UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Belgische radioamateurs aan de eer op Ham Radio 2008
29-06-2008
Ingediend door: ON4UN
HAMRadio logoTijdens de officiële opening van HAM RADIO 2008 te Friedrichshafen ontving Gaston Bertles ON4WF de prestigieuze Horkheimer prijs die jaarlijks door de DARC wordt toegekend aan een "zeer verdienstelijke radioamateur, die een uitzonderlijke bijdrage hebben gedaan aan het radioamateurisme en de doelstellingen van de DARC". Gaston werd voorgesteld voor deze onderscheiding door de Raad van Bestuur van de UBA, in een document getekend door Claude, ON7TK, John ON4UN, Jacques ON5OO en Rik, ON7YD.

Dezelfde dag nog werd Gaston, ON4WF een tweede keer geëerd, toen Dick Ross, K2MGA, de uitgever van het Amerikaanse CQ Magazine hem een mooie zilveren plaat overhandigde ter gelegenheid van zijn opname in de CQ Amateur Radio Hall of Fame.

John ON4UN, die reeds in 1997 werd opgenomen in de CQ Contest Hall of Fame viel nu ook de eer te beurt te worden opgenomen in de CQ DX Hall of Fame.

ON4WF en DL9KCE ON4WF-ON5OO-ON4UN-ON7TK
Thilo Koots, DL9KCE overhandigt de Horkheimer prijs aan Gaston, ON4WF tijdens de officiële opening van HAM RADIO 2008. Dick Ross K2MGA, uitgever van het Amerikaanse CQ Magazine met Gaston, ON4WF en John ON4UN. Gaston en John werden nog eens speciaal bedacht door enkele vrienden ter gelegenheid van hun onderscheiding. Op de foto zien we Jacques ON5OO en Claude ON7TK met Gaston en John.

Geen nickel-cadmium batterijen in Europa na 26 september 2008
19-06-2008
Ingediend door: ON4UN
Nikkel-Cadmium batterijenNa 26 september wordt een nieuwe Europese richtlijn (richtlijn 2006/66/EC gedateerd 6 september 2006) van kracht, die verbiedt nog langer Nikkel-Cadmium batterijen te verkopen in de EU.

Belgian "Get Together" in Frierichshafen
16-06-2008
Ingediend door: ON4UN
HAM RADIO-logoVoor wie na de beurs nog niet weet wat doen en nieuwsgierig is wat andere Belgen zo-al kunnen kopen hebben is er op zaterdag 28/06 om 18u00 "Belgische radio amateur Reünie" op het "open air" binnenplein van de Messe Friedrichshafen.

Kijk uit
naar de UBA-vlag aan één van de eet-tentjes. Samen een hapje eten, een drankje en een leuke babbel achteraf is de bedoeling.

Rik ON7YD, in de kijker
19-05-2008
Ingediend door: ON4UN
Zelfbouw radiozenderJasper Veldman meldt dat zijn school (het Coornhert Gymnasium te Gouda) meedoet aan de CanSat-competitie. Deelnemers hieraan bouwen een satelliet ter grootte van een colablikje. Dit wordt in de halve finale van a.s. vrijdag, 16 mei, tot ongeveer 150 meter hoogte gebracht met een vlieger. In de finale stijgen de bouwprojecten met een raket tot 1.000 meter hoogte op.
Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur
10-05-2008
Ingediend door: ON4UN
Het is voor niemand een geheim dat de 'operating practice' op de banden niet steeds is zoals we het graag zouden horen. Twee jaar geleden kroop Mark, ON4WW, in zijn spreekwoordelijke pen en schreef het succesvolle document "Operating Practice" dat ondertussen in meer dan 15 talen is vertaald en gepubliceerd in nog meer landen. Het succes en de vele positieve kritieken hebben John ON4UN en Mark ON4WW ertoe aangezet een volledig handboek te schrijven betreffende de Ethiek en de Operationele Procedures voor de Radioamateur.

Dit document wordt door de Executive Committee van IARU R1 op de volgende driejaarlijkse IARU R1 vergadering voorgesteld als standaard document betreffende dit onderwerp.
CW, moeilijk?
28-04-2008
Ingediend door: ON7TK
Kijk hoe gemakkelijk het is...
Nieuw op de UBA-website
27-04-2008
Ingediend door: ON4UN
De pagina 'Agenda' op onze site werd aangevuld met twee rubrieken: 'Opleidingen' en 'Voordrachten'. Wij zien uw input graag tegemoet via info [at] uba [dot] be (subject: Opleidingen%20en%20voordrachten) .
Mr. Antenna Modeling, L.B. Cebik - W4RNL - SK
23-04-2008
Ingediend door: ON4UN
Vorige week overleed, op 68-jarige leeftijd, L.B. Cebik, W4RNL, wereldwijd bekend als gedreven antenne-expert. Als geen ander slaagde Cebik erin om antennes te "modelleren" en hun eigenschappen uiteen te zetten, via zijn website en talrijke publicaties. Hamspirit stond bij "LB" hoog in het vaandel. Dit vertaalde zich bijvoorbeeld in zijn bereidheid om eender welke vraag over eender welke antenne mee te bekijken en de vraagsteller binnen de kortste keren een helder, volledig antwoord te geven.
Belgocontrol op zoek naar radartechnici
20-04-2008
Ingediend door: ON4UN
Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf met als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is. Belgocontrol verstrekt alle noodzakelijke diensten om het luchtverkeer in alle veiligheid te leiden en te beheren, één van diensten is het beheer van systemen en infrastructuur voor navigatie.
Courtisane festival lanceert morse vanuit de Boekentoren te Gent
17-04-2008
Ingediend door: ON4UN
Boekentoren (Gent)Eén van de werken uit de tentoonstelling Re-make/Re-model is een vertaling van Don Quijote in morse, te zien als rode lichtsignalen vanuit de Boekentoren—een project van Jean-Baptiste Ganne (FR).