UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Basisvergunning sectie RBO: 100 % geslaagd
16-10-2010
Ingediend door: ON7YD
Groepsfoto RBO-deelnemers

Op woensdag 13 oktober slaagden alle 8 kandidaten van de cursus Basisvergunning voor het ON3-examen in de Duitse taal.
Proficiat aan alle kandidaten én aan de lesgevers ON8BN en ON5VU.


JOTA 2010
15-09-2010
Ingediend door: ON7YD
Traditioneel ontmoeten scouts en gidsen van over de hele wereld elkaar op de radioamateurbanden tijdens het derde weekend van oktober. Men noemt deze gebeurtenis de "Jamboree On The Air" of kortweg JOTA.
Voor de scouts en gidsen is dit een unieke gelegenheid wereldwijd contacten te leggen, voor ons radioamateurs een unieke gelegenheid om onze hobby voor te stellen aan een groep jongeren.

HAREC opleidingen in Limburg (secties RST en NOL)
30-08-2010
Ingediend door: ON7YD
Zowel de sectie RST als NOL melden dat ze binnenkort starten met een HAREC opleiding.

Bij RST gaat men op 5 september van start in de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht (Brustem) voor een lessenreeks die eindigt in juni 2011.
Belangstellenden voor de HAREC opleiding in RST kunnen contact opnemen met Roger Leunen, ON4AHQ, on4ahq [at] uba [dot] be of 011-67.15.65.

In NOL zijn de plannen voor de HAREC opleiding nog niet concreet, maar men wil starten in het najaar. Indien er onvoldoende belangstelling is voor een HAREC opleiding overweegt men een opleiding basisvergunning te geven.
Belangstellenden voor de HAREC opleiding (of alternatief de opleiding basisvergunning) kunnen contact opnemen met Richard Steensels, ON4AST, richard [dot] steensels [at] telenet [dot] be.

HAREC opleiding in GNT
27-08-2010
Ingediend door: ON7YD
Op 10 september 2010 start in Gent een opleiding voor de HAREC vergunning. De lessen worden gegeven in het lokaal van GNT, om de twee weken op vrijdagavond van 20u tot 22u.
Deze opleiding is toegankelijk voor alle UBA leden, ongeacht hun sectie. Meer informatie vind je hier.
Heb je nog vragen of wil je inschrijven contacteer dan Martin, ON7EG:
09/231.45.09
on7eg [at] uba [dot] be

Opleiding basisvergunning en HAREC vergunning in Mechelen
23-08-2010
Ingediend door: ON7YD
De UBA sectie Mechelen (MCL) geeft dit najaar zowel een opleiding voor de basisvergunning als voor de HAREC vergunning. Op 2 september start de opleiding voor de basisvergunning die op 14 oktober afgesloten wordt met de praktische proef. Wie de smaak te pakken heeft kan een week later (21 oktober) meteen "doorstarten", want dan begint de HAREC opleiding die eindigt op 7 juli 2011. Maar natuurlijk zijn ook alle ON3's, of niet gelicencieerden die meteen de stap naar de HAREC vergunning willen zetten, hier welkom.
Met beide opleidingen zet de sectie MCL haar 25 jarige traditie van lesgeven verder.
Voor alle inlichtingen en inschrijving kan je terecht bij Frans, on5go [at] uba [dot] be (ON5GO).
 
Vlaams ontwerp van besluit ivm de stralingsnormen, in tweede lezing goedgekeurd
21-08-2010
Ingediend door: ON7TK
Logo LNE
We vernemen net dat het Vlaams ontwerp van besluit ivm de stralingsnormen, in tweede lezing, door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 9 juli jl. Na de adviesvraag bij de Raad van State kan het besluit definitief worden goedgekeurd en daarna gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (naar schatting november 2010).

Het gaat hier nog steeds om een ontwerptekst. Die zal dus binnenkort door de Vlaamse Regering definitief worden goedgekeurd. Het is pas wanneer het besluit in het Belgisch Staatsblad verschijnt, dat deze reglementering van kracht wordt...

Vacatures bij defensie
29-07-2010
Ingediend door: ON7TK
Logo DefensieHet Ministerie van Defensie is op zoek naar gemotiveerde jongeren die belangstelling hebben in telecommunicatie.
De jobbeschrijving luidt als volgt:
"Je stelt als operator communicatiesystemen (geïntegreerd netwerk voor automatische transmissies & hertzbundels) de transmissieapparatuur van de Landcomponent in werking en je beheert de netwerken."
De uiterste inschrijvingsdatum voor deze vacature is 10 september 2010. De weerhouden kandidaten zullen hun opleiding starten op 16 november van dit jaar.

Workshop voor 'debutant' radioamateurs bij MWV
16-07-2010
Ingediend door: ON7TK
Grabbelpas (soldeeroefening)
De grote vakantie is een ideale periode om jeugdactiviteiten te organiseren. Dat hebben de leden van de sectie Midden West-Vlaanderen (UBA/MWV) heel goed begrepen. Op 15 juli jl. werd in het kader van de speelpleinwerking van Roeselare in Beveren een workshop georganiseerd met als thema "Zoeken met de zendamateurs".

Velddagfoto's
22-06-2010
Ingediend door: ON5EX

on5ex [at] uba [dot] be?subject=Velddagfoto's">We voegen graag uw favoriete velddagfoto's toe aan het velddag foto-album op de site.

Graag maximum drie foto's per velddagstation.


Friedrichshafen 2010 komt eraan
21-06-2010
Ingediend door: ON7TK
Friedrichshafen 2010
Van vrijdag 25 juni tot en met zondag 27 juni zullen, zoals elk jaar, een goede 17.000 radioamateurs de weg vinden naar Friedrichshafen, aan het enig mooie Bodenmeer bij het drielandenpunt Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland. Met ruim 170 exposanten uit zowat 30 landen en duizenden gelegenheidsexposanten op de vlooienmarkt, is Friedrichshafen uiteraard het Mekka van het Radioamateurisme in Europa, dat nog in weinig dient onder te doen voor zijn Amerikaanse broer in Dayton.