost en direct toepasbaar is hiervoor zou kunnen gebruikt worden.

Op de laatste vergadering van B-EARS staff werd mij gevraagd om verschillende mogelijkheden te bestuderen.

Daarom vraag ik dat jullie, indien mogelijk, willen meewerken aan een test die we gaanhouden op:   Woensdag 31/07/2019 vanaf 19 tot en met 21u00.
Doel :  Nagaan of een eenvoudig systeem met gebruik van CTCSS bruikbaar is al middel voor alarmering.

Praktische beschrijving : een station op een gunstig gelegen locatie in het zuiden van Oost-Vlaanderen zal ergens tussen 19u00 en 20u00 een algemene test oproep doen op 145.500 MHz met een CTSS van 123,0 Hz.
We gaan ervan uit dat alle B-EARS-medewerkers een 2m toestel hebben ingesteld op ontvangst met de frequentie 145.500 MHz en de CTCSS-decoder ingeschakeld met een toonfrequentie van 123,0 Hz. 
Zodra een B-EARS-medewerker de oproep gehoord heeft zal hij of zij dit bevestigen door te antwoorden op 145.275 MHz (dus niet op de aan roepfrequentie!) eveneens met de CTSS 123.0 Hz tijdens de uitzending. 
Dus nogmaals niet antwoorden op 145.500 MHz, enkel de aanroepstations mogen op deze frequentie uitzenden !

Achtergrond informatie : een algemene beschrijving over de werking van CTCSS vinden : https://nl.wikipedia.org/wiki/CTCSS.  De reden waarom wij dit zouden gebruiken is omdat onze algemene aanroepfrequentie (145.500 MHz), in tegenstelling tot de algemene aanroep- en noodfrequentie van bijvoorbeeld de scheepvaart en de luchtvaart, vaak ook gebruikt wordt voor andere doeleinden en soms worden er zelfs hele QSO's op gehouden.  Dat is natuurlijk niet correct maar het is een gegeven waar we rekening moeten mee houden. Bovendien wordt deze frequentie vaak, zoals voorzien, gebruikt voor algemene oproepen in het algemeen.
Daarom is het niet doenbaar om aan de B-EARS medewerkers te vragen dat ze een toestel heel de tijd in stand-by laten luisteren op 145.500 MHz want door de vele gesprekken en storingen en signalen in de ruis zou dit zeer vermoeiend worden en zal het toestel al gauw uitgeschakeld worden!  Maar door de CTCSS decoder in te schakelen zullen enkel de gesprekken die vergezeld worden door een 123.0 Hz subtoon hoorbaar zijn en op die manier is het wel mogelijk van een toestel 24u/24u op deze frequentie ingeschakeld te laten.

Aanroepstations :  iteraard zal één station, zelfs vanop een heel hoge locatie, niet heel het land kunnen bestrijken.  Daarom zouden we een lijstwillen aanleggen van B-EARS-medewerkers die op een zeer gunstig gelegen locatie wonen en die zouden bereid zijn om deze oproep en uit te zenden, respectievelijk te heruitzenden. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen wil dat dan doorgeven aan ON4PC.

Afhankelijk van de resultaten die we bekomen zal dit systeem geëvalueerd worden en eventueel algemeen gebruikt worden in de toekomst met dan regelmatige testoproepen.  Na de test mogen jullie mij een E-mail sturen met jullie mening, observaties en suggesties. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Intussen kreeg ik verschillende reacties en lijkt het mij nodig om nog wat toelichting te geven.
 
1) Dit is een test met een specifiek doel, we gaan dus slechts één manier van oproepen uittesten. Er bestaan nog andere mogelijkheden maar deze zullen dan bij een andere gelegenheid uitgetest worden. Er wordt enkel simplex gewerkt, er worden dus geen repeaters gebruikt bij deze test.
 
2) Jullie luisteren op 145.500 MHz en zodra jullie de oproep gehoord en genoteerd hebben schakelen jullie over naar 145.275 MHz alwaar de rest van de test afgewerkt wordt.
 
Op 145.500 MHz mag enkel gezonden worden door de geregistreerde aanroepstations, dit om de aanroepfrequentie zoveel mogelijk vrij te houden (*).
(*): Het concept van een aanroepfrequentie is dat er minimaal op gezonden wordt zodat deze frequentie zoveel mogelijk vrij blijft voor het initiële doel : het oproepen en/of alarmeren van andere stations.
 
3) Uiteraard zal niet iedereen in de shack zitten om de oproep te kunnen horen.  Een draagbaar toestel kan hierbij handig zijn maar heeft dan weer het nadeel dat het ontvangstbereik vrij klein is, dit voornamelijk door de kleine antenne die erop staat. Hiervoor bestaat er een oplossing (**).
 
(**): Lokale crossband repeater: In de shack gebruikt men een dualbandtoestel met crossbandmogelijkheid. Het twee meter gedeelte wordt afgestemd op 145.500 MHz met de volledige CTCSS ingeschakeld (TSQL of iets dergelijk) en het 70cm gedeelte bijvoorbeeld op 434.000 MHz (ook met CTCSS ingeschakeld en met minimaal vermogen) en dan wordt het toestel als crossband repeater geschakeld (zie de gebruiksaanwijzing). 
 
Daarna schakelt men zijn draagbaar toestel in voor ontvangst op 434.000 MHz (ook met de CTCSS decoder ingeschakeld).  Nu kan men zich overal in huis en in de directe omgeving verplaatsen en wanneer er op 145.500 MHz een oproep is met de 123.0 Hz subtoon dan zal men deze ook horen op het draagbaar toestel.

Op dat moment begeeft de radioamateur zich naar zijn shack om daarover te schakelen naar 145.275 MHz en vandaar zijn beschikbaarheid te melden. Voor een dergelijke crossband repeater heeft men geen vergunning voor een onbemand station nodig omdat de operator zich bij het station bevindt.

Uiteraard mag deze opstelling enkel werken wanneer de radioamateur effectief zich in de onmiddellijke omgeving bevindt.
 
4) Het tijdvak wordt enigszins aangepast, de oproep zal gebeuren tussen 19:00 en 21:00 in de beide landstalen. 
 
Na de initiële oproep van het hoofdoproepstation zullen de geregistreerde sub-oproepstations deze oproep herhalen op 145.500 MHz. 

Op deze manier moet de oproep voor vaste stations hoorbaar zijn in heel Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel, het zuiden van Antwerpen en van Limburg, Enkel het Noordoosten van het Vlaamse gewest kan nog een probleem vormen. 

Indien iemand met een goede locatie aldaar beschikbaar is dan hoor ik het graag.
 

We gaan als volgt werken.
 
1) Het hoofdoproepstation ON4PC/m zal opgesteld worden op de Oudenberg te Geraardsbergen en bestrijkt een groot deel van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en het westen van Vlaams-Brabant.

2) Het station ON4VC te Torhout bestrijkt West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.

3) Het station ON5DVA te Ottignies bestrijkt Waals-Brabant, Brussel, het oosten van Vlaams-Brabant en een groot gedeelte van Namen.

4) Het station ON6GPS te Robertville bestrijkt Liège, Namen en Luxemburg en het zuiden van Limburg.

De oproep op 145.500 MHz moet het volgende formaat hebben :
 
Exercise – Excercise  :
Dit is een algemene test-oproep enkel voor de medewerkers van B-EARS.
Ce-ci est un appel général de test seulement pour les collaborateurs de B-EARS. 
Exercise – Excercise
Gelieve niet te antwoorden op deze frequentie maar enkel op 145.275 MHz (een-vier-vijf punt twee-zeven-vijf megahertz) met CTCSS 123.0 Hz. 
Veuillez ne pas répondre sur cette fréquence mais seulement sur 145.275 MHz (un-quatre-cinq point deux-sept-cinq megahertz) avec le CTCSS de 123.0 Hz.
Exercise - Excercise.
 
Deze oproep driemaan na elkaar uitzenden

Jullie taak bestaat er in van de hierboven vermelde oproep uit te zenden (in de beide landstalen) op 145.500 MHz met CTCSS 123.0 Hz, stipt op de aanvangstijd van uw hieronder aangegeven tijdvak. 

