UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Nieuw Reglement van Inwendige Orde
20-06-2017
Ingediend door: ON4AVJ
Logo RIOGedurend een jaar heeft de Raad van Bestuur gewerkt aan het actualiseren van het Reglement van Inwendige Orde (RIO). Dit werd nu definitief goedgekeurd op de vergadering van 17 juni 2017.
Bezoek expo en radiostation OP0PPY in Mesen
01-06-2017
Ingediend door: ON7YD
Wij nodigen de radioamateurs en hun familie uit om begin juni 2017 een bezoek te brengen aan de stad Mesen. Rond Mesen had honderd jaar geleden, op 7 juni 1917, de Mijnenslag plaats. De Mijnenslag was voor de strijdende legers een keerpunt in de krijgsverrichtingen. De radioamateurs van UBA vzw herdenken speciaal de opkomst en ontwikkelingen van de telecommunicatie in de Eerste Wereldoorlog.


Raadpleging door de Raad van het BIPT
18-05-2017
Ingediend door: ON7YD
Op 17 mei jl. heeft het BIPT op vraag van de Minister van telecommunicatie een raadpleging gepubliceerd over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.
Deze raadpleging is hier beschikbaar.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft kan deze bezorgen aan de UBA (via on7yd [at] uba [dot] be) of rechtstreeks aan BIPT (via consult [dot] sg [at] bipt [dot] be met als onderwerp "CONSULT-2017-B1"). De antwoordtermijn loopt tot 17 juni. Daarom graag uw reacties aan de UBA voor 10 juni, zodat we de tijd hebben om deze te bundelen, te bespreken en tijdig aan BIPT te bezorgen.

Indien je rechtstreeks aan BIPT antwoordt graag een kopij aan on7yd [at] uba [dot] be.

QB-50 zal ontplooid worden vanaf 16 mei
14-05-2017
Ingediend door: ON7TK
Indien alles goed verloopt zal van 16 tot 18 mei 2017, de eerste van een serie QB-50 satellieten ontplooid worden vanaf het ISS.
Er komen in totaal 11 satellieten afkomstig uit verschillende landen. Deze satellieten zullen zich toespitsen op de studie van de lage thermosfeer. Die bevindt zich tussen 100 en 350 km.
De transponders worden geactiveerd 30 minuten na de ontplooiing.
Je kan deze satellieten volgen op de 70 cm-band.


ON6WU Silent Key
12-05-2017
Ingediend door: ON7TK
Roger ON6WU SKON6WU, Roger Vermet, overleed onverwachts op 8 mei jl. Hij was 69. 
Roger was "een professioneel antennespecialist", hij werkte oa. voor een belangrijk teledistributienet in België en na zijn pensionering was hij steeds beschikbaar om voordrachten te geven en technische hulp te bieden.

MCL & de Mechelse speeldag
10-05-2017
Ingediend door: ON4CAS
Speeldag Stad MechelenDe afdeling MCL nam ook dit jaar deel aan de jaarlijkse speeldag ingericht door de Stad Mechelen. De stand van de zendamateurs kon rekenen op grote belangstelling.
UBA-congres in het Euro Space Center te Redu
04-05-2017
Ingediend door: ON7TK
Logo: UBA-congres
Op zaterdag 20 mei 2017 is het weer zover!

Het UBA-congres gaat dit jaar door in de gebouwen van het Euro Space Center te Redu (Devant les Hêtres 1 te 6890 Transinne). Dat dit een prachtlocatie is, zal iedereen met eigen ogen kunnen vaststellen. Alles nodigt ertoe uit om er een prachtige UBA- en familiedag van te maken.

Het programma van de dag werd intussen aangevuld! (04/05/2017).

Activering Westermolen te Lembeke
24-04-2017
Ingediend door: ON4AVJ
Westermolen te LembekeOp 28 mei 2017 wordt de pas gerestaureerde Westermolen ingehuldigd.
Men noemt deze molen hier ook wel de "molen van het verzet" (WO2).
Tijdens de oorlog werd vanuit de molen regelmatig clandestien uitgezonden door het verzet.

QB 50 sur le pas de tir (T-30)
18-04-2017
Ingediend door: ON6TI
  Le lanceur est sur le pas de tir. Le décollage est prévu pour ce mardi 18 avril vers 15h11 UTC.
Le décollage de la fusée Atlas V 401, initialement prévue le 22 mars, a été reporté suite à un problème technique.

QB 50, un projet international avec objectif de placer plusieurs satellites scientifique en orbite depuis l'ISS, fera partie de ce lancement avec 28 satellites.
Ces satellites seront transprotés à bord de l'ISS, pour ensuite être déployé depuis le module japonais KIBO en orbite fin avril / début mai sur une orbite de 400km d'altitude. Le but de la mission QB 50 est de mesurer la basse thermosphère (100-300km) en plusieurs points simultanés. La durée de vie de cet orbite sera de 6 à 9 mois.
Tous ces satellites transmettront leur télémetrie dans la bande 435 - 437 MHz et une expérience intéressante est de procéder à la discrimination des satellites avant que le NORAD puisse identifier chaque objet.

Un autre vol de QB-50 avec 8 satellites est prévu début mai avec une fusée PSLV sur une orbite polaire de 500km d'altitude.

World Amateur Radio Day 2017
17-04-2017
Ingediend door: ON7YD
Elke 18 april vieren radioamateurs wereldwijd World Amateur Radio Day. Op die datum werd in 1925 de International Amateur Radio Union (IARU) opgericht in Parijs.
Als eersten ontdekten experimenterende radioamateurs de wereldwijde voortplanting van radiogolven in het kortegolfgebied, het nutteloos gewaande frequentiespectrum. In de daaropvolgende rush naar deze frequenties zagen de radioamateurs een dreiging om buiten spel te geraken. Radioamateurpioniers kwamen in 1925 bijeen in Parijs en stichtten er de IARU om het radioamateurisme wereldwijd te ondersteunen.