UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Vlaanderen erkent de morsecode als Immaterieel Cultureel Erfgoed
09-01-2015
Ingediend door: ON7YD
Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de morsecode toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed.

Deze erkenning is het resultaat van een aanvraag hiervoor van de UBA, waarbij Jacques, ON4AVJ, de coördinatie en een groot deel van het werk voor zijn rekening genomen heeft.

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter
01-01-2015
Ingediend door: ON7TK
2015...
Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst! Moge 2015 voor u en uw dierbaren een voorspoedig jaar zijn.

Bij het begin van 2015 is het tijd om even stil te staan en de balans te maken van het voorbije jaar. Zal ook 2014 getekend blijven door de crisis? Of zijn er andere topics die ons in het voorbije jaar hebben geboeid? Topics die meer met onze hobby gerelateerd zijn? Wat onze UBA betreft, kan ik je nu al vertellen dat er ook in 2014 heel wat te beleven was…

UBA-lidkaarten 2015
01-01-2015
Ingediend door: ON7TK
UBA-lidkaart 2015Weldra valt de CQ-QSO van januari-februari 2015 in de bus. Sommigen hebben hem gisteren al ontvangen!

Let op! Op het losse verzendingsblad staat de UBA-lidkaart 2015 afgedrukt. Je kan de lidkaart vrij gemakkelijk van het verzendingsblad afscheuren.

VHF contest nieuws
14-12-2014
Ingediend door: ON4AVJ
Logo VHF ContestingDe eindresultaten van het VHF/UHF/SHF en µWave kampioenschap 2014 staan op onze website. Het reglement 2015 werd ook aangepast, conform de beslissingen van de IARU-R1. Er is nu een nieuwe 6uren categorie gecreëerd. Probeer het alvast eens. Contesten op VHF is ook fun.

Het radioamateur radionoodnet ontplooit zich in Waals-Brabant
02-12-2014
Ingediend door: ON7TK
Logo IBZ - Brabant wallon - UBADe ervaring binnen het aan de gang zijnde pilootproject zorgt ervoor dat de verschillende nooddiensten met elkaar in verbinding kunnen komen dankzij radioamateurs leden van de UBA en het B-EARS radionoodnet. Dit experiment wordt ondersteund door het Waals Regionaal Crisis Centrum enerzijds en door het provinciaal crisis centrum van de gouverneur van Waals-Brabant anderzijds.

Dag van de Wetenschap 2014
27-11-2014
Ingediend door: ON7YD
Op zondag 23 november heeft de UBA op 3 plaatsen deelgenomen aan de Dag van de Wetenschap 2014, in Gent, Hasselt en Pepingen.
Op alle drie de plaatsen was de deelname een groot succes met positieve reacties van het talrijk opgekomen publiek.

De grote rondvraag: het vervolg
23-11-2014
Ingediend door: ON4PN
Tijdens de laatste Horizon meeting te Leuven werden de resultaten van de grote rondvraag door Brenda van Keuze6 voorgesteld aan de CM en de DM. Ondertussen is er al enkele weken een korte PowerPoint voorstelling beschikbaar met daarin enkele opmerkelijke wetenswaardigheden over de resultaten van de rondvraag. Meer informatie bij je CM.

De agenda voor de Rondvraag Roadshow, een uitgebreide voorstelling met alle resultaten van de rondvraag is ondertussen aan het vollopen. Alle UBA leden zijn welkom!

Op zondag 23 november is iedereen wetenschapper voor één dag!
21-11-2014
Ingediend door: ON7YD
De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel.
Iedereen doet eraan mee: universiteiten en hogescholen, musea, innovatieve bedrijven, doe-centra, sterrenwachten, onderzoeksinstellingen, …

December is YOTA maand!
17-11-2014
Ingediend door: ON7YD
Tijdens de maand december zullen er in vele landen stations in de lucht zijn met de suffix YOTA (Youngsters On The Air). Deze stations worden gebruikt om jongeren aan te moedigen in de lucht te komen met de hulp van gelicenciëerde radiomateurs, of met hun eigen roepnaam indien ze deze reeds hebben, om zo ervaring op te doen. Mentoren uit België worden aangemoedigd om de roepnaam ON4YOTA te gebruiken als ze jongeren hun station willen laten gebruiken. Alle modes & banden mogen gebruikt worden en er zullen verschillende awards te verwerven zijn voor verbindingen met YOTA stations.

OP prefix voor alle Belgische radioamateurs in de maand november
23-10-2014
Ingediend door: ON7YD
Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1e Wereldoorlog heeft de UBA een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden.
Vandaag is het desbetreffend besluit van de Raad van BIPT verschenen.