Na het uitzenden van jullie oproep schakelen jullie over naar 145.275 MHz om aldaar de inmelders te registreren.

De gegevens inzake de door u geregistreerde inmelders alsook hun eventuele opmerkingen worden binnen de 24u naar   on4pc.filip@gmail   gestuurd.

Tijdvak 1 : 19:05 - 19:25    ON4PC/m
Tijdvak 2 : 19:30 - 19:50    ON4VC
Tijdvak 3 : 19:55 - 20:15    ON5DVA
Tijdvak 4 : 20:20 - 20:40    ON6GPS/p
 
In GEEN geval antwoorden op oproepen van eender wie op 145.500 MHz en geen discussies aangaan! Deze frequentie wordt enkel gebruikt om de oproepen door te geven.
73, Filip ON4PC
Technical manager van B-EARS.
 
on4pc [dot] filip [at] gmail [dot] com

Cursus: gebruik van D-RATS
21-06-2015
Ingediend door: ON4AVJ
[Update!]
Tijdens de oefening van 17 mei jongstleden werd geëxperimenteerd met het overbrengen van bestanden. Een deel van de oefening bestond erin om een databestand met gegevens van slachtoffers door te zenden naar het crisiscentrum. In Antwerpen slaagde men daarin door gebruik te maken van een DMR verbinding. In Oost-Vlaanderen experimenteerde men met D-STAR.
Op ons nationaal congres werd door Patrick, ON4PN, uitleg gegeven over het gebruik van D-RATS voor het overbrengen van berichten. Daar werd voorgesteld om daar verder op in te gaan.
Patrick zal een avondvullende cursus geven over het gebruik van D-RATS in de noodcommunicatie. Dit zal doorgaan op:
 • Woensdag 23 september 2015 om 19u.
 • Plaats: Radio club Leuven (RCL), Diestsevest 39 Leuven.
Deze avond staat open voor alle B-EARS leden van beide taalgroepen.
B-EARS-oefening van 17/05
17-05-2015
Ingediend door: ON7TK
Vandaag 17 mei vanaf 14u. gaat een B-EARS-oefening plaatsvinden in drie provincies, nl. Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant. Later op het jaar zal een gelijkaardige oefening plaatsvinden in Wallonië.
Deze oefening is de tweede oefening van B-EARS met de FOD Binnenlandse Zaken. De oefening kent drie doelstellingen:
 • de procedures en werking van B-EARS testen,
 • het bestaan van B-EARS bekend te maken,
 • eventuele plaatsen van inzet te documenteren.

Er worden negen teams ingezet met twee B-EARS-medewerkers per team. Elke provincie heeft zijn eigen scenario:

Scenario 1
Twee binnenvaartschepen botsen op het kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van Zelzate, met een ontploffing als gevolg. Door de ontploffing komt er vervuiling vrij op het kanaal. De brokstukken treffen een nabijgelegen hoogspanningstransformator waardoor in de omgeving ook elektriciteit en communicatie uitvalt.
We zitten op het grondgebied van hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen). Het korps dat de snelste adequate hulp kan bieden is Zelzate, met Assenede in versterking. De interventie wordt geleid vanuit de zonale dispatching te Gent. Er is geen communicatie rond Zelzate en Assenede, daarom wordt B-EARS gevraagd om deze plaatsen te verbinden met de dispatching te Gent.

Scenario 2
Door de droogte van de laatste weken is er brand uitgebroken op de Kalmthoutse Heide. De commando-oplegger van Civiele Bescherming Brasschaat wordt gevraagd als CP-OPS. Doordat er geen dekking is wordt B-EARS gevraagd om de radioverbinding te verzorgen. De noodplanningsambtenaar van Antwerpen open het crisiscentrum, gelegen in het gebouw van Brandweer Antwerpen. Doordat de communicatie tussen Kalmthout en Antwerpen problemen ondervindt, wordt ook daar een B-EARS-ploeg gevraagd.

