UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

UBA-congres te Louvain-la-Neuve
03-04-2012
Ingediend door: ON7TK
Logo: UBA-congres
Op zaterdag 12 mei 2012 is het weer zover!

Het UBA-congres gaat dit jaar door in de gebouwen van de UCL (Université Catholique de Louvain) te Louvain-la-Neuve nabij Waver. Dat dit een prachtlocatie is, zal iedereen met eigen ogen kunnen vaststellen. Alles nodigt ertoe uit om er een prachtige UBA- en familiedag van te maken.

Kennisgeving voor zendantennes (update 25-04-2012)
02-04-2012
Ingediend door: ON7YD
In een recente aanpassing van de VLAREM II wetgeving, waaronder ook de normering van zendantennes valt, is voor vast opgestelde zendantennes geen conformiteitsattest vereist, op voorwaarde dat de zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur per jaar.
Voor de vast opgestelde zendantennes die aan bovenstaande voorwaarden voldoen moet wel een kennisgeving ingediend worden via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.

eCQ-QSO 04/2012
26-03-2012
Ingediend door: ON5EX
Cover eCQ-QSO 2012/04eCQ-QSO april 2012 is online!

Tnx aan Georg ON8AIR voor de vormgeving en medewerking.
ARISS contact
15-03-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Kaarsen
Morgen, vrijdag 16 maart om 11u10 is er een life ARISS contact gepland met de Middenschool "De regenboog" in Bree, maar onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden van de vreselijke busramp.

Gezocht: redactieleden CQ-QSO en eCQ-QSO
05-03-2012
Ingediend door: ON7EQ
Medio 2013 verloopt het mandaat van de UBA (e)CQ-QSO redacteur. Johan ON5EX bracht ons, ruimschoots op voorhand, ter kennis dat hij dit mandaat – na meer dan 8 jaren trouwe dienst – niet wenst te verlengen om zich te kunnen toeleggen op nieuwe uitdagingen.

Walkietalkies
27-02-2012
Ingediend door: ON7TK
Walkietalkies
Er is al enkele dagen heibel over een tv-uitzending van "Man bijt Hond", waarin het gebruik van walkietalkies getoond werd.
De ploeg van "Man bijt Hond" zag in een dagblad dat de PMR verkoop verdubbelde en zocht een echtpaar dat overweg kon met walkietalkies.

2012 World Radio Conference
24-02-2012
Ingediend door: ON7YD

Onderstaande is een vrije vertaling / samenvatting van een verslag van Dave Summer, K1ZZ, (CEO en secretaris van ARRL) over de 2012 World Radio Conference (WRC-12):


“Gisteren kwam ik terug thuis na 33 dagen in Genève, voor de WRC-12 en de eerste voorbereidende conferentie voor de WRC-15. ..."


IFEST 2012
19-02-2012
Ingediend door: ON7YD

Dinsdag 14 februari opende in Flanders Expo in Gent IFEST, de beurs voor nieuwe en vernieuwende milieutechnologie. Voor ons interessant was de elektromagnetische straling en de problematiek daarrond.
De expo werd onder ruime belangstelling geopend door Minister Joke Schauvliege en de heer Jean-Pierre Heirman secretaris-generaal van LNE.


UBA goes Social
11-02-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Sociale media is een verzamelterm voor alle online technologieën en praktijken die gebruikt worden om informatie en opinies te delen, om discussies te stimuleren en relaties op te bouwen.
Tijdens onze clubvergaderingen praten wij ook over van alles en nog wat op een informele manier. Wel, via de sociale media kunnen wij dit doen op een virtuele manier, en dit met ons allen samen. Je hoeft er zelfs de deur niet voor uit te gaan.
Doorbraak in het SAR dossier (update 10-02-2012)
04-02-2012
Ingediend door: ON7YD
Sinds midden december 2011 was er hoop op een voor de radioamateurs aanvaardbare regeling voor de SAR problematiek in Vlaanderen.
Na een gesprek met ON4PN, ON4AVJ en ON3FDS was er een mondelinge toezegging van minister Schauvlieghe om radioamateurs onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van het aanvragen van een conformiteitsattest.
Op 2 januari werd hierover een parlementaire vraag gesteld door Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman.