UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

UBA Homebrew Challenge 2008 - 2009
08-02-2009
Ingediend door: ON5EX
De technische redactie van CQ-QSO verwelkomt onder onze leden bijkomende kandidaturen voor de jury van de UBA Homebrew Challenge 2008-2009.
UBA en onderwijs
13-01-2009
Ingediend door: ON7YD
We leven momenteel in een maatschappij waar er een tekort is aan grondig technisch en/of wetenschappelijk geschoolde werknemers. Te weinig jongeren volgen de juiste (hogere) studies om aan deze vraag te voldoen. Om hier verandering in te brengen proberen verschillende instanties via activiteiten in het basis- en middelbaar onderwijs de belangstelling voor technische of wetenschappelijke studies te stimuleren.
Bijdrage voor opleiding basisvergunning
13-01-2009
Ingediend door: ON7YD
De Raad van Bestuur heeft beslist om de opleidingen voor de basisvergunning financieel te steunen.
UBA MUF plots
04-01-2009
Ingediend door: ON4UN
Sedert ruim 5 jaar bieden we onze lezers MUF grafieken gecentreerd op België, en dit voor de 12 bijzonderste area's van de wereld (onder HF / Propagatie).
Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter, ON7TK
30-12-2008
Ingediend door: ON7TK
ON7TK

Het is reeds een gewoonte geworden dat in deze periode van feestdagen, de UBA-voorzitter een nieuwjaarsboodschap richt aan alle lezers van onze site. Ook dit jaar maakt de voorzitter de balans op van het voorbije jaar en zal hij tevens enkele plannen onthullen wat betreft het komende jaar.


UBA-lidkaarten 2009
30-12-2008
Ingediend door: ON7TK
Lidkaart 2009
Weldra valt de CQ-QSO van januari-februari 2009 in de bus.

Let op ! Op het losse verzendingsblad staat de UBA-lidkaart 2009 afgedrukt. Je kan de lidkaart vrij gemakkelijk van het verzendingsblad afscheuren.
Zelfbouw in de sectie MWV
11-12-2008
Ingediend door: ON5EX
In navolging van het eerste zelfbouwproject (een seriële interface voor een Icom-transceiver), wordt dit jaar bij MWV werk gemaakt van de VK5JST antenne-analyser.
Rapporten over de IARU R1-conferentie te Cavtat
07-12-2008
Ingediend door: ON4UN
We ontvingen zopas vanwege onze voorzitter ON7TK de rapporten van de hand van ON5OO, IARU R1 liaison-manager voor de UBA en ON7LX, UBA HF-manager. Hierbij was eveneens het rapport van ON4UN daterend van 26 november gevoegd.
Shoenmaker blijf bij uw leest
29-11-2008
Ingediend door: ON4UN
We lezen op de website van ON7PC:

"(PC le 23 novembre 2008) Lu sur Radiomateur.org, mais il aurait été bien de pouvoir le lire aussi sur le site de notre association :

Les élections du nouveau bureau de la région 1 IARU ont été en date du 21 novembre 2008 au soir, déclarées invalides pour non conformité des bulletins, un indicatif ayant été mal reporté sur ceux-ci. Un nouveau vote a donc eu lieu le samedi 22 novembre 2008 au matin, dont voici les résultats :
 
- Président: PB2T avec 41 voix
- Vice président: 6W1KI avec 49 voix
- Secrétaire: ZS4BS avec 40 voix
- Trésorier: HB9JOE avec 49 voix
- Membres: LZ1US, F6IOC, 9A5W, OD5TE, G3PSM "
...

ON58EXPO
28-11-2008
Ingediend door: ON7YD
Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de wereldtentoonstelling in Brussel is de sectie ORA QRV vanuit het Atomium met de call ON58EXPO. De antennes zijn opgesteld op de bovenste bol.