Scenario 3
Aarschot en zijn deelgemeenten werden afgeschakeld in schijf 6 van het afschakelplan. Door een probleem bij het aanschakelen ontstond er een black-out. De noodplanningsambtenaar beslist om in de deelgemeenten opvangcentra in te richten.

De communicatie verloopt op alle locaties via VHF/UHF. Gezien in het scenario persoonsgegevens moeten verzonden worden, wordt er gebruik gemaakt van datacommunicatie. Tijdens de oefening moet er ook geprobeerd worden een verbinding te maken (HF) tussen één van de locaties in Oost-Vlaanderen, één van de locaties in Antwerpen en één van de locaties in Vlaams Brabant (optioneel).

Het wordt een nieuwe uitdaging voor alle deelnemers…

Logo IBZ - UBA

Vergadering met de regionale en provinciale verantwoordelijken in Wallonië en Brussel
27-07-2014
Ingediend door: ON5KX
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van de UBA werd een overeenkomst ondertekend met de FOD Binnenlandse Zaken. Deze vergadering had als voornaamste doelstelling uitleg en commentaar te geven over de verschillende onderdelen van dit akkoord.

We citeren enkele belangrijke punten:
 • Om de accreditatie te bekomen moet een verplichte opleiding worden gevolgd gedurende twee dagen. De opleiding wordt georganiseerd door FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Bescherming) en de UBA. Op het einde van de cursus moet men slagen in het examen.
 • Elk lid dat aan de proef deelneemt moet een bewijs voorleggen van blanco strafregister (vroeger "goed gedrag en zeden) evenals een attest waarin men verklaart dat men in goede gezondheid verkeerd. Dit laatste document wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Een medisch attest is dus niet nodig.
 • De geaccrediteerde leden moeten binnen de twee uur zich kunnen aanbieden op de door de Civiele Bescherming voorgeschreven plaats in geval van oefening of in geval van nood.
 • Er zal minstens één oefening per jaar worden ingericht met de Civiele Bescherming in samenwerking met de UBA.

Het succes van dit project is van essentieel belang voor het imago van de radioamateurs. Aan de overheid moet getoond worden wat een radioamateur is en wat hij kan betekenen voor de maatschappij.

Op weg naar een erkenning!
21-08-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Vergadering met het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze 18 augustus 2012
Na een jaar wachten, hebben wij tenslotte onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw kunnen ontmoeten. Ondertussen was dit dossier goed vooruitgegaan en is het verzekeringscontract klaar evenals de begroting voor het project.
Een cursus is in voorbereiding. Hij zal handelen over de procedures en te gebruiken documenten, de kennis van de Nood- en Interventieplannen en de werking van A.S.T.R.I.D. Het tweede deel, typisch voor de radioamateur zal voorbereid worden door U.B.A, werkgroep B-EARS.

Het bezoek van het centrum van de Civiele Bescherming van Jabbeke is gepland voor midden september, waar het samenwerkingsprotocol gefinaliseerd zal worden.
Het is dan aan de leden van B-EARS om te bewijzen dat we in staat zijn om, op autonome wijze de communicatie te waarborgen, die ons gevraagd wordt.

Laat ons klaar zijn voor deze taken!

Nieuw convenant tussen DARES en hulpregio Hollands Midden
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.

Hierbij het volledige persbericht

Ook in België werkt B-EARS aan gelijkaardige overeenkomsten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wake-up oefening van DARES
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ

Onze Nederlandse vrienden van DARES deden begin maart mee aan een oefening "Wake-up 2012". Deze oefening werd georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Nederlandse 13de gemechaniseerde brigade van Oirschot in het raam van de samenwerking tussen burgers en militairen (ICMS) voor het zuiden van Nederland.

Op 4 maart en de week erna nam DARES deel aan deze “Wake-up call”. Hierbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren.

B-EARS was uitgenodigd als observator. We gingen een kijkje nemen op zondag.
Meer over deze oefening vind je in de B-EARS stream.

Ook de Nederlandse pers volgde deze oefening. Journalisten van het vakblad "Incident" schreven een interessant artikel over de bijdrage van DARES.