UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

UBA 75 - ON75 stations
09-12-2021
Ingediend door: ON4CAS
In 2022 blaast de UBA 75 kaarsjes uit. Naar aanleiding van dit jubileum zal de HF-commissie onder de titel “UBA 75 On The Air Event” gedurende de maanden januari en februari ’22 een bijzondere activiteit organiseren. Via de CM werd na de afgelopen zomer een informatiecampagne opgestart.

Na vele maanden van voorbereidingen krijgt het project langzaam vaste vorm. Alle deelnemende UBA secties zullen tijdens de maanden januari en februari met bijzondere prefix ON75 gevolgd door de drieletterige afkorting van de afdeling als clubstation in de lucht zijn.
 

Glasvezel is het internet van de toekomst
08-12-2021
Ingediend door: ON3FDS
BIPT LogoGlasvezel is de veiligste en vlugste verbinding voor telefoon- en dataverkeer.
Het BIPT lanceert een website www.glasvezelinfo.be om iedereen passend te informeren over het plaatsen en aanwenden van glasvezel.

CW proef in UBA-DST
08-12-2021
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT heeft de UBA de toestemming gegeven om een officiële morseproef af te nemen. Na het slagen in deze proef ontvang je een “bewijs van slagen” waarmee houders van een Belgisch klasse A bedieningscertificaat de vermelding "Morse xx wpm" op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen.
De proef zal in 2022 voor de vijfde keer georganiseerd worden door UBA-DST (Diest).
Datum en plaats: 18 april 2022 om 14u00, Citadel z/n te Diest (lokalen UBA/DST).
Voor wie: ON radioamateurs en buitenlandse radioamateurs.
Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (uw keuze).
Opgelet uiterste inschrijvingsdatum: 18 maart 2022.
Meer info via on6kl [at] uba [dot] be (mail).

eCQ-QSO 12/2021 is online
04-12-2021
Ingediend door: ON6CQ
Cover eCQ-QSO 12/2021Het vierde nummer van het tijdschrift eCQ-QSO voor 2021 is beschikbaar en kan als PDF bestand gedownload worden van de UBA-website.

Opgelet! Dit is SPAM...
01-12-2021
Ingediend door: ON7TK
Mail in mailbox applicationDagelijks worden onze mailboxen overspoeld door tientallen e-mails die ofwel reclame voeren of die bestemd zijn om de ontvanger te misleiden. Doorgaans zullen dergelijke mails door onze respectievelijke providers de "[SPAM]" signatuur krijgen in de titel en in de spamfolder belanden, maar af en toe geraken dergelijke mails door de mazen van het net en komen ze in onze mailbox terecht.

BIPT examens tijdelijk geannuleerd
18-11-2021
Ingediend door: ON7YD
We hebben volgende mededeling ontvangen van het BIPT:

Wegens de stijgende coronacijfers en de onmogelijkheid om de examenzaal voldoende te ventileren is er beslist dat er tot het einde van het jaar geen examens meer afgenomen zullen worden. We hopen dat de maatregelen die afgekondigd werden door het overlegcomité ervoor zullen zorgen dat wij na nieuwjaar opnieuw met de examens kunnen beginnen.


Het BIPT wijst op de gevolgen van het vernietigen van GSM-masten
10-11-2021
Ingediend door: ON4AAA
Brussel 10 november 2021 - Vandaag werd in Ternat een GSM-site beschadigd.

Deze site bevatte antennes van verschillende mobiele operatoren. Gelukkig kunnen naburige GSM-masten de signalen opvangen die de antennes van de beschadigde site dienen te ontvangen. Hierdoor kan al het gsm-verkeer blijvend plaats vinden

Alles wat je moet weten over de 5G
10-11-2021
Ingediend door: ON4BEN
Kijk op de website Over5G.be. Deze website is een initiatief van de Federale Overheid, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden, de FOD Volksgezondheid, het BIPT en Sciensano. 
 

Zomertijd en wintertijd
01-11-2021
Ingediend door: ON3FDS
Clock on 3:00 AMZondag 31 oktober 2021 om 03.00 uur schakelden wij over naar wintertijd.
Deze regeling werd 44 jaar geleden ingevoerd, zogezegd om dure elektriciteit te besparen.
Onze levenswijze wijzigt met één uur, 03.00 uur gaat terug naar 02.00 uur.

De CQ-QSO van november-december 2021 is online
01-11-2021
Ingediend door: ON4RK
Cover CQ-QSO 05-06/2021De CQ-QSO van november-december 2021 is online

Een rijk gevulde editie met boordevol informatie!

Enjoy!