UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Storingen veroorzaakt door Plasma TV’s
24-11-2010
Ingediend door: ON4UN
About Plasme TV
In gans de wereld is het bekend dat sommige Plasma TVs’, in het bijzonder bepaalde types van het merk Panasonic, een zeer hoog stoorniveau creëren op de hogere HF-banden. Ga maar eens zoeken op het Internet. In Duitsland en in Nederland zijn de autoriteiten (de collega’s van de dienst NCS van het BIPT) reeds tussengekomen in deze aangelegenheid, wat in een aantal gevallen geleid heeft tot terugname van de slechte plasmatoestellen en het vervangen door een type dat geen stoorsignalen uitzendt.

Frank De Winne in HETPALEIS
23-11-2010
Ingediend door: ON7YD

Op dinsdag 14 december 2010 om 20u15 praat astronaut Frank De Winne in HETPALEIS, een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen.


Kleine werken aan een woning eenvoudiger
15-11-2010
Ingediend door: ON4SLB
Vlaanderen: kleine werken.
Vanaf 1 december 2010 is het besluit van de Vlaamse Regering van kracht dat vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning verleent in een aantal gevallen. De bepalingen van het besluit die een zendamateur kunnen aanbelangen zijn in deze bijdrage weergegeven.

Sectie LIR op hobbybeurs Broechem
15-11-2010
Ingediend door: ON7YD
Op zondag 14 november nam de sectie LIR deel aan een hobbybeurs te Broechem. Ze vertelden er een verhaal rond de noodzaak van de RadioamateurDIENST in noodgevallen en rond de evolutie van het Radioamateurisme van nostalgie naar hedendaagse spitstechnologie.

Info: ON6LK

Planeterella experiment
05-11-2010
Ingediend door: ON7YD
Planeterella
Het "Planeterella experiment" is gebaseerd op het "Terrella experiment" waarmee de Noorse natuurkundige Birkeland op het einde van de 19de eeuw de invloed van geladen deeltjes (afkomstig van de zon) op het aards magneetveld demonstreerde. In dit visueel indrukwekkend experiment wordt onder andere het poollicht (Aurora) nagebootst.
Tijdens de "Seventh European Space Weather Week" die doorgaat van 15-19 november 2010 te Brugge wordt dit experiment uitgevoerd.

Basisvergunning sectie RBO: 100 % geslaagd
16-10-2010
Ingediend door: ON7YD
Groepsfoto RBO-deelnemers

Op woensdag 13 oktober slaagden alle 8 kandidaten van de cursus Basisvergunning voor het ON3-examen in de Duitse taal.
Proficiat aan alle kandidaten én aan de lesgevers ON8BN en ON5VU.


JOTA 2010
15-09-2010
Ingediend door: ON7YD
Traditioneel ontmoeten scouts en gidsen van over de hele wereld elkaar op de radioamateurbanden tijdens het derde weekend van oktober. Men noemt deze gebeurtenis de "Jamboree On The Air" of kortweg JOTA.
Voor de scouts en gidsen is dit een unieke gelegenheid wereldwijd contacten te leggen, voor ons radioamateurs een unieke gelegenheid om onze hobby voor te stellen aan een groep jongeren.

HAREC opleidingen in Limburg (secties RST en NOL)
30-08-2010
Ingediend door: ON7YD
Zowel de sectie RST als NOL melden dat ze binnenkort starten met een HAREC opleiding.

Bij RST gaat men op 5 september van start in de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht (Brustem) voor een lessenreeks die eindigt in juni 2011.
Belangstellenden voor de HAREC opleiding in RST kunnen contact opnemen met Roger Leunen, ON4AHQ, on4ahq [at] uba [dot] be of 011-67.15.65.

In NOL zijn de plannen voor de HAREC opleiding nog niet concreet, maar men wil starten in het najaar. Indien er onvoldoende belangstelling is voor een HAREC opleiding overweegt men een opleiding basisvergunning te geven.
Belangstellenden voor de HAREC opleiding (of alternatief de opleiding basisvergunning) kunnen contact opnemen met Richard Steensels, ON4AST, richard [dot] steensels [at] telenet [dot] be.

HAREC opleiding in GNT
27-08-2010
Ingediend door: ON7YD
Op 10 september 2010 start in Gent een opleiding voor de HAREC vergunning. De lessen worden gegeven in het lokaal van GNT, om de twee weken op vrijdagavond van 20u tot 22u.
Deze opleiding is toegankelijk voor alle UBA leden, ongeacht hun sectie. Meer informatie vind je hier.
Heb je nog vragen of wil je inschrijven contacteer dan Martin, ON7EG:
09/231.45.09
on7eg [at] uba [dot] be

Opleiding basisvergunning en HAREC vergunning in Mechelen
23-08-2010
Ingediend door: ON7YD
De UBA sectie Mechelen (MCL) geeft dit najaar zowel een opleiding voor de basisvergunning als voor de HAREC vergunning. Op 2 september start de opleiding voor de basisvergunning die op 14 oktober afgesloten wordt met de praktische proef. Wie de smaak te pakken heeft kan een week later (21 oktober) meteen "doorstarten", want dan begint de HAREC opleiding die eindigt op 7 juli 2011. Maar natuurlijk zijn ook alle ON3's, of niet gelicencieerden die meteen de stap naar de HAREC vergunning willen zetten, hier welkom.
Met beide opleidingen zet de sectie MCL haar 25 jarige traditie van lesgeven verder.
Voor alle inlichtingen en inschrijving kan je terecht bij Frans, on5go [at] uba [dot] be (ON5GO).