UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Bezoek Artesis Hogeschool Antwerpen aan het Fort van Lier
18-11-2009
Ingediend door: ON7YD
Vrijdag 13 november hebben een 30-tal laatstejaars studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen een bezoek gebracht aan het Fort van Lier.
Het bezoek van de studenten, richting telecommunicatie, was de afsluiting van 3 themaweken rond HF-technieken met de bedoeling te ervaren hoe de aangeleerde theorie in de praktijk wordt toegepast.
Het programma van de dag werd met hun docent van te voren in grote lijnen vastgelegd.

(Info: ON5OT, Foto: ON4XB)
UBA HAREC handboek
17-11-2009
Ingediend door: ON7YD
Door een misverstand zijn een aantal HAREC handboeken die besteld zijn bij het UBA Service Bureau verzonden zonder hoofdstuk 15 (De Belgische Regelgeving), dat omwille van mogelijke veranderingen in de regelgeving als bijlage bij het handboek hoort.
Wie een HAREC handboek ontvangen heeft zonder deze bijlage wordt verzocht dit te melden bij het UBA Service Bureau, met vermelding van naam, call en volledig adres.
Men zal dan het nodige doen om u alsnog deze bijlage te bezorgen.

HAREC Opleiding in UBA – DST
09-11-2009
Ingediend door: ON7YD

Op 9 september 2009 is men in het VTIM te Diest van start gegaan met een 36 weken durende HAREC opleiding.

Er boden zich een 18 tal kandidaten aan die, na 8 weken cursus, nog steeds allemaal iedere week op post zijn.

Ondertussen hebben deze moedige kandidaat-HAREC OM de zware periode van AC & DC achter de rug, en zijn ze klaar om na het herfstverlof ondergedompeld te worden in de wereld van de elektronica.

Samen met de drie lesgevers, Jean-Pierre ON8JP, Ludo ON7JW en Lode ON6KL, wensen alle leden van UBA-DST deze OM alle succes toe.


(Info: ON6KL)

Zender op geluidsenergie (updated)
20-10-2009
Ingediend door: ON7YD
Mike Rainey, AA1TJ, is wel vaker op zoek naar originele ontwerpen van zenders en ontvangers, zoals je kan zien op zijn website.
Een van zijn recente ontwerpen is een zender die zijn energie haalt uit ... geluid.
Mike werd hierbij geïnspireerd door een patent uit 1961 van ene George W Bryan Jr.

World Telecom 2009
12-10-2009
Ingediend door: ON7YD
In Genève had van 5 oktober tot 9 oktober 2009 World Telecom plaats georganiseerd door ITU, de International Telecommunication Union.
Van over de hele wereld stroomden belangstellenden en afgevaardigden toe.
Verschillende staatshoofden en de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban-Ki Moon openden onder grote belangstelling World Telecom 2009.

Leerlingen van het Sint-Michielscollege Brasschaat praten met Frank De Winne
09-10-2009
Ingediend door: ON7YD
Op woensdag 7 oktober om 12u20 steeg de spanning voor een twintigtal geselecteerde leerlingen van de lagere en secundaire afdeling ten top toen ze Willy, ON5JM, voorzitter sectie AAA, de ISS hoorden aanroepen. "OR4ISS this is ON7RT". Om de spanning hoog te houden werd de ISS aangeroepen toen de elevatie nog maar -7° was. Eén minuut later was het contact met Frank De Winne een feit.

17th ARDF IARU R1 Championship, Obzor, Bulgaria
29-09-2009
Ingediend door: ON7YD
7 UBA deelnemers hebben de Belgische kleuren verdedigd op het 17de IARU Region 1 ARDF kampioenschap. De eerste wedstrijd bestond uit een 80m peilwedstrijd. De tweede uit een 2m wedstrijd. Het gebied was 3km op 2km groot en bestond hoofdzakelijk uit loofbossen met diepe geulen gevormd door water. Meer informatie en de uitslagen te vinden op: www.ardf2009.eu.

Kurt, ON4CHE

ARISS radiocontact in Oudenaarde
25-09-2009
Ingediend door: ON7YD
In het kader van het ARISS project heeft de UBA afdeling ODE op 22 september een zeer geslaagde rechtstreekse radioverbinding gemaakt vanuit het Vrij Technisch Instituut St. Lucas te Oudenaarde. De verbinding gebeurde met een door de school ontworpen en gebouwde crossed yagi, waardoor de school het voorbije jaar volledig in het teken stond van de ruimtevaart.

52ste Jamboree On The Air
25-09-2009
Ingediend door: ON7YD
Tijdens het weekend van 17 & 18 oktober gaat de 52ste editie van JOTA en 13de van JOTI door, waarbij honderdduizenden scouts met o.a. hulp van radioamateurs contact zoeken met elkaar. Als je opgewarmd bent door de artikelen van de UBA Commissie Jongerenwerking in de laatste CQ-QSO’s en je dit evenement niet wilt missen, kan je zowel op individuele basis als met je sectie deelnemen. Storm zo snel mogelijk de deur uit en zoek een scoutsgroep in je buurt. Als je de vraag stelt zullen ze in 99% positief antwoorden.

UBA Homebrew Challenge 2008-2009 - Laureaten
21-09-2009
Ingediend door: ON5EX
Ook dit ‘seizoen’ zijn er enkele ingediende projecten uit de boot gevallen, grotendeels omwille van tijdsgebrek. Maar alle projecten die de deadline van 1 juli 2009 haalden, zijn zeker de moeite waard.